1.Brief Epe, juni 1750:
De erfgenamen van Westendorp en Zuuk hebben op eigen initiatief de brug over de Grift laten repareren; kosten 139 gld. Zij verzoeken de ambtsjonkers om een tegemoetkoming.
Getekend: Hermen Willems, boerrichter van Emst en Westendorp, Gerrit Dercks, boerrichter van Zuuk.

2.Brief Arnhem, 14-8-1750:
De Staten van Veluwe verzoeken de ambtsjonkers om de namen van de zandraden in het ambt aan hen bekend te maken en indien er geen zijn er twee te benoemen, zodat dezen uitgenodigd kunnen worden voor overleg over het bedwingen van de zanden.
Concept antwoord van ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst, Vaassen 2-5-1751:
Geeft door dat er geen zanden in het ambt zijn en er daarom iemand wordt afgevaardigd.

3. Brief Arnhem, 14-3-1764:
De Staten van Veluwe verzoeken de ambtsjonkers om de namen van de zandraden in het ambt aan hen bekend te maken en indien er geen zijn er twee te benoemen, zodat dezen de zandgraaf in zijn werkzaamheden kunnen helpen.

Concept antwoord van ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst, april 1764:
Geeft door dat er geen zanden in het ambt zijn en er daarom geen noodzaak voor zandraden is.

4.Brief Sneek, 16-7-1771:
De burgemeesters en raden van de stad Sneek verzoeken medewerking ten behoeve van Hendrik Meinertshagen, timmerknecht aldaar, of predikant Zeger Johannes Zegerius in de doopboeken van Epe of Nijbroek wil nagaan of daar ooit zijn gedoopt Meinert Stevens Meinertshagen en Hendrik Meinertshagen, respectievelijk over- en grootvader van genoemde Hendrik.

Concept antwoord van ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst, 17-8-1771:
Geeft te kennen dat Zegerius niets heeft gevonden en suggereert dat men eens te Epe in Münsterland moet zoeken.

5.Brief Epe, ongedateerd (ca. febr. 1772)
De buurtschap Zuuk vraagt de ambtsjonkers of er een nieuwe weg door de buurschap wordt gelegd. Zo ja, dan willen zij ook twee nieuwe bruggen over de Grift en de Nw. Wetering, die deels worden onderhouden door de buurschappen Zuuk en Emst/Westendorp.
Ondertekenaars: Aert Wyndels, buurrichter en Aert Keijser en Tuenis Slijkhuis, gezworenen.

6. Brief ongedateerd (ca. juli 1777)
De buurrichter en gecommitteerden van Emst en Westendorp verzoeken de ambtsjonkers om in plaats van Evert Vermeer, die bedankt heeft, Arend Gerrits Bode tot schoolmeester in hun buurschap aan te stellen.
Ondertekenaars: Aert Bos, Hermen Hendriks, Aert Jans, Jan van der Maate, Giesbert Ariëns, Tijmen Derks van Emst, Aert Arijens, Jacob Wijgmans en Kornelis Jacobsen van Essen.
Bijlagen:
- Een akte van goed gedrag voor Bode. (Terwolde 11-7-1777)
- Een kladnotitie van ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst: op 12-11-1777 zijn acht gecommitteerden op Yrst (Hattem) geweest op nogmaals te pleiten voor Boode. Hij zal mede-ambtsjonker Van Broekhuisen aanschrijven.

7.Brief ongedateerd (ca. 1780)
Aart Jans vraagt hulp van de ambtsjonkers met betrekking tot een voor hem ongelukkig gelopen aankoop van een plaatsje(huisje) op de Emsterenck, waarbij de diaconie van Vaassen een volgens hem vreemde rol speelt.
Bijlage: een aankondiging van de openbare verkoop van het plaatsje, 9-2-1769.

8.Afschrift van een brief ongedateerd (moet zijn geschreven 1786)
De ambtsjonkers schrijven de predikanten van de omliggende kerspels aan alsmede de kerkmeester van Oene, Derk Peters, dat de vergadering over het beroepen van een predikant op 11 april as. aldaar in de kerk zal plaats vinden; na afloop is de maaltijd bij Dhr. Van Dompselaar op Het Klooster.

9. Brief Arnhem, 21-11-1788:
De Raden van het Vorstendom Gelre vragen de ambtsjonkers te publiceren dat niemand als vroedvrouw mag functioneren dan na een deugdelijk examen. Tevens dat waar al een ambtsvroedvrouw is er geen bij mag komen zonder toestemming van de ambtsjonkers.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 8