Postadres Ampt Epe gewijzigd
Het postadres van Ampt Epe (Postbus 114, 8170 AC Vaassen) komt te vervallen. Het bestuur heeft daartoe besloten omdat het handiger is in Epe de post op te kunnen halen. Het nieuwe adres is Postbus 72, 8160 AB Epe. Het postbusnummer is inmiddels in werking getreden. Het oude postadres zal echter nog tot 5 februari 2017 in gebruik blijven. Organisaties en verenigingen zijn op de hoogte gebracht. Ook op de website zal het nieuwe postbusnummer worden genoemd.

Fietspad langs kanaal krijgt naam
Het naamloze fietspad tussen Grift en Apeldoorns Kanaal heeft een naam gekregen. Het college van B en W van de gemeente Epe heeft op advies van streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven besloten aan het fietspad de naam ‘Jaagpad’ te geven.
Tegelijk met de aanleg van het kanaal in 1829 werd aan beide zijden ervan een jaagpad aangelegd. In die tijd werd het kanaal nog veel door zeilschepen bevaren. Bij ongunstige wind moest het schip door middel van een touw worden voortgetrokken, Het trekken van het schip heet ‘scheepsjagen’, vandaar de naam ‘Jaagpad’.

Veluwe op de kaart
De gemeenten Ede en Apeldoorn hebben een systeem ontwikkeld voor het ontsluiten van cultuurhistorische informatie van de Veluwe. Het systeem is gebaseerd op Google Maps-achtige plattegronden waarbij de gebruiker op een bepaalde locatie in de kaart klikt en dan achtergrondinformatie krijgt. Op de website www.veluweopdekaart.nl staan al enkele punten op de kaart, vooral rondom Apeldoorn. Ampt Epe gaat voor het grondgebied van de gemeente Epe cultuurhistorische parels (bijvoorbeeld genoemd in het onlangs door Ampt Epe uitgegeven boek) toevoegen aan die kaart.

Immaterieel erfgoed, wat is dat eigenlijk?
Vier jaar geleden heeft de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed ondertekend; daarmee deed dit begrip zijn intrede. Immaterieel erfgoed speelt zich nooit af in musea en het is geen dierentuin of monumentaal gebouw. Immaterieel erfgoed gaat over wat mensen doen, we noemen het ook wel ‘levend erfgoed’. Het moet worden doorgegeven van generatie op generatie. Een ander woord is ook wel traditie, iets wat mensen verbindt en een gevoel van identiteit en continuïteit geeft. Het zijn vaak blijvende tradities waarvan de inhoud mag veranderen, maar ze blijven bestaan. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of het bloemencorso in Zundert, het ambacht van molenaar.

Ook hennakunst is zo’n voorbeeld: het maken van tijdelijke versieringen op de huid met kleurstof uit hennepbladeren, aangebracht bij speciale gelegenheden door vaak vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Het is al ver voor onze jaartelling bekend. Een soort voorloper van hedendaagse tatoeages, die wel een stuk moeilijker zijn te verwijderen...

Historische uitdrukkingen

Links of rechts
Wanneer iemand je rechterhand is, betekent dit dat deze persoon je belangrijkste assistent is. Maar waarom gaat het om iemands rechterhand en niet om zijn linkerhand? Volgens het Etymologisch Woordenboek heeft het woord links een negatieve betekenis. Zo betekent ‘iemand links laten liggen’ iemand negeren en ‘twee linkerhanden hebben’ betekent dat iemand onhandig is. Rechts daarentegen heeft juist een positievere betekenis. Met onze rechterhand geven we elkaar bijvoorbeeld een hand en begroeten we elkaar. ‘De rechterhand is veruit de belangrijkste hand. Vroeger was de rechterhand ook de zwaardhand waarmee werd gestreden’, zegt hoogleraar Nederlandse Taalkunde Jack Hoeksema. ‘De linkerhand wordt vaak niet gebruikt. Het woord slinks (slim en gemeen) komt ook af van het woord links.’

Wanneer een bedrijf failliet gaat, kun je dit uitdrukken door te stellen dat het ‘op de fles gaat’. Waarom luidt deze uitdrukking eigenlijk zo?
Een aannemelijke verklaring voor de oorsprong van de uitdrukking heeft te maken met biervaten. Wanneer een biervat bijna leeg was, werd het laatste beetje bier eruit getapt en in een fles gedaan. Dit bier was echter niet in al te beste staat meer en werd vaak aangelengd om het nog enigszins drinkbaar te maken. Wanneer je dit bier voorgeschoteld kreeg, werd je in feite bedonderd. Zo zou onder andere de term ‘flessen’ in de betekenis van ‘bedriegen’ ontstaan zijn. Ook ‘op de fles gaan’ zou hiermee te maken hebben: een kroeg die slechts nog bier uit de fles kon schenken, had blijkbaar niet meer genoeg middelen om een nieuw biervat aan te schaffen en was dus zo goed als failliet.

Alweer twee mooie voorbeelden van de website www.isgeschiedenis.nl.