N.B.: Alleen brieven van ingezetenen opgenomen.

1. Brief, Vaassen 2-10-1800.
Jacon Mijnssen, predikant van Vaassen aan het ambtsbestuur.
Geeft te kennen datde diaconie de armen voor haar rekening blijft nemen en de zorg niet overdraagt aan de Staat.
N.B.: Met opgave van inkomsten en uitgaven over 1799; totaal 795 gulden inkomsten en 892 gulden uitgaven.

2. Brief, Vaassen 26-12-1800:
L. Maes, pastoor van de rooms-katholieke kerk van Vaassen aan het armbtsbestuur.
Geeft te kennen dat zij geen fondsen voorde armen hebben.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 12