Inheems

 

Wolter Steenbergen eigener en Broenis Harmens pachter.
-9-9-8

Wier Steenbergen c.s. eigener en Jan Egberts pachter.
-3-16-8
--Jan Sanders bet.

Het Vossenbroeck groot omtrent tussen de 50 a 60 mergen lants, staende meest tijts onder waeter.
-22-10-0

Item Steenbergen 12 mrg. int Emsterbroeck
-8-0-0

Aert Peters van huijs en hoff, seij en hoijlant.
-5-15-6

Aelbert Toenis van huijs en hoff en seijlant.
-3-10-6
--Hier van Dries Lamberts erfg. 1 acker; 10 stv.

Jenneken Aelberts hoffstede en seijlant van 2 mudde.
-2-1-8

Hermen Dercks van huijs en hoff
-1-0-0

Dries Gerrits c.s. eigener en Derrick Jansen pachter van huijs en hoff etc.
-7-2-8
--Gerrit Dercks bet.

Aert Willems hofstede, seijlant en ½ mrg. hoijlant.
-4-10-0

Jor. Johan van Holthuijsen eigener en Jan Warners pachter.
-10-8-0

Jan Warners eigener en Jan Lubberts pachter van huijs en hoff, hoij- en seijlant.
-5-4-0

Willem Aelberts van huijs en hoff
-1-0-0

Tuenis Willems van huijs en hoff, 1 mudde seij en 1 mrg. hoijlant.
-2-18-4
--Egbert Reijnders voor hem en Wiers kinderen bet. Voor een deel.
--Jan Warners bet. voor een sestendeel.
--Goossen Willems voor een sestendeel.
--Willem Aelberts voor een sestendeel.
--Zwier Jans oock voor een sestendeel.
--Henrick Lubberts voor Aert Dercks voor 1 mrg. hoijlants bet.

Reijnder Gijsberts van huijs en hoff en 2 sch. bouwlant.
--1-7-6

Henrick Jurriens van huijs en hoff met een stuck seijlant groot 1 schepel.
-1-10-0
--Aert Willems bet. voor het sijne.
--Hier van Wier Steenbergen erfg. van Jan Aelberts huis en hofstede 15 stv.

Gerrit Aelberts van huijs en hoff en 1 mrg. hoijlant bij de Hoijte.
-1-10-0
--Hier van Broenis Harms van de mergen bij de Hoijte bet.

Lubbert Gijsberts van huijs en hoff
-0-14-8

Aelbert Jacobs modo Wier Jans van huijs en hoff, 1 mrg. weij en 1 sch. seijlant.
-1-19-10

Peter Gijsberts van huijs en hoff en ½ mrg. Hoijlant.
-1-18-0
--Afgerekend met Goosen Willems.

Van Willem Jurriens tot Elburch 4 sch. geseij.
-1-6-8
--Aelbert Peters bet. ook voor het utheemse.

Rutger Dercks van huijs en hoff
-1-0-0

Roelof Steenbergen eigener en Cornelis Roelofs pachter van huijs en hoff etc.
-7-1-9
--Jan Warners bet.

Steven Jacobs van huijs en hoff, seij en weijlant.
-9-11-4
--Hermen Dries bet.
--Hier van Gerrit Jansen; maer seijdt hem niet te komen; 1 gld.

Gijsbert Stevens modo Dries Lamberts van 1 acker van 1 ½ schepel.
-0-10-8

Jor. Evert van Soudenbalch vant erve op Hinckel.
-30-0-0

Peter Janse van 2½ mrg. weijlant.
-1-5-0

Jan Jurriens 2 mrg. hoijlants int Emsterbroeck,
-1-6-8

Jacobus Tichlerus predicant tot Deventer eigener en Aert Willems pachter vant erve het Hull.
-14-14-0
--afgerekend dese post en eene anden Emsterenck en van Henrick Negelholt en van de vier mergen in de Euhorst.

Gerrit Henrix van huijs en hoff en 1 spint geseij.
-0-11-8
--De soone bet.

1 mergen half weij en half seijlant toebehorende het kint van Gerrit Elberts.
-0-16-8
--bet. door de soone.

Lambert Everts eigener en Gerrit Henrix pachter van huijs en hoff, hoij en weijlant.
-3-4-6

Wolter Snel c.s. eigener en Bartelt Henrix pachter van huijs en hoff etc.
-5-1-4

Broenis Harms eigener en Jan Gerrits pachter van den Vleckert.
-5-10-8

De voors. Broenis Harms gebruickt selffs 2½ mrg. hoijlant int Emsterbroeck
-1-13-0

Heeft nog ½ mrg. int gemeen met Wichman Henrix int voors. broeck
-0-6-8
--De wed. van Wichman bet.

Jannegie Aerts modo Broenis Harms van 1 mrg. in de Rentsert.
-0-13-4

Gerrit Janse de Jonge van huijs en hoff en 3 mrg. weijlant, pachter Henrick Locht.
-2-1-6

Aelbert Stevens Coster tot Oen eigener en Melger Jans pachter van huijs en hoff etc.
-3-14-0
--Jan Gerrits bet.

Wolter Hegemans eigener en Egbert Reijnders pachter van huijs en hoff
-13-3-4

Gerrit Henrix van Ems tochtenaer en gebruicker van huijs en hoff etc.
-15-0-6
--Aert Henricx bet.

Gebruickt nog van Henrcik op de Eeckte 1 mudde geseij.
-1-6-8

Jacob Jans c.s. eigener en Aert Gerrits pachter van huijs en hoff. en 2½ sch. geseij.
-2-11-2
--Jacob Gerrits bet.

Idem Aert van de kerkck te Oen ½ mud geseij.
-0-13-8

Henrick van Diepen van huijs en hoff.
-0-11-2

Aert Gerrits eigener en Joost Harms pachter van huijs en hoff. en 7 sch. seijlant, 1 mrg. weijland en ¾ mrg. lintgoor.
-4-15-4

Evert Henrix eigener en Geerlich Jans pachter van huijs en hoff.
-0-16-0

Burgermr. Wijnandt van Ommeren eigener en Gerrit Jans de olde pachter van huijs en hoff. etc.
-9-16-4

Jor. Gerrit van Gaelen eigener en Arien Maes oachter.
-14-14-0
--de soone bet.

Arien Maesens hoofken en weijlant en 1 mrg. int Emsterbroeck.
-1-15-0
--de soone bet.

Jan Meusens goet.
-10-0-8
--an Henrick Egberts gelanckt.

Henrick Wiers goet
-8-9-8

Gerrit Jansen de jonge van huijs en hoff, seij en weijlant.
-10-0-10

Gebruickt nogh van Reijntge Wichmans 6 sch. geseij.
-2-0-0
--Aelbert Crins bet. een sestendeel.

Item Jan Andries hoff.
-0-8-6
--Reijntge Wichmans heeft ¾ part bet.
--Gerrit Jans heeft een sestendeel bet.

Gerrit ten Holthe junior scholtis tot Epe eigener en Jan Willems pachter van huijs en hoff.
-8-14-2

Jacob Jans tochtenaer en gebruicker van huijs en hoff. etc.
-12-16-6

Henrcik Gerrits Dorre huis modo Jan Mensen.
-0-18-4

Wichman Dorre; Tuenis Gerrits pachter van huijs en hoff.
-0-12-6
--Henrick Dries heeft twee delen van een dardendeel bet.
--Jan Mensen soone wegens de dochter van Hermen Jans van een dardendeel bet.
--Gerrit Jans heeft het dardendeel bet.

 

Het seijlant groot 2 mudde.
-2-13-8
--betaald als boven.

Tuenis Gerrits selfs ½ mudde nu Jacob Everts.
-0-13-4

Mense Lubberts c.s. van huijs en hoff. en 2 sch. seijlant.
-1-18-6

Lubbert Mense 7 schepel geseij, 1 mrg. hoijlant en ¾ mrg. weij.
-3-7-6

Gebruickt nog 2½ mudde lants van Willem van Limburch.
-3-6-8

Egbert Reijnders c.s. van huijs en hoff en ¾ mrg. hoijlant.
-2-6-8

Eeffse Henrix modo Reijnder Daems van sijn goet.
-13-10-0

Jacob Jans van huijs en hoff. etc.
-12-2-4
--afgerekend met Jacob daer hij tochtenaer is (Ook van diverse andere posten)

Dries Reijnders een vervallen huis, hoff, seij, weij en hoijlant.
-5-10-4
--Hermen Dries bet.

Hermen Aerts wed. c.s. van huijs en hoff et seijlant.
-3-6-4
--Jochem Stevens bet.

Dries Reijnders c.s. van huijs en hoff, 2 molder seij en weijlant.
-5-13-40

Aert Martens van huijs en hoff. en 3 spint boulant.
-0-15-6

Dries Martens van huijs en hoff, 2½ mudde geseij, 2 mrg. weij en ¾ mrg. hoij.
-5-4-8
--Albert Jacobs bet.

Hermen Jansen van huijs en hoff, seij, weij en hoijlant.
-6-10-0

Van Wier Steenbergen 2 mrg. int Emsterbroeck.
-1-6-8

Tuenis Willems modo Jan Gerrits van huijs en hoff.
-0-19-6

 

Willem Tuenis 2 sch. seijlant, 1 1/5 mrg. van 1 mrg. hoijlant.
-1-10-0
--Egbert Reijnders heeft het dardendl. Bet.
--Aelbert Stevens idem.
--Goossen Willems idem.

 

Gerrit Jansen de Groote 1½ mrg. int Emsterbroeck en 1 mrg. Gagelvelt.
-1-6-4

 

De Emster thiende toebehorende de Heer van Cannenburgh.
-100-15-4

 

Egbert Jans hoff groot 1½ spint, 1 1/8 mrg. int Lintgoor, 2½ sch. geseij.
-2-6-6
--de weduwe bet. (31-8-1662)

 

Reijer Gerrits ¾ mrg. int Emsterbroeck.
-0-10-0

Cornelis Harms c.s. 4 mrg. int Emsterbroeck.
-3-10-6

 

Meijnt Berents eigener en Cornelis Harms gebruijcker van 1 bongert en 5 mrg. weijlant.
-6-14-4
--Gosen Sijmons en Henrick Egberts gelanckt.

 

Lubbert Pouwels 2 spint geseij bij Wolberts dick.
-0-4-6
--de vrouw bet.

 

 

Uitheemsen in Emst

 

Peter Gerrits van Tongeren en Bette Aerts 1 mrg. int Emsterbroeck.
-0-13-6
--Hermen Lamberts bet.

Jan Harms te Wissel 1 mrg. int Emsterbroeck.
-0-13-6

De predicant Tichlerus te Deventer 9 mrg. en Aert Willems 4 mrg. int Emsterbroeck t saemen verpacht.
-8-9-4
--Arent Jurriens bet.

Jan Lamberts Horst en Lambert Jans Horst en Cent Melgers 2 ½ mrg. in de Withaegen.
-2-1-8
--Mr. Steven heeft het vierdedl. Bet.

Cent Melgers met Egbert Everts ½ mrg. in de Withaegen.
-0-8-4

St. Peters Gasthuijs t Arnhem van 19 mrg. int Emsterbroeck.
-12-13-0

Oloff Aelberts ½ mrg. int Emsterbroeck.
-0-8-6

Daendelt Jansen t Epe 2 mrg. weij- en 1 mrg. hoijlant.
-3-10-0

Cornelis Gijsberts en Jan Goosens van 1 mrg. int Emsterbroeck.
-0-13-6

Willem Jans, Cornelis Harms en Willem Egberts van 2 ½ mrg. int Emsterbroeck.
-1-13-4
--Hermen Lubberts heeft het derdendl. bet.

Henrick Gerrits opt Laer ¾ mrg. int Emsterbroeck.
-0-10-0

Derrick Gerrits kerckmr. 2 mrg. weij en ½ mrg. hoijlants.
-1-13-4
--Gerrit Dercks bet.

Henrick Gerrits Schuijrman 2 mrg. Int Vossenbroeck, 1 ½ mrg. In Ems en 1 molder op d Wijnberge.
-3-0-6
--Jan Schimmel heeft het sijne bet.

Egbert Harms t Vaessen 1 mrg. hoijlants in de Brant.
-0-13-4

Jan Stevens 1 molder geseij van de schutten van Ems en Westendorp.
-1-6-8
--Broenis Harms soone bet.

Aelbert Wijnols eigener en Jacob Henrix wed. pachterse van 1½ mrg. hoijlant.
-1-0-0

Jan Claes van Apeldoorn 5/4 mrg. int Emsterbroeck.
-0-16-8

Willem Jurriens 3½ mrg. heijdige weijde de Wijnberch genaemd end 1½ mrg. hoijlant in de Brant.
-1-19-8

Lambert Wolters en Henrick Dercks 2 mrg. int Emsterbroeck.
-1-6-8

Tuenis Jacobs modo Helmich Lamberts 2½ mrg. in het Voorste Broeck.
-1-13-4

Het Emster Gilde 1 mudde geseij bij Steven Jacobs gebruickt.
-1-6-8
--Hermen Dries bet.

Jan Janssen Sluijmer ½ mrg. int Emsterbroeck.
-0-6-8