logo

1850-00-00 Bierbrouwers

Geschreven door Tjada Amsterdam

 

Bij voetbal kijken hoort bier drinken. Er moet heel wat gerstenat gevloeid hebben de afgelopen maand.
Bier was tot pakweg anderhalve eeuw geleden het water van nu. Vooral de burgers in de stad dronken geen water, maar bier. Het water waarover de stedeling kon beschikken, was meestal vervuild, ziekmakend en daarmee levensgevaarlijk. Bier was een stuk gezonder dan water. De gisting tijdens de bierbereiding doodde ziektekiemen.
Elke stad en elk dorp van enige omvang had dan ook zijn eigen bierbrouwerij(en). Het dorp Epe had er ooit zelfs drie. Dat was meer dan nodig om in de behoefte van eigen dorpsbevolking te voorzien, want met een paar duizend inwoners hield het toen wel op. De Eper bierbrouwerijen leverden tot in ruime omtrek. Als koning Willem I (1815-1840) op Het Loo verbleef, zagen de Eper bierbrouwers hun omzet verdubbelen. De koning en zijn gevolg lieten zich het Eper bier kennelijk goed smaken. Maar Epe beschikte dan ook over prima water, de basis voor smakelijk bier. Ook de andere ingrediënten waren dichtbij voorhanden: gerst en hop. Overigens werd voor de bierbereiding aanvankelijk gebruik gemaakt van haver, maar in de Middeleeuwen werd dat al verdrongen door gerst. Dat gewas deed het wel goed op de zandgronden. Ook voor hop, smaakmaker en verbeteraar van de houdbaarheid van bier, bleek de bodem geschikt. Eeuwenlang moet er hop zijn verbouwd in de omgeving van Epe.
Een van de bierbrouwerijen in Epe heette Het Anker. De Ankerstraat en de Brouwerijstraat danken er hun naam aan. De brouwerij stond op de Oosterenk (ook wel verbasterd tot Eusterink en Neustrink). Toen nog -we hebben het over 1600, 1700- buiten het dorp Epe, richting Zuuk, nu het gebied rondom de kruising Zuukerweg-Kweekweg. De brouwerij werd in 1891 opgeheven, deed nog twee decennia dienst als melkfabriek en is in 1913 afgebroken. Langs de Zuukerweg resteert alleen nog een oude geknotte linde die bij de brouwerij stond.
De andere brouwerij lag ook buiten Epe, aan de zuidwestkant van Epe nabij de Woesterweg. Een derde brouwerij stond centraal in het dorp, op de plek waar nu het oude gemeentehuis staat. Het was tevens herberg. Aan de overzijde van de Brinklaan, waar nu de winkel van De Tuinen staat, stond de bijbehorende stalhouderij. De brouwerij functioneerde tot 1852, toen zij moest plaatsmaken voor het gemeentehuis.

28 juni 2008