Toverlantaarns in Museum Vaassen Historie
Oud-bestuurslid van Ampt Epe, Henk Kloezeman, heeft een wel heel bijzondere expositie samengesteld: een tentoonstelling over toverlantaarns. Een toverlantaarn of Laterna Magica is een apparaat waarmee doorzichtige afbeeldingen geprojecteerd kunnen worden. Het is dus in feite de voorloper van de dia- en filmprojector. Naast een fraaie verzameling toverlantaarns worden ook glasplaten, een aantal geprinte voorbeelden van historische afbeeldingen en een lichtbeeldenvoorstelling met een toverlantaarn getoond.
Nog tot en met eind april te bewonderen in Museum Vaassen Historie.

Museum Oene timmert aan de weg
Een museum in Oene? Jazeker, en wat voor een! Het museum is sinds oktober 2015 geopend. Onlangs nog werd het museum verrast met een bezoek van regio­archeologe Nathalie Vossen. Zij was onder de indruk van de vele en mooie voorwerpen die er tentoongesteld zijn.
Er is een permanente tentoonstelling over melkfabriek De Hoop; in mei is er een tentoonstelling over borduurwerk en merklappen.
Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur, zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. Het museum is gevestigd in de door Ria Koert beschikbaar gestelde expositieruimte van haar atelier De Witte Pimpernel, Quilt & Handwerk, aan de Houtweg 40 te Oene.

Geschiedenis landgoed De Dellen
Dat de geschiedenis van landgoed De Dellen leeft bij de leden van Ampt Epe blijkt wel uit het bezoek aan de lezing over dit onderwerp van Ampt Epe. Voor nog meer informatie kunt u ook het prachtige boek Een oase in het Heerderdal lezen, geschreven door Lodewijk Rondeboom en uitgegeven in 2003. Dit meer dan 100 pa­gina’s tellende boek beschrijft uitputtend over Daendels, de Buys Ballots, de herberg De Dellen enz. U kunt een exemplaar lenen bij de Novetheek. Voor de bezitters van Internet is het misschien leuk een filmpje te bekijken over De Dellen via de volgende link: www.youtube.com/watch?v=3fKi_f28B5k

Dina van Eek, een bijzondere vrouw
Op 19 april 2016 is het zestig jaar geleden dat Dina van Eek overleed in een rusthuis in Apeldoorn. Ze was geboren in Epe op 9 augustus 1878 en werd 77 jaar oud.
Je kon Dina van Eek overal aantreffen, als zij, vooral ’s zomers, langs de wegen en door de bossen van Epe zwierf. Elk jaar trok ze de belangstelling van vele zomergasten wanneer ze op de woensdagmarkt met een pijp in de mond en een alpinomuts op haar hoofd haar eigen ansichtkaarten stond te verkopen. Zo voorzag ze in haar levensonderhoud. In imkerskringen genoot zij lange tijd de reputatie Nederlands oudste bijenhoudster te zijn. De grootste bekendheid kreeg Dina in de jaren die zij doorbracht in een oud Veluws huisje - Huisje Hanekamp - aan de Dellenweg B325, hoek Holleweg.
Een en ander was reden voor het bestuur van Ampt Epe om de gemeente Epe te vragen een plein of passage naar haar te vernoemen.

Open Monumentendag 2016
Open Monumentendag blijft nog zeker vijf jaar bestaan dankzij een schenking van 1,7 miljoen euro van de BankGiroLoterij. Het evenement dat jaarlijks een miljoen bezoekers trekt, dreigde te verdwijnen.
Open Monumentendag 2016 wordt gehouden in het weekend van 10 en 11 september 2016 en staat in het teken van Iconen en symbolen. Daarmee wordt bij deze dertigste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere betekenis die zichzelf overstijgt. In monumenten zie je overal iconen en symbolen: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen, in glas-in-lood enz. maar soms ook in het verhaal achter een monument.
Ook in de gemeente Epe wordt weer flink gebrainstormd over de invulling van deze dag. Hebt u wensen of ideeën, meld dit dan in een e-mail aan de secretaris van Ampt Epe.
In de aanloop naar de Open Monumentendag kunnen monumentenliefhebbers het Open Monument van de Maand bezoeken. Zie: www.openmonumentendag.nl
Elke maand gaat ergens in Nederland een monument gratis open.

De Nederlandse vlag is rood-wit-blauw, maar was dat altijd al zo?
Er was ook nog de ‘Prinsenvlag’, deze was oranje-wit-blauw. Deze vlag werd gevoerd door de watergeuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De geuzen waren trouw aan prins Willem van Oranje. De prins wilde de Nederlandse gewesten bevrijden en de vlag werd het symbool van het verzet tegen de Spanjaarden, en uiteindelijk van de eenheid van het Nederlandse volk. Maar waarom werden de kleuren van de vlag dan rood-wit-blauw? Daarover bestaan verschillende theorieën. Vlaggendeskundigen gaan ervan uit dat het een politieke reden heeft gehad: de familie Van Oranje werd minder geliefd door het gedrag van sommige stadhouders. Prinsgezinden probeerden in latere eeuwen de oude vlag in ere te herstellen. Zelfs in 1929 probeerde de NSB het nog eens. Uiteindelijk ondertekende koningin Wilhelmina in 1937 een Koninklijk Besluit waarin stond dat de Nederlandse vlag voor eens en voor altijd rood-wit-blauw zou moeten blijven.

IJsselkogge kan worden bezichtigd!
Het wrak van het eeuwenoude koggeschip dat onlangs uit de IJssel voor Kampen werd getakeld, is volgende maand in de Museumweek (16-24 april) tijdens exclusieve rondleidingen voor het publiek te zien in conserveringsstation Batavialand bij erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad. Bezoekers kunnen daar alles te weten komen over bouw, gebruik en vaarroutes van koggeschepen in de middeleeuwen.