Eind december 2016 kregen wij het droeve bericht dat totaal onverwacht ons erelid Marinus Louis Endendijk is overleden. Hij heeft veel voor Ampt Epe betekend.

Hij was bestuurslid van 26 mei 1983 tot 8 april 2009; penningmeester van 1 januari 2000 tot 8 april 2009.

Op 8 april 2008 is hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid van onze vereniging. Daarom ook heeft Ampt Epe hem destijds voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding, die hij op 29 april 2009 mocht ontvangen uit handen van de burgemeester.

Het bestuur van Ampt Epe wenst de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.