Grote plannen bestuur Ampt Epe over uitgifte boek 200 jaar grondgebruik in de gemeente Epe
De bedoeling is nog in 2014 te komen tot een publicatie waarin kaartmateriaal over diverse onderwerpen van grondgebruik uit de jaren 1810-1832 vergeleken wordt met de huidige situatie. De teksten over de verschillende onderwerpen geven uitleg over wat er op de kaarten is te zien. Zo wordt een kaart van 200 jaar geleden, met bebouwing rondom de Emsterenk, aangevuld met een historische beschrijving over marken, buurschappen en de totstandkoming van het dorp Emst. Wanneer de bebouwing wordt geprojecteerd over recent kaartmateriaal, blijkt hoe Emst door de jaren heen zijn huidige vorm heeft gekregen. Schaapskooien, oude handels-, post- en hessenwegen en het bekenstelsel zijn andere voorbeelden. Wie weet bijvoorbeeld waar de Emsterdijk heeft gelegen?

Filmclub De Cycloop ook actief op cultuurhistorisch gebied
Onder de werktitel ‘Verhalen van vroeger’ wil de vereniging ervaringsdeskundigen uit Epe laten vertellen over hoe het er in de gemeente jaren geleden ‘aan toe­ging’. Door de verhalen aan te vullen met beelden uit die tijd probeert de vereniging een sfeerbeeld van vervlogen tijden te maken en deze voor iedereen verkrijgbaar te stellen, voor een betaalbare prijs.

Eerste provinciale digitale cultuurhistorische atlas
Als eerste heeft de provincie Overijssel digitale cultuurhistorische kaarten gekoppeld aan bestaande oude kaarten. Meerdere achtergronden en meerdere kaartencombinaties zijn mogelijk. Op een kaart met bijvoorbeeld een wegenstructuur als ondergrond kies je voor de kaartlaag historische landgoederen. Alles is te vergroten. Er is twee jaar aan de kaart gewerkt. Absoluut de moeite waard!
Zie http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/cwk_discipline/v1

200 jaar koninkrijk, een nieuwe staat
Nederland maakte vanaf 1813 een nieuwe start als eenheidsstaat, na een eerste begin vanaf 1798. De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 leidde uiteindelijk op basis van een nieuwe grondwet tot zijn inhuldiging als koning Willem I te Brussel in september 1815. Deze gebeurtenis wordt gevierd van november 2013 tot oktober 2015. Veel aandacht is hier al aan besteed, veel boeken zijn erover geschreven. Eén boek springt er uit: Een nieuwe staat, het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. In dit boek beschrijven 23 vooraanstaande historici hoe de Nederlandse staat gestalte kreeg.

Explosieven bij de Zuukerbrug
Op 24 maart 1945 gingen twee Duitse munitieschepen de lucht in nabij de Zuukerbrug over het Apeldoorns kanaal. De schade was enorm, maar doden vielen er niet. Na de oorlog is al veel opgeruimd, maar niet alles. In december 2013 lag er nog steeds munitie. Te gevaarlijk vinden ook waterbedrijf Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe voor de werkzaamheden die zij gaan verrichten. Geleidelijk zal de munitie tot ontploffing worden gebracht.

Heropening Nederlands Artilleriemuseum (nu Stichting Historische Collectie Korps Veldartillerie) bij legerplaats Oldebroek
De stichting prijst zich gelukkig een bijzondere tentoonstelling te kunnen laten zien van ruim 2000 jaar Artillerie in Nederland, inclusief bijzondere voertuigen die een rol hebben gespeeld in de Koude Oorlog.

Bijzonder boek over Sint Anthoniegilde
Terwijl andere soortgelijke gilden zijn verdwenen of een slapend bestaan leiden, heeft het Sint Anthoniegilde uit Epe al zes eeuwen overleefd; het gilde werd waarschijnlijk in de 15e eeuw gesticht. De leden van het gilde vormden in het begin een broederschap ten behoeve van zowel godsdienstverplichtingen als gezelligheid. Dick van der Veen brengt met het boek een eerbetoon aan een instelling die zo’n voorname rol speelde en nog steeds speelt in het dorp Epe. Hoewel niet op de voorgrond tredend heeft het gilde in vroeger tijd veel gedaan aan armenzorg, zowel individueel als voor de gehele gemeenschap. Met een financiële bijdrage van het gilde kon Uitgeverij Gelderland opdracht gegeven worden het boek te realiseren. Verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel, 112 pagina’s, € 29,95.

http://www.gahetna.nl
Op deze website van het Nationaal Archief staat – naast archiefinventarissen, indexen en een kaartencollectie – ook een mooie en goed toegankelijke fotocollectie. Met een zoekwoord als Epe verschijnen diverse oude foto’s. Zoals een foto uit 1925 van Chris Lanooy achter zijn draaischijf in zijn atelier of een foto van de begrafenis van prof.dr. P.A. Diepenhorst. Heel erg leuk om op een koude, druilerige dag de website eens te bezoeken en te struinen door foto’s over de demonstratie van Vrije Boeren op de rijksweg Epe-Vaassen en twee van de vier gebruikte pantserwagens.

De Goede Herderkerk
In de Goede Herderklank nummer 11 van 9 oktober 2013 staat een alleraardigst artikel over de Goede Herderkerk met haar voorgangers. Gestart als evangelisatie van de Nederlandsche Evangelisch-Pro­tes­tantsche Vereeniging te Den Haag kwam evangelist Wesseldijk in 1880 naar Epe. Hij heeft onder andere de oude kapel en pastorie laten bouwen. Na hem kwam evangelist Hondius. De inmiddels gestichte Eper Evangelisatie besloot vervolgens een eigen evan­gelist in dienst te nemen, Hendrik Bos. Van vele anderen staat ook een foto op de portretgalerij in de consistorie, zoals Wielinga, Fortuin, Keizer, Eveleens, Korpershoek, Alma, De Graaf en Tijink.