Emst 150 jaar
Het feit dat Emst dit jaar 150 jaar bestaat, is voor een aantal actieve leden van Ampt Epe aanleiding geweest artikelen over de geschiedenis van Emst te schrijven en aan de redactie aan te bieden. Ook streekarchivaris G. Kouwenhoven heeft een bijdrage geleverd. De redactie is hier vanzelfsprekend zeer blij mee en heeft alle artikelen gebundeld in dit nummer.

Ons agrarisch en industrieel verleden
Hoewel het al weer enige tijd geleden is dat dit boek van Ampt Epe is verschenen, is nu ook de kansencatalogus gereed. In aanvulling op het boek is afgesproken te kijken naar wat er nog van die oude samenleving herkenbaar is en hoe dat beleefbaar kan worden gemaakt, wellicht verder onderzocht kan worden of juist een drijvende kracht kan zijn bij andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het resultaat mag er zijn. Het is een inspirerende kansencatalogus geworden waar­bij 26 kansen, verdeeld over drie categorieën, in beeld zijn gebracht.
In een volgend nummer zal een samenvatting worden geplaatst van de kansencatalogus. De volledige kansencatalogus staat ook op onze website en wordt van harte aanbevolen om verder uit te werken.

Bezoekerscentrum voor papiermuseum
De Middelste Molen is een papierfabriek in Loenen uit 1622. Uniek is dat deze papierfabriek als enige in Nederland nog in originele staat is. Ook nu nog wordt hier op authentieke, ambachtelijke wijze papier geproduceerd. De molen is open voor zowel groepen als individuele bezoekers.
Het bestuur van De Middelste Molen wil de faciliteiten verbeteren. Het idee is dat er in de bestaande molenaarswoning een winkeltje, horeca en een ontvangstruimte komt. Het fabriekje is gevestigd aan Kanaal Zuid 497 in Loenen.

Ouderdom van de IJssel vastgesteld
De IJssel is aanzienlijk jonger dan gedacht. Zo blijkt uit onderzoek van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra. Eerder werd ervan uitgegaan dat de Romeinen aan het begin van de jaartelling de IJssel zouden hebben gegraven. Door bodemonderzoek is nu komen vast te staan dat de IJssel pas in de vroege middeleeuwen, tussen 600 en 900 na Chr., is ontstaan. Daarvoor was het huidige IJsseldal een moerassig gebied waardoor een klein riviertje stroomde, gevoed door lokale beken. Een verbinding met de Rijn was er niet. Rond 600 ontstond een spontane aftakking van de Rijn, ergens in de buurt van Arnhem. Langzamerhand ging de nieuwe loop steeds meer Rijnwater afvoeren. In 950 ligt er een rivier, zoals we die nu kennen, maar dan zonder de beschermende dijken.

De Veiling in Twello
In de Kroniek van de Oudheidkundige Kring Voorst nummer 39 stond een mooi artikel over de veiling in Twello. Het veilinggebouw is gesloopt en op die plek komt straks het Veluws College. De eerste gesprekken over een gemeenschappelijke vereniging voor handel in groente- en fruitveiling dateren al van 1906. Uiteindelijk kwam het in 1919 tot een aanvraag voor een bouwvergunning. Het eenvoudige houten gebouw verrees in 1922. Toen werd er alleen nog maar fruit verhandeld, voor groente moesten de inkopers naar Deventer. Uiteindelijk kwam alles in Twello terecht, mede omdat er een nieuwe stenen loods en later een tweede loods werden gebouwd. De naam werd Coöperatieve Veilingvereniging Deventer en Omstreken. Het ging voortvarend, de handel uit Apeldoorn en Olst kwam ook naar Twello. Met een geweldige sorteermachine voor appels en peren hoorde de veiling tot de top van Nederland. In 1983 werd echter samenwerking gezocht met de Veiling Kampen, Zwolle, IJsselmuiden. Twello werd een dependance, hoewel er nog een omzet van 10 miljoen gulden werd gehaald. Na 65 jaar werd duidelijk dat de veiling geen bestaansrecht meer zou hebben; uiteindelijk werd de klok stilgezet en werden in 1987 de deuren gesloten.

Open dag Gelders Archief, Westervoordsedijk 67d in Arnhem
Een niet alledaagse kans! Maak kennis met wat er achter de schermen gebeurt bij het Gelders Archief. Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseert het Gelders Archief een Open Dag. Een unieke gelegenheid om uit te vissen hoe het nu precies zit met die archivarissen en hun archiefwerk. Er worden rondleidingen gegeven in de archiefdepots en de audiovisuele studio, een restaurateur is aan het werk en er is een expositie en een filmvoorstelling.

Wie zegt et nog altied zo
Van de Oudheidkundige vereniging De Broeklanden te Oldebroek kreeg Ampt Epe het woordenboek in de Oldebroeker streektaal toegezonden.
In het voorwoord wordt aangegeven dat ‘wie oons mooie dialekt miet mekaore mutn blieven uutdraagn, oonze olders heb oons daorin een veurbeeld egeevn. Draag het dialekt mee as een warme woln sjaal.’ Dat doen we maar bij deze. Voor de liefhebbers te bestellen bij bovengenoemde oudheidkundige vereniging.