Peter Stork Wiebe Kiel

Op 14 juli is ons erelid Peter Stork overleden. Namens bestuur en redactie van Ampt Epe hebben Aline van Dam en Hannie Tijman de uitvaart op 21 juli jl. bijgewoond.

Meer dan vijftig jaar heeft Peter met zijn artikelen in Ampt Epe en deelname aan het bestuur een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vereniging. Wij zijn blij dat hij de voltooiing van het boek over ons agrarisch en industrieel verleden nog heeft mogen meemaken. In het aanstaande decembernummer van Ampt Epe zal uitgebreid worden stilgestaan bij zijn overlijden.

Foto: Wiebe Kiel