Inheems

 

Joffer Swaene van Meeckeren cum suis vant goet Op de Ham van huis en hof en 1 mudde geseijs etc.
-4-10-0

Jan Drost van een hoofken van 1 spint
-0-5-6

Lubbert Aerts cum suis eijgeners en Giel Toenis pachter van huis en hof etc.
-6-13-7

Jacob Reijnders van huis en hof en 2 mudde geseijs die hij met Sander Martens gebruijckt
-3-7-5
--Berent Jacobs heeft de helft van de camp betaald.
--Evert Dercks idem

Albert Jacobs cum suis eijgeners en Aert Lamberts pachter van huis en hof etc.
-5-13-6

Hermen Lamberts van huis en hof, 2½ mudde geseijs, 1 mrg. hoijlants, 2 mrg. weijlants, item 5 sch. in Tongeren.
-8-16-4

noch Lambert Harms 2½ sch. op de Suijckerenck
-0-16-8
--Hermen Lamberts betaald

Hermen Lamberts van Evert van Coots van huis en hof
-1-5-0

Evert van Coot eijgener en Berent Wichgers pachter van Bengers erve
-21-12-8
--Henrick Egberts gelanckt

Lambert Claessen en Pijkeren van Drecht van huis en hof en 2 schepel en 3 spint geseijs
-2-16-0
--Henrick Pijkeren heeft die drie delen bet.
--Vith Gerrits en Henrick Pijkeren hebben de helft van het resterende vierendeel betaald

Item 1 acker geseijs van 1½ sch. en ½ mrg. int Emsterbroeck
-0-16-0
--Henrick Pijkeren heeft die drie delen betaald

Daem Driessen cum suis van haar goet
-7-1-4
--Jan Daems betaald

Roelof Jansen van huis en hof en 1 weitgen in Dickhuijsen
-1-16-8
--Dries Roelofs betaald

Gerrit Gerrits cum suis van haar goet
-5-13-6

Joffr. Swaene van Meeckeren van haer goet de Cappert
-9-10-2

Het erve den Essert toebehoorende Jor. Lennep cum suis
-9-10-8
--Cornelis Ariens cum suis

Aert Jansen Hagedoorn cum suis eijgener en Vith Gerrits pachter van huis en hof etc.
-9-4-6

Lambert Jansen Hagedoorns wed. eijgenerse en Jan Harms pachter
3-1-4

Henrick Henrix eijgener en Goossen Henrix pachter
-8-12-6

Item Henrick Henrix vant c(l)ooster t' Oen 2 mld. geseijs, 1 mrg. weijlants en 1½ mrg. struvellich heetvelt.
-3-7-6

Jan Jansen Maet van huis en hof etc.
-6-18-2

Gerrit Hendrix Schuijrman eijgener en Jan Sanders pachter van huis en hof etc.
-7-8-14
--Gerrit Gijsberts betaald

Gerrit Reijnders van huis en hof etc.
-11-15-2

Maes Aerts wed. van huis en hof en 2½ sch. geseijs.
-1-13-10
--Aert Maes betaald

Berent Henrix cum suis van huis en hof etc.
-12-10-6
--de weduwe betaald
--Henrick Janss betaald voor het huis, in 1659
--Jan Harms betaald voor het huis, in 1660

Dries Cornelis wed. cum suis van huis en hof, 5 mudde geseijs., 9 mrg. weijlants en 3 mrg. hoijlants, Jan Gerrits pachter.
-14-12-6
--Henrick Egberts gelanckt
--Jan Harms gesonden 6 gld.

Derrick Jacobs heeft tot het voorss. erve behoorende 4½ mudde seijlants en 6¾ soo hoij als weijlants
-9-13-2
--Hier van Henrick Janss d'helffte afgerekend
--Item Aert Maes 1 gld en 5 stv.

Marten Warners van huis en hof etc.
-6-8-9
--de soone betaald

Item heeft noch de gerechte helfte van 1 Kooren muele
-3-6-8
--Marten Warners wed. de helft betaald

D'wederhelfte van de voorss. muele toebehoorende Helmich van Tweenhuijsen
-3-6-8

Gerrit Henrix van Ems cum suis eijgeners en Jan van Vaesen pachter
-8-6-2
--Evert van Ems dit betaald

Het onmundige kint van Henrick Reijnders van 1½ mrg. hoij en weijlants Tuenis Henrix pachter
-1-10-0

Cornelis Aerts cum suis eijgeners en Jacob Aerts pachter van huis en hof, 3½ sch. geseijs 1 mrg. weij en 1 mrg. hoijlants
-3-10-6
--Egbert Gerrits heeft hiervan betaald
--Hermen Wichgers en Bette Aerts hiervan betaald

Henrick Peters van huis en hof, seijlant, hoij en weijlant
-13-10-10
--de soone en de moeder gelanckt
--de soone betaald
--Hier van Decemer Jans van t Schuijne campken 1 gld.
--Item Aert Maes 1 gld.

Een mergen int Vossenbroeck het kint van Dries Driessen toebehoorende
-1-6-8

Berent Harmens 3 mrg. bij d' Gelsert
-1-13-4
--Henrick Peters soone betaald
--Hier van Jan Schimmel van 5/4 mrg. in d' Louwe 15 stv

Berent Harmens 3 sch. geseijs modo Dries Driessen
-1-0-0
--Henrick Peters soone betaald

Gerrit Steven van Drecht cum suis van huis en hof etc.
-13-15-6
--de knecht gesonden betaald

Derk Gerrits kerckmr. wed.
van huis en hof en 3 sch. seijlants
-3-13-7
--Gerrit Dercks betaald

Noch ½ mrg. weijlants bij t huis
-0-8-6

Jenneken Aerts eijgenerse en Derrick Gerrits pachter van weij, hoij en seijlant
-6-15-6
--Mr. Daendelts soone betaald

Aert Hagedoorn modo Marten Schuijrman en Gerrit Hendrix eigeners en Gerrit Harms pachter
-11-8-6

Willem Everts cum suis van huis en hof, 2 sch. geseijs etc.
4-15-10
--Henrick Martens en Aert Jacobs gesonden betaald

Een huijsken en hoofken toebehoorende d' gemeente bij de wed. van Jurrien Jans om Godts wille bewoont
-0-8-..

Gerrit Henrix Wierman eijgener en Jurrien Dercks pachter van huis en hof etc. en een stuckjen lants
-0-16-0

Aert Jacobs cum suis van huis en hof etc.
-1-6-8

Het goet en erve de Broecke toebehoorende d' heer van Opdam
-18-6-8

D' Cooren muele toebehoorende d' heer van Roosendal
-4-8-10

Broenis Jacobs van huis en hof en 1 schepel seijlants
-0-17-6

Gerrit Herms modo Jan Aelberts van huis en hof en 2 schepel geseijs.
-1-12-2

Hiervan Gerrit van Osenbrugge van ½ mudde
-0-15-0

Jan Lamberts Horst van huis en hof etc.
-1-2-8

Jan Jurriens wed. van huis en hof etc., is pauper
-0-10-2
--de soone betaald

Jan van Berckum en Jacob Aerts op de Wellen van huis en hof etc.
-0-10-8

Toenis Henrix van huis en hof etc. en ¼ mrg. weijlants
-1-5-0
--Berent Dercks heeft betaald

Cornelis Everts kinderen modo Horst van 3 spint
-0-6-8

Evert Dercks cum suis van huis en hof etc. en 2½ sch. seijlants, 1½ veerdel hoij
-2-18-10

Jan Aerts cum suis van haar goet in de Oterick
-14-9-10

Evert Dercks van Joffr. Rijsewicks wed. Huekelums en Juffr. van Meeckerens 5/4 mrg. weijlants
-1-6-8

Noch van Juffr. van Rijsewick 3½ veerdel mrg. weijlants
-1-6-8

Willem Reijnders van huis en hof etc. en 1 spint geseijs.
0-12-2

Henrick Jans van Vaessens hoff
-0-12-8

Een huijsken en hoofken vant onmundige kint van Gijsbert Andries modo d' lompen kremer
-0-14-2

Goossen Cornelis wed. mit haer
soon Henrick Goossens van huis en hof etc.
-6-16-4
--Henrick Egberts gesonden betaald

Noch Henrick Goossens van Sibille van Domselaer modo d' vicarie
-0-6-8

Vith Gerrits van 3 sch. geseijs.
-1-0-0

Idem nog 1 mrg. in Emsterbroeck
-0-13-4

Hermen Gerrits van pantholder van 1 mudde lants op de Suijckerenck en 3 spint op de Wellen
-1-11-8

Helmich van Tweenhuijsen pantholder van Aeltgen van Huet van 2 mrg.
-2-13-6

 

 

Uitheemsen in Suijk

 

 

Jan Berents kerckmr. te Oene 1 mrg. geseijs.
-1-6-8

Willem Egberts t' Oen 2 sch. in Suijck en 1 ackerken van ½ sch.
-0-16-8

Henrick Janssen Schuijrman een bosken en hoofken modo Frerick Heijmens
-0-16-8

16 mergen weijlants en plaggevelts int Eperbroeck d' Wolffs Campen genaemt toebehoorende Gerharda ten Holte
7-18-4
--Henrick Pijkeren dit en van ¼ holt in de Vaesenerbosch betaald

Joffr. Mechteld van Rijsewijck wed. Huekelums met Jochem Louse 3½ mrg. hoijlants int Eperbroeck
-4-13-8
--Henrick Cornelisse heeft de helft betaald

De thient van d'heer van Ierst
-4-4-5
--Gerrit Dercks heeft dit betaald

Item 4½ mudde seijlants
-6-0-0
--Gerrit Dercks betaald

Jenneken van Ems van 4 mudde geseijs. en een thientgen dat verpacht is an Henrick Pijkeren
-11-9-1

Henrick Harms van 3 spint geseijs.
-0-5-0

Aert Hagedoorns eigener en Vijth Gerrits pachter van Waetermansgoed
-8-16-8
--Aert Hagedoerns erffgen. betaald

Daendelt Jansen 2 sch. lants op de Suijckerenck
-0-13-6

2 mudde geseij van Jan Pelen wed. t' Heerd
-2-13-4
--Aert Henrix betaald

Cornelis Harms 2 sch. op de Suijckerenc
-0-13-4

Gerrit van Osenbrugge 1 mrg. lants met heijde en wat weeck holtbetrocken
-0-10-8

Hermen van Ems eigener en Henrick Harms pachter
-5-7-9

Egbert Rutgers erffgen. van 6 spint geseijs. met een Elsenboske
-0-16-8
--Vith Gerrits heeft dit betaald

Decemer Jans van 2 mrg. hoijlants
-1-8-6

Item van 2½ sch.
-0-16-8

Egbert Jans t' Hattem van 2½ sch. seijlants
-0-16-8
--heeft betaald het vierendeel van dese drie posten en van Dickhuijsen betaald
--Decemer Jans heeft oock een vierendeel betaald

Idem 2 mergen weijlant
-1-6-8

Idem ¾ mergen met Elsenholt betrocken
-0-16-0

Jan Warners van Zwoll van 1 mrg. seijlants met wat Elsenholts
-1-13-6
--de Jonckers hebben een deel betaald
--Gerrit Aerts idem

De wed. van Lambert Hagedoorn van 2 mrg. weijlants van St. Marten schutterie
-1-6-8

Gerrit Aerts opden Oosterhoff 1 mrg. hoijlants int Eperbroeck
-3-16-8