Het ijzerwinningsproces nagemaakt
Een toevallige vondst van een klappersteenader in de nieuw gegraven infiltratievijvers aan de Dellenweg in Epe zette de werkgroep geologie van de KNNV Epe/Heerde aan tot het reproduceren van het proces om uiteindelijk smeedijzer te maken. Klappersteen is een ijzerrijke concretie, die in de vroege middeleeuwen op grote schaal op de Veluwe werd gedolven om ijzer uit te winnen. Vooral het gebied rond Apeldoorn dankte er zijn lucratieve ijzerindustrie aan. We hopen in een volgend nummer hier een artikel aan te wijden.

Werkgroepen Ampt Epe
Op onze vraag in het vorige nummer van Ampt Epe over deelname aan werkgroepen hebben zich al belangstellenden aangemeld. Zo is er een idee om achtergrondinformatie over de gemeente Epe uit oude kranten te zoeken en deze te publiceren in Ampt Epe. Wilt u hieraan meedoen, geef u dan op bij de secretaris. Hebt u een ander idee om een bepaald element uit de geschiedenis van Vaassen, Oene, Emst of Epe nader te bestuderen, maar kunt u dat niet alleen, schrijf dan een brief of mail naar de secretaris van Ampt Epe. Misschien lopen andere leden met hetzelfde idee rond en kunt u het onderzoek samen doen. Alle ideeën zijn welkom!

Oude akten van de burgerlijke stand toegankelijk gemaakt
Honderdduizenden Gelderse overlijdensakten tot 1950, evenals geboorteakten (pe­riode 1819-1912), zijn al online beschikbaar. Nu gaat men bij het Gelders Archief, met de hulp van vele vrijwilligers, verder met de overlijdensakten (periode 1951-1960). Hedendaags monnikenwerk! Zie de websites www.geldersarchief.nl of www.archieven.nl. U kunt natuurlijk ook eerst kijken op www.streekarchiefepe.nl.

Wandel- en rijwielkaart van Epe en omstreken
Onlangs kregen we een exemplaar van dit boekje toegestuurd. Het is een uitgave van Scholten’s Boekhandel, Hoofdstraat 59, Epe, telefoon 265, uit omstreeks 1952. Daarin is verwerkt een straatnamenregister, bezienswaardigheden, landgoederen en een uitgebreide routebeschrijving met wetenswaardigheden. De uitgave werd kennelijk mede mogelijk gemaakt door advertenties van diverse winkeliers en bedrijven. Bijvoorbeeld die van Vinke’s schoenenmagazijn, luxe lederwaren, voetkundige reparaties e.d. aan de Willem Tellstraat 3 te Epe, telefoon 777. Aan het boekje is een gekleurde kaart in groot formaat bijgevoegd. Wist u dat er toen in Epe tien hotels aanwezig waren? Kunt u ze allemaal noemen, stuur dan de namen op naar de secretaris. Hebt u ze alle tien goed, dan ontvangt u (een kopie van) deze mooie uitgave.

Website www.veluwserfgoedbeleven.nl
Op deze website is voor toerist en inwoner van de Veluwe veel te vinden over belangrijke cultuurhistorische projecten op de Veluwe. Hoewel de website nog in de opbouwfase is, is er al veel te vinden, zoals over de thema’s boer en landschap, macht en pracht, handel en bedrijvigheid en militair erfgoed. Direct aan de website is een kaart gekoppeld met daarop de ligging van de lokale cultuurhistorische objecten. Er zijn mooie fiets- en wandelroutes beschikbaar en er zijn directe koppelingen gemaakt met grote organisaties, zoals Natuurmonumenten en VisitVeluwe. Leuk om eens te bekijken.