Een herdenkingsteken voor de familie Van Essen
Met zijn familie en vrienden heeft Herman van Essen in zijn huis zo’n 58 personen laten onderduiken - zowel Joden als geallieerden (Amerikaanse piloten), verzetsmensen en anderen die een onderduikadres nodig hadden. De familie Van Essen is door de Amerikaanse organisatie ‘The Air Forces and Evasion Society’ onderscheiden voor haar moed. Ook is er in de staat Israël een boom voor de familie geplant.

Ampt Epe ondersteunt van harte het initiatief dat de heer B. Jonker heeft genomen tot het realiseren van een herdenkingsteken op de plek van de boerderij en heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe daartoe een brief gestuurd. Deze onbaatzuchtige familie ving met gevaar voor eigen leven iedereen op die een onderduikadres nodig had om aan de nazi’s te ontkomen.

Dina van Eek, een bijzondere vrouw
Op het moment van schrijven is er helaas nog geen nieuws te melden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe inzake ons verzoek om te kijken naar een gelegenheid om Dina van Eek te eren. In onze brief aan het college van 16 februari 2016 stelden wij voor de parkeergelegenheid aan de Gildenweg/Korte Kuipersweg/Hoofdstraat het Dina van Eekplein te noemen. In nummer 207 van april 2016 hebt u er al iets over kunnen lezen.
Er is wel bevestigd dat het college achter ons verzoek staat en dat de door ons genoemde plek als meest passend naar voren is gekomen.
Overigens is ook het parkeerterrein naast de Jumbo genoemd. Misschien is er meer bekend als het aprilnummer bij u op de mat ligt.

Hagioscoop
Tijdens de restauratie van de Grote Kerk in 1962 kwamen bij het afbikken van de pleisterlaag sporen van een dichtgemetseld laag venster tevoorschijn. Reconstructie was toen nog niet mogelijk. Ook in 2012 kwam het venster weer tevoorschijn en ook toen verdween het weer onder een pleisterlaag, maar wel werd een nis uitgespaard die de plaats van het als hagioscoop aangeduide lage venster markeert. De meest aannemelijke betekenis is dat het een sacraments- of reliekvenster is. Het koor met de hagioscoop in de noordmuur dateert uit de periode 1375-1400.
Dr. Henk Vreekamp beschreef in zijn boek de hagioscoop. Mevrouw Vreekamp heeft nu het initiatief genomen de hagioscoop weer zichtbaar te maken.
Op 27 februari 2017 is een openings­ceremonie gehouden. Voor deze dag en tijd is gekozen om te gedenken dat een jaar eerder, op 29 februari 2016, onze dorpsdominee Henk Vreekamp ons moest verlaten.

Bunkers IJssellinie ontdekt
Tijdens het afgraven van de oude IJsseldijk bij Veessen zijn vier bunkers uit 1939 ontdekt. Het deel van de oude IJsseldijk is niet meer nodig in verband met het realiseren van de hoogwatergeul.
De bunkers maakten deel uit van de later gebouwde IJssellinie en waren in eerste instantie bedoeld om een inval tijdens de Tweede Wereldoorlog te vertragen. Er wordt nu archeologisch onderzoek gedaan naar de functie van de kazematten (bunkers).

Tot op de draad versleten
Nee, deze uitdrukking heeft niets te maken met kleding, maar gaat om het rieten dak op de boerderij. Het riet was vastgezet met draad; als de draad in het zicht kwam, was het niet best gesteld met de boer en zijn familie. Ze konden zich kennelijk geen nieuw dak veroorloven: het dak was tot op de draad versleten.

Luther
Bent u van plan dit jaar nog een fietstocht te maken langs de Elbe of komt u op een andere wijze in die omgeving, bedenk dan dat 2017 het herdenkingsjaar is van Maarten Luther (1483-1546). Deze Duitse theoloog en protestant behoort tot de belangrijkste personen uit de kerkgeschiedenis. Hij was in het bijzonder niet te spreken over het aflaatsysteem en uitte zijn ongenoegen door op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg te spijkeren. Het vormde een begin van een revolutie in het religieus denken. Onder andere in Wittenberg en Torgau zijn indrukwekkende tentoonstellingen te bewonderen.

Zoekakten.nl
Een leuke website is www.zoekakten.nl.
De website geeft een overzicht en een zoekmogelijkheid in onder andere DTB-indexen (dopen, trouwen, begraven), de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken, overlijden) en bevolkingsregisters (bevolking, dienstboden/knechten).
U kunt zoeken per provincie en daarna per plaats.Er zijn scans aanwezig van de periode 1811/1960. U zult wel even de scan moeten vergroten (bijvoorbeeld via Paint) om het goed leesbaar te maken.
Ook op de website staan onder andere militaire stamboeken, landverhuizingen, bijzondere collecties en kraamvrouwenbekentenissen. Ik heb zelf gezocht op landverhuizingen en op een scan uit 1848 staat dat een naamgenoot naar het buitenland is verhuisd.