N.B.: Alleen brieven van ingezetenen opgenomen.

1. Brief, ca. 1797:
Van Willem Bredenoort, kerkmeester van Oene aan Het Provinciaal collegie van Politie, Finacien en Algemeen Welzijn in Gelderland.
Korte inhoud: Was door ambtsjonker A.J. van Haersolthe aangesteld tot kerkmeester van Oene, evenals Jan Logtenberg (1792), die de administratie deed, maar nog nooit verantwoording had gedaan. De Engelse troepen hebben in 1795 enorme schade aangericht. Na de revolutie was hij tevens representant en heeft moeite gedaan de schade te herstellen, maar is daarin gehinderd door obligaties ten laste van de weduwe Harmen Ruijsch ad 600 gld. en Gerrit Rijks ad 500 gld alsmede de verkoop van ongereed goed aan Jonas Riphagen, zonder goedkeuring. Er is een onbevoegd kerkbestuur; z ijn klachten over dit alles vinden geen gehoor bij het ambtsbestuur van Epe.

2. Brief, ca. 1797:
Het Provinciaal collegie van Politie, Finacien en Algemeen Welzijn in Gelderland, aan Willem Bredenoort, kerkmeester van Oene.
Korte inhoud: Het college geeft de zaak in handen van het ambtsbestuur van Epe met de opdracht om hen na verhoor van Jan Logtenberg in te lichten (9-11-1797). N. Vorster, secretaris van het ambt Epe, heeft Jan Logtenberg op 22-12-1797 opdracht gegeven een antwoord op de beschuldigingen te geven.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 11