(Fol. 242vso)
NB: De eerste periode 1636-1660 zijn echter niet opgenomen. Er werd steeds voor 6 jaar verpacht, ingaande Petri 1661 (bedoeld werd 1660). Vanaf 1666 werd ingaande Martini verpacht.

Toelichting: De verpachting werd circa 15 maanden eerder gedaan, zodat op het moment van ingaan de pachter kon zijn overleden. Ook kon hij zijn pacht hebben overgedaan aan een ander. De verpachting werd verricht door de oldermannen. Voor de percelen die de kerk en het gilde gezamenlijk bezat, deden zij dit samen met de kerkmeesters. De verpachting werd door de schout en twee gerichtslieden bijgewoond en ondertekend. De namen van de functionarissen zijn na de verpachtingen opgenomen.
Er is een splitsing gemaakt in de periode 1660-1684 en 1690-1768 aangezien tijdens het transcriberen de opvolgende pachters van 1690 niet geheel aan te sluiten waren op de vorige verpachting. Waarschijnlijk is dat er na 1684 percelen zijn geschonken of verworven.

NB: Tussen haakjes de borgen.

Fol. 243 e.v.: ‘Landeryen de kercke ende St. Anthoni Armen toekomende.’

 

Periode 1660-1684

 

1. Het kerckenerve en weydeken met het heele kerckenkamp, 20 dld.

1660: Hendrick Dercks (Arent Willems Groen)
1666: idem
1672: idem (Henrick Jacobs op de Wueste)
1678: Egbert Herms (idem, Luijcken Herms)
1684: Egbert Herms Clomp

 

2. Den Oldenhof, 5 dld.

1660: Gerrit Alberts (Henrick Jacobs op de Wueste, Wermelt Henricks)
1666: idem
1672: Thoenis Peters, papiermaker. (Gerrit Alberts de jonghe)
1678: idem (Jacob Lamberts, Desemer Helmigs)
1684: idem (Gerrit Theunis Wuester)

 

3. Twee akkers op de Wisselerenck, 5 dld. en 15 stv.

1660: Roeloff Gerrits (Jan Wuijster)
1666: idem (Rijck Aerts)
1672: Gerrit Thuenis
1678: Gerrit Thuenis Brouwer (Jacob Gerrits, Jan Thijmens)
1684: idem (Theunis Peters)

 

4. De Huijrne, 7 schepel rogge, een voer turf alsmede een voer turf voor de kerk.

1660: Jacob Lamberts (Jan Wuijster)
1666: idem (Jan Berents, papiermk.)
1672: idem (idem en Jan Berents Wuester)
1678: Lambert Jacobs (Jacob Lamberts, Hermen Dries)
1684: idem (Theunis Peters, Berent jans)

 

5. Het Stobbelandt, 3 schepel rogge.

1660: Jan Wuijster
1666: idem (Henrick Jansen)
1672: idem (Jacob Lamberts)
1678: Gerrit Theunis (Jacob Lamberts, Jacob Gerrits)
1684: Gerrit Theunis Wuester (Theunis Peters)

 

5a. Twee akkers op de Wisselerenck, 7 gld.

1666: Jan Berents, papiermk. (Peter Torsius)
1672: idem (Jacob Lamberts)
1678: idem (Lambert Jacobs, Theunis Peters)
1684: Berent Jans (a.b.)

 

 

Landerijen alleen van St. Anthoniegilde.

 

6. Een akker op de Emsterenck (liggende bij de Wuester steege), 3 schepel rogge.

1660: Gerrit Willems (Jan Berents, kerkmr. en Peter Torsius)
1666: idem. Echter 18-11-1669 verpacht aan Henrick Jansen te Staveren, omdat Gerrit vertrokken is; zijn borg Gerrit Thoenis in de Wueste.
1672: idem
1684: Jacob Theunis (Jacob Gerrits, Hermen Brouwer)
1684: idem (Egbert Herms, kerkmr., Theunis Lubberts)

 

7. Twee akkers op de Emsterenck, 3 ½ schepel rogge.

1660: Jan Aelberts (Gerrit Stevens)
1666: Aert Egberts (Jor. Dijck, Aert Egberts)NB: Overgedaan aan Cornelis Jansen.
1672: idem (Henrick Jansen te Schafferen, Wermelt Henricks)
1678: Jacob Gerrits Bosch
1684: idem

 

8. Twee akkers op de Suijckerenck, 2 mud rogge.

1660: Gerrit Stevens van Drecht (Peter Torsius)
1666: idem (idem)
1672: idem (idem)
1678: de weduwe (Jan Daems, Peter Torsius)
1684: Steven Gerrits van Drecht (idem, Hendrick Warners)

 

9. Twee akkers op de Laerenck, 6 schepel rogge.

1660: Rijck Aerts (Derck Jacobs backer)
1666: nu Jan Rycken, overgedaan aan Guert Lamberts (Aelbert Lamberts ter Hoeve, Aelbert Crijns)
1672: idem (Peter Torsius en Aelbert Crijns)
1678: idem (Jan Daems, Luijcas Herms)
1684: idem (Jan Gerrits aen de Laerstraet, Willem Vijts)

 

10. De Geerhoeck op de Eperenck, 2 schepel rogge.

1660: Ryck Aerts (Derck Jacobs backer)
1666: Jan Rycken; overgedaan aan Guert Lamberts (a.b.)
1672: idem (a.b.)
1678: idem (a.b.)
1684: idem (a.b.)

 

11. Twee akkers op de Havercamp, 3 schepel rogge.

1660: Jan Schimel (Peter Torsius, Hendrick Jansen)
1666: Jan Jansen Schimmel (P. Torsius)
1672: Gerrit Claes Hoeve (Aelbert Crijns)
1678: idem; schoenmaker (Hermen Peters, Gerrit Peters)
1684: niet verpacht.

 

12. Vijf akkers op de Emsterenck, 10 schepel rogge.

1660: Jan Stevens (Wermel Henricks)
1666: nu zijn zoon Henrick Jansen (a.b.)
1672: idem ( a.b., Cornelis Jansen)
1678: gesplitst; zie 12a en 12b.

 

12a. De Struijck acker met de twee ackers achter de Luijse struijck, 5 schepel rogge.

1678: Jochem Stevens (Jacob Theunis), Theunis Lubberts)
1684: Theunis Lubberts (idem, Desemer Helmigh)

 

12b. Twee akkers gelegen voor de weyde van Theunis en ’t Enckbroeck, 2 mud.

1678: Jan Aelberts (Gerrit Claes Hoeve, Albert Lamberts)
1684: Jurriaen Thoenis (J.G. Bosch)

 

13. Twee akkers op de Emsterenck, 6 schepel rogge.

1660: Jan Stevens (als 12)
1666: als 12
1672: als 12
1678: Jacob Theunis (Jacob Gerrits, Hermen Brouwer)
1684: idem (Egbert Herms, kerkmr., Theunis Lubberts)

 

14. Twee akkers op de Suijckerenck, 5 ½ schepel rogge.

NB: In 1666 een akker afgesplitst, zie 14a.

1660: Marten Warners weduwe (Vijdt Gerrits)
1666: idem (a.b.)
1672: Warner Martens (a.b.)
1678: Hendrick Warners (Hermen Brouwer, Willem Vijts)
1684: idem (Jan Daems, Stven Gerrits van Drecht)

 

14a. Een akker (naast de vorige akker)

1666: Aert Henricks (Egbert Luijcas)
Na diens overlijden is Jan Jansen Wannemacker de jonghe vanaf 20-1-1668 pachter geworden (borg: Jan Berents Wuijster; akte getekend door C. Bigge, scholt, en Jan Jansen, onderscholt)
1672: Idem (Hermen Jacobs); overgedaan aan Albert Lamberts dd. 2-12-1674 (Roelof Aerts van de Overbosch)
1678: Derck Jacobs backer; nu Aert Lamberts Ruijter (Jan Gerrits Brouwer)
1684: Gerrit Top, rademaker (Wijnolt Willems)

 

15. Twee akkers op de Emsterenck, 3 schepel rogge.

1660: Hendrick Jacobs (Gerrit Alberts)
1666: idem
1672: idem (Warmelt Henricks)
1678: idem (Luijcas Herms, Egbert Herms)
1684: idem (Jan Gerrits aen de Laerstraet, Egbert Herms Clomp)

 

16. Een akker op de Emsterenck langs Vijghelcamp en twee akkers bij de Luijse struijck, 6 schepel en 2 spint.

1660: Steven Warners (Cornelis Gijsberts)
1666: idem (a.b.); op 30-10-1666 overgedaan aan Gerrit Dercks (Wijer Henricks te Westendorp; akte scholt en gerichtslieden Hendrick Dijck en Jan Jansen Torsius)
1672: Jan Drees Breijer (Wijer Henricks, Henrick Jacobs op de Wueste)
1678: Gerrit Coops (Drees Egberts, Theunis Lubberts)
1684: Jan Dercks (Jan Gerrits aen de Laerstraet, Drees Egberts)

 

17. Twee akkers op de Suijckerenck, 6 schepel en 2 spint.

1660: Vijdt Gerrits (Ryck Aerts)
1666: idem (Henrick Jansen)
1672: idem (Henrick Jacobs, Goessen Willems)
1678: Willem Vijdt (Gerrit Hendricks, rademaker, Hendrick Warners)
1684: idem (Aert Lamberts Ruijter, idem)

 

18. Twee akkers op de Emsterenck, 4 schepel.

1660: Wermel Henricks (Jan Wuijster, Henrick Janssen)
1666: idem (Henrick Jansen)
1672: idem (Henrick Jacobs op de Wueste, Cornelis Jansen)
1678: Jacob Gerrits Bosch
1684: Jacob Gerrits

 

19. St. Anthonius Camp en vier akkers t ‘eijndens de kamp, 4 mud rogge en de botter (bedoeld wordt boter; een half achtendeel)

1660: Jan Thoenis Spaen
1666: idem (Ryck Aerts)
1672: Drees Egberts (Egbert Hermens, kerkmr., Hermen Jacobs)
1678: idem (a.b.)
1684: idem (a.b.)

 

20. St. Anthoenis hoefken bij Daniel Jansen gelegen., 6 gld.

1660: Jan Herms Middendorp
1666: Idem; na zijn dood aan Peter Torsius (J.J. Schimmel)
1672: Idem (Aelbert Crijns)
1678: Gerrit Daniels. De laatste jaren door zijn weduwe overgedaan aan Hendrik Martens of zijn vrouw.
1684: idem (Hendrik Dijck, Egbert Herms, kerkmr.)

 

21. St. Anthonius hoeve, 7 gld.

1660: Jan Berents, kerkmr. (Hendrick Jansen)
1666: idem (a.b.)
1672: Jan Berents Wuijster (Aelbert Crijns) Overgedragen (1673) aan Jan Thijmens (Gerrit Thoenis, H.P. Brouwer)
1678: idem (Hermen Peters Brouwer)
1684: idem (Jacob Theunis, Hendrik Jacobs)

 

21a. Een akker (afgesplitst van 21).

1673: Jan Jacobs (Jan Thijmens, Hermen Jacobs)

 

22. Twee akkers op de Emsterenck, 3 ½ schepel rogge.

1660: Steven Warners (Cornelis Gijsberts)
1666: Goessen Willems (Egbert Reyners)
1672: Idem (Hermen Drees op Hinckel)
1678: idem (idem, Jacob Gerrits)
1684: Peter Wermelts (Desemer Helmigh, idem)

 

23. Twee akkers op de Eperenck bijlangs het Vemdervelt, genaamd De Kromme ackers, 4 schepel en 2 spint.

1660: Ryck Aerts (Derck Jacobs, backer)
1666: Jan Rycks; overgedaan op Aelbert Lamberts ter Hoeve (Lambert Jansen ter Hoeve, Guerdt Lamberts)
1672: Idem (P. Torsius, Warner Martens)
1678: Derck Jacobs van Cleeff (Jan Gerrits Brouwer)
1684: Jan Wolters

 

24. 1 ½ morgen hooiland inde Reethoeck, 3 daalders.

1660: Henrick Jacobs
1666: idem
1672: idem (Wermelt Henricks)
1678: idem (Egbert Herms Clomp, Luijcken Herms)
1684: niet verpacht

 

25. Land op de Emsterenck, 7 schepel rogge.

1660: Arent Willems Groen
1666: idem (Henrick Jansen); op 7-6-1666 vanwege het overlijden van zijn ouders overgenomen door Gerrit Aerts (Jonker Van Wijck). Op 17-10-1667 overgedaan aan Hermen Drees op Hinckel
1672: idem (Aelbert Crijns)
1678: Jacob Gerrits Busch (Hermen Drees, Goossen Willems)
1684: idem (Marten van Isendoorn, Desemer Helmigh)

 

26. Het Pandackertien op de Eperenck, 5 gld. 10 stv.

1672: Gerrit Aerts Oesterhof
1678: Albert Lamberts ter Hoeve (Jacob Theunis, Aelbert Crijns)
1684: niet verpacht

 

 

Periode 1690-1768

 

1. Struyckakker met twee akkers bij Luijsestruijck, 5 schepel.

1690: Jan Lamberts

Gerrit Thonis Brouwer/Jan Hendrix

1696: idem

idem/Lambert Jacobs

1702: idem

Gerrit Jansen van de Wueste/Lambert Jans Horst

1708: idem

idem/idem

1714: Aert Willems

Jacob Willems

1720: idem

Wolbert Ariens/Jan Lamberts den kleijnen tot Schaverden

1726: idem

idem/idem

1732: idem

Jan van Deutecom/Steven Jans Keijser

1738: idem

idem/idem

1744: de zoon Hendrik Aarts

Gijsbert Henricks Vis/Aart Gerrits vande Hoge Wueste

1750: Hendrik Aarts Sirck

Gerrit Jans Schippers/Evert Wijndels

1756: idem

Jacob Henricks van Emst/Aart Dercks

1762: Gerrit Hendrix Burgmeijer

Lubbert Jans Tonneman/ Aelbert Aelberts

NB: Overgedaan aan Jan de Boer

1768: Jan Gerrits de Boer

--

2. Twee akkers voor de weide int Enkbroeck, 7 schepel.

1690:Jorgen Teunis

Jan Gerrits Bosch

1696:Aelbert Jans

idem/Aert Jacobs

1702:idem

Jan Engberts/Jacob Gerrits

1708:idem

Aert Willems Mensen/Eymbert Janss

1714:Hermen Henders als momber van Aelbert Jans kind tot 1717, daarna: Jacob Herms te Westendorp

Berend Smit/Lambert Jans schoenmr.

1720:idem

Wolbert Ariens/Jan Peters

1726:Gerrit Peters

Lubbert Toenis/Jacob Wolters

1732: idem

idem/Lambert Jans tot Wissel

1738: idem

Jan Peters/Hermen Wijers

1744: idem

Jan Peters van de Laarstr., Aart Lubberts van Schaveren

1750: idem

Claes Jans van de Laarstr., A.L. van Schaveren

1756: Aart Peters

Lubbert Jans v/d Agterenck, Gerrit Henrix Burgmeijer

1762: Hendrik Lubberts Boeve

Gerrit Sanders van Lohuisen, Lubbert Jans

NB: Ingaande 1763

Bossenbroeck

1768: idem

Aert Jans, Teunis Jannes Pleijter

3. Twee akkers ‘te endens Jan Lamberts Hagenpatt’, 5 schepel

NB: zie ook 4.

1690:Jacob Theunis

1696:idem

Jan Lamberts te Schafferen/Aert Jacobs

1702:Gerrit Jansen

idem/idem

1708:Jan Lamberts

Lambert Jacobs Kloter/Engbert Jans

1714:Gerrit Jans

idem/Lambert Jans

1720:Gerrit Jans v.d. Wueste

Lambert Jans Horst/Jacob Willems

1726:idem

idem/Lambert Jans

1732: idem

Gerrit van Zutphen/idem

1738: Zijn weduwe

Jacob Lamberts Cloter/idem tot Wissel

1744: idem

idem/ idem

1750: idem

Gerrit Lamberts/Aelbert Ridder

1756: idem; zij overleed echter na de verpachting, zodat Aert Derx a/d Laarstraat pachter werd.

Jan Peters wever/C.J. Prijs

1762:Lambert Aarts Drost

(ingaande 1763)

Jan Jansen Muller/Hermen Hendriks kleermaker

1768: idem

Lubbert Aartsen ten Holte/David Ronthuijs

 

4. Een akker die Gerrit Willems heeft gehad bij de Wuestesteeg, 3 schepel/1 spint

1690:Jacob Theunis

1696:idem

als 3

1702-1750:bij 3 gevoegd.

1756: Jan Peters wever

Aert Derx a/d Laarstr./C.J. Prijs

te Schaveren (ing. 1757)

1762: idem

idem/Aalt Peters te Schaveren

1768: Jan Willems Wijnbergen

Jan Coerts/Aart Lubberts te Schaveren

 

5.Twee akkers op de Emsterenck bijsieden die Luijsenstruycken, 1 mud/1 spint

1690:Jacob Gerrits

Wijchman Maes/Peter Wermels

1696:idem

Jan Gerrits/Lambert Jacobs

1702:Jan Engberts

Jan Lamberts te Schafferen/Aelbert Janss

1708:Engbert Janss

Gerrit Jans Wuester

1714:Aert Willems

Lambert Jans/Jacob Willems

1720:idem

Wolbert Ariens/Lambert Jans Horstman

1726:idem

idem/Gerrit Gerrits verwalter-scholt

1732: idem

--

1738: Gijsbert Hendrix

Aart Willem/Jan Peters

1744: Gijsbert Hendrix Vis

Jan Peters a/d Laartstr./Gerrit Peters van de Emsterenck

1750: idem

Claes Jans a/d Laarstr./idem

1756: Aart Derx a/d Laarstr.

Aelt Peters/G.H. Vis

1762: L.A. Drost

J.J. Muller/Hermen Leuring

1768: idem

Lubbert Aartsen ten Holte/David Ronthuijs

 

6.Twee akkers op den Zuukerenck die Gerrit Stevens zoon in gebruik had, 5 schepel. (Vanaf 1726: een akker)

1690:Willem Vijdts

Jan Daems/Gerrit (Lamberts)Top

1696:idem

idem/Gerrit Gerrits Muller

1702:idem

Warner Hendrix/G.L. Top

1708:idem

Jan Hendrix/idem

1714:Jan Wychers

Gerrit Vijts/Gijsbert Gerrits

1720:idem

idem/Jan Gerrits Wijnberg

1726:Engbert Gerrits

Jan Gerrits/Marten Martens

1732: Willem Derx tot Zuuk

Toenis Jurriens/Andries Feyth

1738: Jan Jans van de Vosse

Wichman Gerrits Top/Daem Hendrix

1744: idem (de jonge)

idem/ idem

1750: Gerrit Jans v.d. Vosse

Gerrit Peters/Gerrit Pijckeren

1756: idem

idem/ Aart Joncker

1762: Hermen Decemers v.d. Mate

idem/Lubbert Jans Tonneman

1768: Dries Vis

P.H. te Westendorp/Hermen Pannekoeck te Zuuk

 

7.Een akker op Zuukerenck omtrent de akkers van Willem Vijts, 1 mud. (1726: twee akkers; zie vorige)

1690:Jan Daems

Willem Vijts/Gerrit Top

1696:idem

idem/Gerrit Muller

1702:Marten Martens vrouw

Tijmen Jacobs/Aert Jacobs Kloter

1708:idem

Willem Vijts/Jan Herms

1714:Marten Martens wed.

Marten Hendrix/Gerrit Vijts

1720:idem

J.G. Wijnberg/idem

1726:Marten Martens

Jan Gerrits/Wijchman Gerrits

1732: Jan Janss van de Vosse

Daem Hendrix/idem

1738: idem

idem/Wijchman Gerrits Top

1744: idem (de jonge)

idem/ idem

1750: Gerrit Jans v.d. Vosse

Gerrit Peters/Gerrit Pijckeren

1756: idem

idem/ Aart Joncker

1762: Hermen Decemers v.d. Mate

idem/Lubbert Jans Tonneman

1768: Dries Vis

P.H. te Westendorp/Hermen Pannekoeck te Zuuk

 

8. Twee akkers op Laarenck, 2 mud, en een Geerhoeck aan ’t Vembderpadt, op de Eperenck, 3 schepel.

1690:Gerrit Lamberts

Willem Vijts/Gerrit Gerbrighs

1696:idem

idem/Aert Jacobs

1702:Aarent Jans

Willem Peters Torsius/Willem Herms Brouwer

1708:idem

Berent Jans

1714:Derck Goosens

W.P. Torsius/Berent Dercks van Kleeff

1720: Berent Dercks van Kleeff

Aert Feijt/G.J. van de Wueste

1726: Toenis Jurriens Bosch

idem/Gerrit Gerrits verw. scholt

1732: idem

Willem Peters/Gerrit Gerrits

1738: idem

Jan Peters/Hendrik Lubberts Brouwer

1744: Sander Gerrits Loohuijsen

Gerrit Sanders van Lohuijsen/idem

1750: idem

Berent Koolhase/Jac. Torsius

1756: idem (richter)

H.L. Brouwer/Willem Smid koopman

1762: wed. S.G. Lohuijsen

Jan v/d Heijde/Hendrik Herms te Zuuk

1768: idem

Derk Jans a/d Emsterenk/Hendrik Vis inde Weijde

 

9. Twee akkers (1726: drie) op de Havercamp, 1 mud. (1732: nu een akker (samengevoegd))

1690:Warner Martens

Wychman Maes,Lambert Jacobs Kloter

1696:Elbert Wolters

idem, Hermen Herms

1702:Willem Brouwer

Berent Jans papiermr, Aerent Jans wiltjager

1708:idem

idem, idem

1714:idem

G. Vijts, W.P. Torsius

1720:idem

A. Feyt, Elbert Wolters

1726:idem

Jan Berents van Wissel, Gerrit Gerrits verw. scholt

1732: idem

Daem Hendrix/idem

1738: Zijn weduwe

Hendrick Joncker/Toenis Jurriens

1744: Zijn erfg. modo Jan Brouwer

Jan Lamberts van Gortel/Aart Havercamp

1750: idem

idem/Claes Jans a/d Laarstraat

1756: Gerrit Lubberts ten Holte

H.L.Brouwer/Willem Smid

1762: idem

G.J. van de Vosse/L.J. Tonneman

1768: idem

A. Havercamp/Hendrik Pannekoek

 

10. Een akker op de Zuukerenk, voor dezen Henrick Warners, 1 mud, 2 spint

1690:Hendrik Warners

Jan Daems, Hermen Brouwer

1696:weduwe ,,

Gerrit Gerrits Muller, Wychman Maes

1702:Warner Hendrix

Tymen Jacobs, Willem Vijts

1708:Marten Hendrix

Jan Herms, Gerrit Top rademaker

1714:Warner Hendrix

G. Vijts, Jan Wychers

1720:idem

Jan Lamberts, Elbert Wolters

1726:idem

Jan Gerrits, Wychman Gerrits

1732: idem

J.J. van de Vosse/ idem

1738: Zijn weduwe

idem/Daem Hendrix

1744: idem

idem/idem

1750: Gerrit Egberts

G.J. van de Vosse/Aart Joncker

1756: Hermen Egberts Pannekoek

G.H. Pijckeren/Gerrit Egberts

1762: idem

Hendrik Herms/idem, beide te Zuuk

1768: idem

P.Herms te Westendorp/Dries Vis

 

11. Een akker op de Zuukerenck, voordezen Gerrit Top rademaker, 3 schepel.

1690:Gerrit Top

Drees Egberts, Willem Vijts

1696:idem

Lambert Jacobs, idem

1702:idem

Warner Hendrix, idem

1708:idem

Marten Hendrix, Jan Herms

1714:idem

idem, Jan Wychers

1720: Gerrit Lamberts Top

idem, Jan Lamberts v. Wissel

1726:Wychman Gerrits

Warner Hendricks, Jan Gerrits

1732: idem

idem/J.J. van de Vosse

1738: idem

Daem Hendrix/idem

1744: idem (Top)

idem/G.H. Pijckeren

1750: idem

Gerrit Egberts/idem

1756: Hermen Decemers v/d Mate

idem te Zuuk/Hendrik Jacobs Vorstelman

1762: idem

idem/L.J. Tonneman

1768: Dries Vis

P.H. te Westendorp/Hermen Pannekoeck

 

12. Twee akkers op Emsterenck, voor dezen Hendrick Jacobs, 5 schepel.

1690:de zoon van Hendrik Jacobs

Jacob Theunis

1696:de zoon van Jan Hendriks

Lodewijk van Hattum

1702:Jan Hendrix

Jan Thijmens Camphuijs, Aert Jacobs

1708:idem

idem, Gerrit Jans

1714:Gerrit Jansen

Lambert Jans Horst, Jacob Willems

1720:idem (van de Wueste)

idem, idem

1726:idem

idem, Aert Willems

1732: idem

Lambert Jans tot Wissel/ Gerrit van Zutphen

1738: Zijn weduwe

idem/ J.L. Cloter

1744: idem (Hoge Wueste)

idem/L.J. Kloter

1750: idem

Gerrit Lamberts te Wissel/Albert Ridder

1756: Jan Jansen Prijs

idem/Aart Gerrits v/d Hoge Wueste

1762: Claes Jansen Prijs

NB: ing. 1763, L.J. Bossenbroek

G.Sanders van Lohuijsen/H.L. Boeve

(Notitie uit 1767: L.J. Tonneman is pacht schuldig)

1768: Jan Gerrits Boer

--

 

13. Een akker bijlangs de Vijgenkamp en twee akkers bij de Luisestruik (1720 afgescheiden; zie 13a), 8 schepel.

1690:Jacob Willems

Drees Egberts, Decemer Egberts

1696:idem

idem, Peter Wermels

1702:idem

Aert Aerts, Egbert Willems Muller

1708:idem

--

1714:idem

Aert Willems, Gerrit Jans

1720:Jan Peters

Willem Jans, Lambert Jans te Wissel

1726:idem

W. Brouwer, L.J. Horstman

1732: idem

Hendrik Jans Vis/Aelbert Aelberts

1738: idem

Gerrit Peters/Gijsbert Teunis

1744: idem

Aart Gerrits v/d Hoge Wueste/Gerrit Peters

1750: Zijn weduwe

G.H. Vis/idem

1756: Claes Jans Prijs (ing. 1757)

A.Derx a/d Laarstr/J.Peters wever

1762: Peter Herms

Helmig Jans/Jan Jansen coornmullenaer

1768: idem

H.J. Kleuter/L.A. Drost

 

13a. Twee akkers bij de Luisestruik, 1 mud, 2 spint.

1720:Jacob Willems

Willem Herms, G.L. Top

1726:idem

Aert Willems, Jan Peters

1732: Jacobjen Reijnders,

idem/S.J. Keijser

wed. van Jacob Willems

1738: Jan van Deutecom

idem,idem

1744: idem

Jacob Henrix/Hendrik Aerts Sirck

1750: Jacob Henrix a/d Laarstr.

G. van Pijckeren/G.J. van de Vosse

1756: niet verpacht

1762: Jan Hendrix a/d Laarstr.

--

1763: H.L. Boeve

G.S. van Lohuijsen/L.J. Bossenbroek

1768: idem

Aart Jans/T.J. Pleijter

 

14. Twee akkers op Zuukerenck, 6 schepel, 3 spint.

1690:Willem Vijts

Jan Daems, Hendrik Warners

1696:idem

idem, G. Top

1702:idem

Warner Hendrix, idem

1708:idem

Jan Herms, idem

1714:Jan Jansen wannemaker

A. Feyt, Lambert Haverkamp

1720:A. Feyt

Berent van Cleeff, Elbert Wolters

1726:Marten Martens

Jan Gerrits, Wichman Gerrits

1732: Jan Jans van de Vosse

Daem Hendrix/ idem

1738: idem

idem/idem

1744: idem (‘de jonge’)

idem/W.G. Top

1750: Gerrit Jans v/d Vosse

Gerrit van Pijckeren/G.J. van de Vosse(!)

1756: idem

Gerrit Egberts/Aart Joncker

1762: H.Decemers v/d Mate

idem/L.J. Tonneman

1768: Dries Vis

P.H. te Westendorp/Hermen Pannekoeck

 

15. Twee akkers bijlangs het Vemderveld, in het nieuwe land, ‘Krommenackers’ , 5 ½ schepel.

1690:Jan Wolters

--

1696:Willem Peters

Elbert Wolters, Derck Gosens

1702:Willem Torsius

A. Jansen wiltjager, idem

1708:idem

Derck Gerrits cuijper,idem

1714:Lambert Koopman

A. Feyt, Gerrit Verstege kuijper

1720:Hermen Brouwer

idem, Elbert Wolters

1726:Gerrit Gerrits verw. Scholt

Willem Brouwer, Wolbert Ariens

1732: Gerrit Cornelis Kleijnen

Wychman Coerts/Aelbert Smidt

1738: Idem

Teunis Jurriens,Hendrik Joncker

1744: Jan Lamberts van Gortel

Gerrit Peters a/d Emsterenck/ Jan Peters a/d Laarstraat

1750: Jacob Torsius

S. van Lohuijsen/Berent Coolhase

1756: Goosen Peters

H.L. Brouwer/Jannes Brouwer

1762: Jan Hendriks Hartlooper

Albert Feijt/Jan Kutteringh

1768: wed. Jacob Willems Pijkeren

--

 

16. Twee akkers op de Emsterenck voor dezen J.G. Busch, 1 mud.

1690:Wychman Maes

J.G. Busch, Peter Wermels

1696:idem

Elbert Wolters, Aert Jacobs

1702:Egbert Wychmans

Jacob Willems, L.J. Horst

1708:idem

Wolbert Adreyaans, Marten Hendrix

1714:Jan Jochems

L.J. Horst, Lubbert Egberts

1720:Gerrit Toenis

Lubbert Toenis, G.J. v.d. Wueste

1726:idem

Jan Peters, idem

1732: Aelbert Aelberts

idem, H.J. Vis

1738: Gijsbert Hendrix

idem,Aert Willems

1744: idem (Vis)

Gerrit Peters a/d Emsterenck/ Jan Peters a/d Laarstraat

1750: idem

idem/Claas Jans a/d Laarstr.

1756: idem

Hermen Jacobs o/d H. Wueste/Jan v/d Heijde

1762: Aalbert Aalberts te

Westendorp

C.J. Prijs/G.H. Vis

1768: Jan Aalberts (voor zijn vader

voornoemd)

Dries Vis/David Rondhuijs

 

17. Pandersackertjen op de Eperenck, 5 gld. 10 stv.

1690:Albert Lamberts

Gerrit Aertsen smit

1696:Hermen Herms

Aert Jacobs, Elbert Wolters

1702:Derck de Kuyper

Gerrit Tuenis Brouwer, Gerrit Hendrix verwer

1708:idem

Willem Torsius, Derck Gosens

1714:Gerrit Verstege kuyper

L. Koopman, Lambert Haverkamp

1720:Gerrit Dercks Brouwers vrouw

Aert Jans, kerkmr.

1726:Derck Brouwer

idem, Aert Brouwer

1732: Hendrik Lubberts

Aert Lubberts, Roeloff Brouwer

1738: H.L. Brouwer

--

1744: idem

A.L. ten Holte/Jannes Brouwer

1750: idem

Albert Smit/Gerrit Wicherts

1756: idem

Jannes Brouwer/Aart Gerrits timmerman

1762: idem

Lambert v/d Mate, kerkmr./idem

1768: idem

Hendrik Brouwer jr.

 

18. St. Anthioniecamp en 4 akkers achter de kamp van St. Anthonie, 4 mud, 1 schepel en 1/8 deel boter.

NB: In 1756 staat er een huis op dat door Jan Eijmberts wordt bewoond. In 1762 woonde hij er niet meer.

Zie ook afgesplitste delen: 18a-b

1690:Drees Egberts

Desemer Egberts, Jacob Willems

1696:idem

Wychman Maes, idem

1702:idem

Wolbert Aryaans papiermr., Egbert Wychmans Muller

1708:Egbert Dries

idem, idem

1714:Steven Jans

Aert Jans Joncker, Gerrit Brouwer custos

1720:Steven Jans Keyser

Wolbert Ariens, Aert Willems

1726:idem

idem, Jan L. Kloeter

1732: idem

Wolbert Ariens Hafcamp,Jan van Deutecom

1738: idem

Jan Wolberts Hafcamp/Aart Willems

1744: idem

P.Wolbers Haffcamp/J.L. van Gortel

1750: zijn schoonzoon: Evert Wijndels te Westendorp

H.A. Sirck/Gerrit Jans Schippers

1756: idem NB: Hij pacht alleen ‘de camp off 4 ackers’

Aart Hendriks Vis/Jan Eijmberts

1762: Gerrit Jans Bossenbroek

L.J. Tonneman/Gerrit Egberts van Zuuk

1768: Jan Gerrits de Boer

Helmig Jans te Wissel/Dries Vis

 

18a. Drie schepel land ’t endes St. Antonij camp’

1762: L.J. Tonneman (Bossenbroek)

Gerrit Egberts/Jan van de Heijde

1768: Jan Gerrits de Boer

--

 

18b. Drie schepel land ’t endes St. Antonij camp’, 1 mud rogge/5 pond boter

1762: Peter Herms te Westendorp

J.J. Muller/Aalbert Aalberts

1768: idem

H.J. Kleuter/L.A. Drost

 

18c.De kamp bij het huis staande op 18.

1768: Jan Gerrits de Boer

--

 

19. Moscamp in Westendorp, 13-5-0

1690:Tyman Peters

L. van Hattum

1696:Aert Jacobs

Hermen Willems, Jan Tymens

1702:idem

Jan Lambert v. Scafferen, Lambert Jans

1708:--

1714:--

1720:Jan van Deutecom

1726:Gerrit Hendriks vogelplukker

1732: --

1738: Gerrit Hendriks vogelplukker

1744: idem

--

1750: niet verpacht

1756: Gerrit Hendriks vogelplukker (pacht bet. door Gerrit Jans Dut)

1762: Gerrit Jans Dut

--

1768: idem

--

 

20. St. Anthonie Hoofien, 4 gld.

1690:Gerrit Hendrix verwer

--

1696:idem

H.P. Brouwer

1702:Hermen Engels schoenmaker (heeft er een huis opgebouwd)

1708:idem

1714:idem

1720:idem

1726:idem

1732: idem

1738: idem

1744: zijn erfgenamen

1750: idem

1756: idem

1762: geen pachter vermeld

1768: als 1756

 

21.St. Anthonis Hoeve, 9 gld.

1690:Jan Tymens

Gerrit Teunis, Jan Hendrix

1696:idem

Aert Jacobs, Berent Jans papiermr.

1702:idem

Lambert Jacobs, Jan Hendrix

1708:Jan Tymens Camphuis

Gerrit Jansen, ….Asmus(?)

1714:Onvanger H. van Isendoorn modo Gerrit Teunis

1720:Gerrit Teunis

Lubbert Toenis, G.J. v.d. Wueste

1726:idem

--

1732: Aert Willems

--

1738: idem

Willem Aarts Smit, Derck van Kleeff, onderscholt

1744: Hendrik Aarts Sirck

1750: Gerrit Lamberts (ing. 1751)

1756: idem

H.J. Kleuter/A.G. a/d Hoge Wueste

1762: Roelof van Zuuk

--

1768: idem

--

 

22. Twee akkers op de Emsterenck, voor dezen Peter Wermels, 1 mud, 1 spint.

1690: Peter Wermels

J.G. Bosch, Wychman Maes

1696:idem

Jr. L. van Hattum, Marten van Isendoorn

1702:Jan Gosens

Aert Aerts, L.J. Horst

1708:idem

idem, Egbert Wychmans

1714:Lubbert Gerrits

L.J. Horst, Steven Jans

1720:idem

idem, Aert Aerts

1726:Jan Laurens Montesaan

Jan Berents v. Wissel

1732: Hendrik Jans

Jan Peters, Aelbert Aelberts

1738: H.J. Vis

Aart Lubberts ten Holthe, Gijsbert Hendrix

1744: Dries Hendriks Vis

G.H. Vis/Gerrit Peters a/d Emsterenck

1750: idem

idem/Claes Jans a/d Laarstraat

1756: Jan van der Heijde

Jacob Henricks van Emst/D.H. Vis

1762: idem

Gerhardus van Laar/L.J. Tonneman

1768: idem

idem/Lubbert ten Holte

 

23. 1 ½ morgen inde Riethoeck, 3 gld.

1690:Hermen Willems

G. Peters, custos,

1696:idem

idem, Aert Jacobs

1702:idem

Aert Aerts, Lambert Jacobs

1708:idem

Gerrit Brouwer, custos

1714:Willem Hermens

L.J. Horst

1720:idem

idem, Aert Aerts

1726:Gerrit Gerrits verw. Scholt

W. Brouwer, J.B. van Wissel

1732: Daem Hendrix

idem, Wychman Gerrits

1738: idem

J.J. v.d. Vosse, idem

1744: idem

Gerrit Pijckeren/W.G. Top

1750: Gerrit Pijckeren

Jacob Henricks van Emst/idem

1756: idem

H.J. Brouwer/W.Smid koopman

1762: L.J. Tonneman

G.L. ten Holte/C.J. Prijs

1768: H.L. Boeve

Aart Jans/Teunis Jans Pleijter

 

24. Het hoofien bij het huis, 7-10-0

1690:Willem Mensen

Zijn huis in Westendorp

1696:zijn vrouw

NB: de opstuiver om Gods wille aan haar gegeven

1702:Aert Willems

Drees Egberts, L.J. Horst

1708:idem

Zijn huis

1714:idem

1720:idem

1726:idem

1732: idem

1738: idem

1744: idem

1750: H.A. Sirck

1756: niet vermeld

1762: idem

1768: idem

 

25.Het land op de Emsterenck: 2 akkes op het Eulandt en 1 akker bij de Huyven (Huurne), voordezen Jacob Gerrits, 9 schepel

1690:Jacob Gerrits

Wychman Maes, Peter Wermels

1696:idem

Jacob Jacobs, Aert Jacobs

1702:Aert Aerts

L. van Hattum, L.J. Horst

1708:idem

Hermen Willemsen, Jan Gosens

1714:idem

Willem Hermsen, L.J. Horst

1720:idem

idem, Lubbert Egberts

1726:idem

Hermen Wyers, Jan Hendricks

1732: Aart Lubberts

H.L. Brouwer, Roeloff Brouwer

1738: idem

idem, H.J. Vis

1744: idem

idem/Jannes Brouwer

1750: idem

Aart Gerrits timmerman/Gerrit Wicherts ten Have

1756: idem

H.L. Brouwer/Jannes Brouwer

1762: idem

Gerhardus van Laar/Lubbert ten Holte

1768: idem

idem/Cornelis v.d. Heijde

 

26. Bartholtsakker en een hoekje land Billarshoekjen gnt.

1720:Lambert Jans Horstman

Willem Hermens, Lubbert Egberts

1726:idem

Gerrit v.d. Hoge Wuest, Aert Willems

1732: Breunis Hendrix

H.J. Vis, Aart Lubberts

1738: H.J. Vis

Gijsbert Hendrix, A.L. ten Holthe

1744: Dries Hendriks Vis

G.H. Vis/Gerrit Peters a/d Emsterenck

1750: Goosen Jacobs

D.H. Vis/Gerhardus van Laar

1756: idem

G.H. Vis/Aart Vis

1762: Gerhardus van Laar

G.L. ten Holte/L.A. ten Holte

1768: idem

L. ten Holte/Cornelis v.d. Heijde

 

27. Het land aan de Diepenweg langs de Kostercamp

voor 1756: Jan Lamberts van Gortel

1756: idem

H.D. van de Mate/C.J. Prijs

1762: idem

idem/idem

ing. 1763: Hendrik Jans Vis

Dries Kleijn Havercamp/Derck van Kleef, onderscholt

1768: David Rondhuijs

H.J. Kleuter/L.A. Drost

 

 

Hierna volgen de kerkelanden; die voor de helft van het gilde zijn.

 

1. Oldenhof, 10 gld.

1690:Lambert Jansen papiermr.

Berent Jansen papiermr., G.T. Brouwer

1696:Elsjen Jans, zijn weduwe

idem, Aert Jacobs

1702:Daniel Warners

idem, Willem brouwer

1708:Berent Janss

Aelt Barneveld

1714:idem

idem, L.J. Cloter

1720:Aelt Barneveld

Jan Berents, Gerrit Jans

1726:idem

idem, J.L. Cloter

1732: idem

Aert Derx Havercamp,Gerrit Gerrits

1738: wed. Derck Aarts Havercamp

A.L. ten Holthe, J.L. Cloter

1744: idem

Jacob Henrix aan de Laarstraat, Peter Wolberts Haffcamp

1750: idem

Jan Lamberts van Gortel, Helmig Jans te Wissel

1756: Aart Havercamp

A.L. ten Holte, Gerhardus van Laar

1762: idem

Helmig Jans Kluter, Aelbert Herms Ridder

1768: idem

L.A.Drost, Gerrit Lubberts ten Holte

 

2. Twee akkers in Wisselerenck, 9 gld.

1690:G.T. Brouwer

B.Jansen,papiermr., L.Jansen, papiermr.

1696:Jan Gerrits Brouwer

G. Aerts Brouwer

1702:idem

idem, L. van Hattum

1708:idem

Aert Jansen, kerkmr.

1714:idem

Aert Gerrits Brouwer

1720:idem

Gerrit Jans, Jan Lamberts

1726:idem

J.B. van Wissel, G.Gerrits verw. scholt

1732: idem ‘inde Wueste’

Jan Lambert te Wissel, Aelt Barneveld

1738: idem

J.L. Cloter, A.L. ten Holthe

1744: Henrick Brouwer

Albert Ridder, Peter Wolberts Haffcamp

1750: idem ‘in de Wueste’

Aert Derx Havercamp, Jan van Gortel

1756: Helmig Jans Kleuter

Albert Ridder te Wissel, G.Lamberts te Wissel

1762: idem

idem, Peter Herms te Westendorp

1768: idem

A. Havercamp te Wissel, idem

 

3. Die Huyrne, 4 ½ schepel.

1690:Lambert Jacobs

G.T. Brouwer, Gerrit Gerbrighs

1696:idem

Reynder Jansen, Aert Jacobs

1702:idem

Berent Jans, idem

1708:idem

Lambert Jans, Jacob Jacobs

1714:idem

idem, Aelt Barneveld

1720:Jan Lamberts te Wissel

J.G. Brouwer, Jan Eylers

1726:idem

G.J. op de Wueste, Lambert Jans

1732: idem

J.G. Brouwer, A.D. Havercamp

1738: Jan Lamberts Cloter

Lambert Jans te Wissel, Aart Gerrits inde Wueste

1744: idem

idem, Aelbert Herms Ridder

1750: idem ‘inde Wueste’

idem, G.L. te Wissel

1756: Jan Lamberts Kleuter

idem, Aart Derx te Westendorp off Laarstraat

1762: Helmig Jans Kleuter

idem, Peter Herms te Westendorp

1768: idem

A. Havercamp, idem

 

4. Stobbenlandt, 3 schepel.

1690:Gerrit Theunis Wuester

Berent Jansen, Lambert Jans, papiermr.

1696:Aert Jacobs

G.T. Brouwer, Jacob Jacobs

1702:Aert Jans tot Dijkhuizen

Aert Buijtenhuijs, Willem Brouwer

1708:Jacob Jacobs

Lambert Jacobs, Jan Egberts

1714:Jan Eijlerts

L.J. Cluter, Lambert Jans

1720:idem

J.L. Kloeter, idem op t erfken

1726:idem

idem, idem

1732: idem

J.L. Cloter te Wissel, Aelbert Herms Ridder

1738: Aelbert Ridder

idem, L.Jans te Wissel

1744: idem

Lambert Jans Kleuter, idem

1750: idem

Claes Jans aan de Laarstraat, G.H. Vis

1756: idem

Helmig Jans Kleuter, Gerrit Lamberts

1762: Aelbert Herms Ridder

--

1768: Cornelis Harms te Wissel

H.J. Kleuter, Hendrik Reinders te Schaveren

 

5. Twee akkers op de Wisselerenck, 7 gld.

1690:Berent Jansen

G. T. Brouwer, Lambert Jans papiermr.

1696:idem

Aert Jacobs, idem

1702:idem

idem, W.H. Brouwer

1708:idem

Aelt Barneveld, idem

1714:idem

idem, L.J. Cluter

1720:de zoon

idem, J.Berents v. Wissel

1726:Derk Aerts

W. Ariens, G.Gerrits verw. Scholt

1732: Zijn weduwe

A. Barneveld, J.L. Cloter

1738: idem

A.L. ten Holthe, idem

1744: Wed. D.A. Havercamp

Jacob Henrix a/d Laarstraat, P.W. Haffcamp

1750: idem

J.L. van Gortel, Helmig Jans te Wissel

1756: Aart Havercamp

A.L. ten Holthe, Gerh. Van Laar

1762: idem

A.H. Ridder, Helmig Jans Kleuter

1768: idem

L.A. Drost, G.L. ten Holthe

 

6. Kercken- en Armenerve en de landerijen te weten, het weidjen met den hele Kerckenkamp, 45 gld.

NB: De pachter moet het ‘erf en dak, glas en wanddigt onderhouden’

1690:Jan Jansen Boonen

Roelof Arents van den Overbosch

1696:Jan Gerrits

Gerrit Herms Brouwer, Aert Jacobs

1702:idem

--

1708:Lambert Jans

L.J. Kloter, Gerrit Jans

1714:idem

idem, idem

1720:idem

G.J. van de H. Wueste, Jan Peters

1726:idem

idem, J.L. Cloter

1732: idem

idem, Lubbert Teunis

1738: idem

idem, Aart Gerrits vande Hoge Wueste

1744: Gerrit Lamberts

Lambert Jans te Wissel, idem

1750: idem

Helmig Jans te Wisssel, idem

1756: idem

Helmig Jans Kloter, idem

1762: idem

Jan Arents?Hendrik Willems, beide uit Wissel

1768: idem

Idem

 

 

Genoemde functionarissen:

 

9-12-1658:

Gerardt ten Holte, scholtus van Epe.
Gerichtsmannen: Hendrijck Swiersen en Hendrijck Jansen.
Fol.248: (voor verpachtingen ingaande 1666):
Kerkmeesters: Jan Berents, Egbert Harmsen en Lambert Willems
Oldermannen: Jan Berents kerkmr. en Jan Berents Wuijster.

 

19-11-1664:

Kerkmeesters en oldermannan: Johan van Wyck, Henrick van Isendoorn, Peter Torsius, custos, Hendrick Pyckeren, Henrick Jansen.

 

14-12-1670:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe
Gerichtslieden: Hendrijck Dijck, Gerryt Hermens
Oldermannen: Eerbare Hendrik van Isendoorn, ontvanger van Epe en E. Cornelis Bigge, scholtus.
Kerkmeesters: Egbert Hermens, Lambert Willems.

 

31-1-1677:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe.
Gerichtslieden: Hendrijck van Isendoorn, ontvanger, Gerrit Peters, custos.
Oldermannen: Marten van Isendoorn, Jacob Gerrits Bosch.
Kerkmeesters: Lambert Willems, Egbert Herms.

 

10-3-1683:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe.
Gerichtslieden:, Hendrijck van Isendoorn, Gerrit Peters, custos.
Oldermannen: Marten van Isendoorn, ontvanger, Jacob Gerrits Bosch
Kerkmeesters: Egbert Herms, Lambert Willems en Hermen Peters Brouwer.

 

28-2-1690:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe.
Gerichtslieden: Roelof Derx Brouwer, Gerrit Peters, custos, H. van Isendoorn
Oldermannen: Lodewijk van Hattum, Jacob Gerrits Bosch

 

21-1-1696:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe.
Gerichtslieden: Gerrit Peters, custos, Gerret Derx
Oldermannen: C. Bigge, L. van Hattum
Kerkmeesters: Hermen Brouwer, Gerrit Aerts Brouwer, Wyer Hendricks

 

7-3-1702:

Cornelis Bigge, scholtus van Epe.
Oldermannan: Gerrit Brouwer,custos, L. van Hattum
Kerkmeesters: Hermen Brouwer, Gerrit Aertsen Brouwer
Gerichslieden: W. Herms Brouwer, Gerrit Hendrix, onderscholt

 

7-2-1708:

Oldermannan: L. van Hattum
Kerkmeesters: H.P. Brouwer, Jan Jacobsen Vorstelman, Hendrik Aelberts, onderscholt (i.v.m. absentie C. Bigge)
Gerichtlieden: Wolbert Adriaans, Berent Jansen, papiermaker.

 

Dec. 1713:

A. ten Busch, scholtis, W. Brouwer, Berent Jansen van Wissel

 

18-10-1719:

Gerrit Gerrits verwalter scholtus, gerichtlieden: Aelt Barneveld, Jan Berents van Wissel.
Olderman: Ontvanger Van Isendoorn.

 

2-11-1731:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden W. Brouwer en Gerrit Gerrits.

 

17-10-1737:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden Samuel Heshusius, pastor, Aart Lubberts ten Holthe.

 

10-12-1743:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden Samuel Heshusius, A.L. ten Holte.

 

17-12-1749:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden Samuel Heshusius, Aart Havercamp, Jacob Smid, Lambert van der Maten.

 

16-12-1755:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden/kerkmeesters Lambert van der Maten, Aart Gerrits Timmerman.

 

30-10-1761:

D. Brouwer, scholtis, kerkmeesters
Kambert van der Maten, Aart Gerrits Timmerman,
Gerichtslieden Dries Kleyn Havercamp en Derck van Kleeff, onderscholt.

 

17-12-1767:

D. Brouwer, scholtis, en
Gerichtslieden Gerhardus van Laar, Aart Havercamp.
In 1755 volgt een waarschuwing voor de pachters van de korenpachten dat als zij in het gebreke blijven de pacht 14 dagen voor St. Anthoniusdag op de korenmolen te brengen, zij van hun gunst en mestrecht vervallen zijn.

 

Vanaf fol. 353 tot 384vso: lege bladzijden.

 

Fol. 384vso:

‘Dese navolgende worden het ordinaris brood van St. Anthonis toegelegt’

 

20-1-1731:

Gerrit Hutten aen’t Fleervelt

een brood

Gerrit Gijsberts wed.

een brood (obiit)

Jantje Claes

(obiit): Hermen Henrix in plaats van

Gerrit Aryaans wed.

een half brood

Jan Berents wed.

een half brood

Gerrit Schram

een half brood

Hugo Peters

een half brood

Gerrichjen inde Capel

een half brood

Aertjen Ruyters

een half brood (obiit): Geertje Jans i.p.v.

Decemer Jans wed. te Westendorp

(obiit): Hendrikje Gerrits dochter v.d. doodgraver i.p.v.

Ida Lubberts

een half brood

Hermen van Schoonheden

een half brood

Jan Jansen Booven

een brood

Jan Sanders wed.

een half brood

Eyer Arens wed.

een half brood

Jan Martens

Gerrit Hillen

een half brood: Reijnder de Knopenmkaer i.p.v.

Hermen Jans Maarsen wed.

een half brood

Totaal 12 broden

 

24-10-1732:

Teunis Lamberts op den Ham

een half brood

Mary Wolters te Noorle

een half brood

Jan Gerrits Hoegen

een half brood

Michiel de Kuyper

een half brood