177 afb3 BEKEN Kadasterkaart 1832 KopermolenIn de Klaarbeek ligt in Zuuk de Kopermolen, de enige nog min of meer intact zijnde molen aan die beek. De stichtingsdatum is onbekend, maar in 1539 was er ‘een watercoornmolen in het kerspel van Epe in de buurschap Zuyck’. Deze molen was in bezit van de eigenaren van het kasteel Rozendaal, vandaar dat hij tot in de negentiende eeuw ook bekend stond als de Rosendaels molen.

Bij NO Veluwe TV is een filmpje uitgebracht over de kopermolen in Zuuk. Ons bestuurslid Jan van de Velde, daar als voorzitter van de Bekenstichting, vertelt het een en ander over deze molen en laat de huidige eigenaar aan het woord. U kunt het filmpje hier openen.