Unieke grafheuvellijn officieel geopend tijdens Monumentendag
Zoals bekend, ligt er een unieke grafheuvellijn binnen de Eper gemeentegrenzen. De 6 km lange rechte grafheuvellijn met ongeveer 46 grafheuvels is de lang­ste van Europa en loopt in rechte lijn van Epe naar Niersen. In totaal liggen er zo’n 150 grafheuvels in de gemeente Epe. Ze laten zien dat de gemeente Epe al zo’n 7000 jaar bewoond is geweest. Geweldig is ook de samenwerking tussen gemeente Epe, provincie Gelderland en Kroondomein Het Loo om deze lijn meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Langs de lijn worden, in de buurt van de grafheuvels, ‘erfgoed­pollers’ geplaatst, een soort ronde vitrinekastjes die uit de grond getrokken kunnen worden en voorzien zijn van informatie en een voorwerp, zoals een replica van een speerpunt. Wanneer de monumentenvergunning is verleend, kunnen de pollers worden geplaatst. Inmiddels zijn al wel zichtlijnen gerealiseerd zodat altijd wel twee grafheuvels te zien zijn. In het boekje Vaassen: een cultuurhistorische wandeling staat een route met beschrijving langs de grafheuvels. Het boekje is te verkrijgen bij de plaatselijke boekhandel.

Katholieke geloofsgemeenschap Epe bestaat 110 jaar
Vanaf ongeveer 1583 werd het steeds moeilijker het katholieke geloof te belijden. Ten gevolge van de reformatie ging de geloofseenheid verloren. Katholieken konden nog wel terecht in kasteel Swanenburg in Vorchten en later op kasteel Cannenburch en een houten schuilkerk op de Oosterhof. Epe en Heerde hoorden bij Vaassen. In 1805 werd er gekerkt op het huidige parkeerterrein voor het gemeentehuis in een boerderij als schuilkerk. Na 305 jaar wisten de heren H. Bourgonje en W.J. Meulenkamp in 1903 weer een zelfstandige parochie op te richten. Kapelaan Bianchi werd bereid gevonden de nieuwe parochie te stichten en was daarmee de opvolger van de in 1598 weggestuurde pastoor Ludolphus Pieck. Op de plaats van de schuilkerk werd in 1848 een zogenaamde waterstaatkerk gebouwd. Met steun van pastoor Bianchi werd in 1914 de eerste steen gelegd voor een nieuwe H. Martinuskerk aan de Hoofdstraat. Deze werd in 1966 afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Door de steeds snellere terugloop van beschikbare pastores werden de parochies door het bisdom gedwongen samen te werken. De kerk maakt nu deel uit van een groter geheel, de H.H. Franciscus en Clara-parochie. Meer weten over de geschiedenis? Zie het herdenkings­boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan of aan de website: www.franciscusenclara.com, onderdeel ‘De geschiedenis’.

Archeologische opgravingen in Uddel overtreffen de verwachtingen
Op de Aardhuis-enk in Uddel lag in de achtste, negende, en wellicht tiende, eeuw een flink dorp: het derde Veluwse dorp uit die tijd, naast het ondergestoven Kootwijk en Hoog Buurlo. Al tien plattegronden zijn gevonden van het al in 792 genoemde dorp. Uddel kan volgens de archeologen in dezelfde tijd zijn ontstaan als Deventer. Vooral door de rivier de IJssel bleef Deventer bestaan, terwijl oud-Uddel waarschijnlijk verdween door het einde van de ijzerwinning. Op de Aardhus-enk worden de komende jaren 130 woningen gebouwd.

Plangebied De Schaker in Twello archeologisch onderzocht
Onderzoek in de lager gelegen, nattere delen van het landschap heeft de laatste jaren aangetoond dat deze wel degelijk werden gebruikt. De vondst van een bijl uit de derde/vierde eeuw voor Christus zou dit aan kunnen tonen. Dit soort bijlen werd veel als offerobject gebruikt. Ook is aardewerk gevonden uit de Romeinse tijd evenals waterkuilen, die mogelijk gebruikt werden voor het vee. Waterkuilen zijn bovendien interessant om onderzoek te doen naar pollen. Pollenmonsters kunnen aangeven hoe de vegetatie er in die tijd uitzag, zoals akkers bij nederzettingen. Laboratoriumonderzoek zal een en ander moeten uitwijzen. De meest bijzondere vondst is echter een 5000 jaar oud lijksilhouet van een volwassen persoon, met daarbij een standvoetbeker, een stenen bijl en een vuurstenen kling (schil­mes­je). Het graf wordt in zijn geheel vervoerd naar een laboratorium voor verder onderzoek. Daarna wordt het geconserveerd en tentoongesteld, mogelijk in Twello.

Grote plannen met de bunker van Seyss-Inquart
Stichting De Bunker van Seyss-Inquart trekt zich het lot aan van de bunker in de voortuin van een villa aan de Loolaan. Het is de bedoeling de bunker weer open te stellen voor publiek. Eerst is er echter nog € 150.000 nodig om het vochtprobleem op te lossen. De stichting heeft goede hoop om op 17 april 2014 (17 april is ‘bevrij­dings­dag’ voor Apeldoorn) de bunker te kunnen openstellen.Ter gelegenheid hier­van heeft de Vereniging Oud Apeldoorn een boekje uitgegeven over de historie van de bunker. Via de website www.verenigingoudapeldoorn.nl is het boekje van 14 pagina’s te bestellen voor een prijs van € 6,25 (zes en een kwart). Of telefonisch bij Peter Otterloo (055 - 533 1346) of via e-mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Brieven uit zeventiende en achttiende eeuw op internet
De Universiteit Leiden heeft, in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ruim 1000 brieven van ‘gewone’ mensen op een website gezet. Er zijn diplomatische transcripties gemaakt en de toegankelijkheid van de brieven is verbeterd door het verzamelen van metadata over de brieven zelf, afzenders en ge­adresseerden. De brieven hebben een bijzondere weg afgelegd. Ze zijn gearchiveerd door het Brits Nationaal Archief en zijn afkomstig van gekaapte Nederlandse schepen. Zoeken is ook mogelijk in de hedendaagse spelling. Zie www.brievenalsbuit.nl.

Dialectkring brengt tweede boek uit met spreuken en gezegden in de streektaal
Een bijzonder boek met een kleine duizend uitdrukkingen, en dit keer met foto’s die de uitdrukking in beeld brengen. Weer is als uitgangspunt genomen dat de spreuken of gezegden niet mogen voorkomen in het Algemeen Beschaafd Nederlands. Er ontstaan nog steeds nieuwe woorden, zoals ‘broadhok’ voor sauna. Het boek Gezegden en uitdrukkingen in de streektaal bevat 128 pagina’s en is verkrijgbaar bij de boekhandel. Het kost € 14,95. ISBN 9789491826054.