In het onlangs door de vereniging uitgegeven boek "Ons agrarisch en industrieel verleden" (Inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen) staat op blz. 63 een afbeelding van de Cannenburgh, afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. Vervaardiger van het schilderij was Johan Antonie Kaldenbach (1770-1818). Het werd in 1895 aan het Rijksmuseum geschonken door C.W. Bruinvis te Alkmaar.

Ampt Epe krijgt van verschillende zijden te horen dat dit niet de Cannenburgh zou zijn maar een ander kasteel, mogelijk kasteel Middachten. Vergelijking met andere afbeeldingen van rond 1800 versterkt dat idee. Ampt Epe heeft de vraag voorgelegd aan de conservator van Geldersch Landschap en Kasteelen en die was er zeker van dat dit niet de Cannenburgh is. Zij schrijft ons "Niet alleen het aantal torens, maar ook de brug en de bouwhuizen laten duidelijk zien dat het een ander kasteel betreft". Welk kasteel kon zij zo snel niet zeggen.

Ampt Epe heeft het Rijksmuseum hiervan op de hoogte gebracht. In hun reactie wordt ons gemeld dat de naam in het "collectie management systeem" al eerder was veranderd in "onbekend kasteel". Jammer dat die verandering toen niet overal is doorgevoerd.

Mocht u zelf een idee hebben welk kasteel het dan wel kan zijn, dan horen wij dat graag van u.