Het boek van Ampt Epe kan besteld worden
Al eerder is de voortgang van het boek van Ampt Epe gemeld, nu is het zover dat u het boek kunt bestellen. Begin april verschijnt: Ons agrarisch en industrieel verleden: inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom 1800, door C. Stork, F.Ph. Jantzen, G. Kouwenhoven en A. Schurink.

Het is een prachtig boek geworden dat vele facetten van het leven in de dorpen en vanuit de buurtschappen rond het jaar 1800 belicht. Een sfeertekening van het plattelandsleven, de agrarische ontwikkeling, het grondgebruik, bekenstelsels, molens, ambachtslieden, wegen en bestuur zijn enkele van de vele aspecten die in het boek worden behandeld. De teksten worden ondersteund door talloze foto’s, afbeeldingen en kaarten. Vóór op de website worden vanaf 16 maart foto's uit het boek getoond.

Zie ook de aankondiging met de bestelwijze

Archeologiewacht van start
Vorig najaar is de archeologiewacht Epe ingesteld, met als doel de vele archeologische monumenten die de gemeente rijk is te behouden en te onderhouden. De vrijwilligers komen een paar keer per jaar bijeen om onderhoud uit te voeren, de laatste keer aan de grafheuvels in het Eperholt en bij de Renderklippen. Ampt Epe was erbij, in de persoon van voorzitter Fer Jantzen.

Erfgoedatlas gemeente Nunspeet
Net als andere gemeenten moet de gemeente Nunspeet de archeologische, historisch-landschappelijke en historisch-bouw­kun­dige waarden in kaart brengen. De gemeente pakt het echter anders aan en wil het culturele erfgoed niet alleen toegankelijk maken voor kenners en beleidsmakers, maar ook voor de bewoners zelf en andere geïnteresseerden. Het boek wordt voorzien van wetenschappelijke kennis, de modernste hoogtebeelden, maar ook streekkennis en bewonersverhalen. Verkrijgbaar in de boekhandel vanaf december 2015.

Nederlands oudste accordeonvereniging 75 jaar
KNA (Kunst Na Arbeid) is opgericht in een zaal van café De Stern in Epe in het oorlogsjaar 1940. Op 18 oktober 2015 bestond de vereniging 75 jaar. Sommige leden zijn al vijftig jaar lid. In april 2016 volgt een voorjaarsconcert in het Kulturhus in Epe. Namens Ampt Epe van harte gefeliciteerd!

De Praebstije aan de Stromarckt: bouwhistorisch onderzoek van de proosdij in Deventer
Mogelijk interessant voor liefhebbers. Stromarkt 19 in Deventer maakte samen met het ‘oudste huis van Deventer’ deel uit van de proosdij, de zetel van de proost en rechterhand van de bisschop. De werkgroep Bouwhistorie Deventer onderzocht het gebouw en vulde op belangrijke punten de bouwgeschiedenis van de proosdij aan. Dit alles is in een publicatie verwerkt en verkrijgbaar bij boekhandel Praamstra.

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg presenteert een bijzonder nummer ‘Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1919’
Van 1914 tot 1918 was Europa in de ban van de Grote Oorlog. Nederland kon zijn neutrale positie handhaven, maar kreeg te maken met grote aantallen vluchtelingen, hoge werkloosheid en voedselschaarste. Een onderzoek naar de situatie in Elburg ontbrak nog. Dit is onderzocht, als een praktische opdracht voor het vak geschiedenis, door leerlingen van 5 vwo. Een prachtige uitgave van maar liefst 88 bladzijden.

Winter- en zomertijd, waar komt het vandaan?
De Brit William Willet kwam in 1907 met het idee om in de lente op vier verschillende zondagen de klok twintig minuten vooruit te zetten. In september zou de klok weer worden teruggezet. Zijn idee werd niet uitgevoerd.

De Duitsers voerden in de Eerste Wereldoorlog de zomertijd in om kolen te besparen. Op 1 mei 1916 werd deze in Nederland ingevoerd, nadat Duitsland, België en Frankrijk waren voorgegaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op bevel van de Duitse bezetters de klok één uur en veertig minuten vooruitgezet. In 1946 werd deze wijziging weer ongedaan gemaakt. Als gevolg van de oliecrisis werd de zomertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. Inmiddels doen ongeveer zeventig landen hetzelfde. In de Europese Unie wordt de klok op de laatste zondag in maart een uur vooruitgezet en op de laatste zondag van oktober weer achteruit.