Het bestuur van Ampt Epe is verheugd u te kunnen melden dat Jan Van de Velde per 1 januari de taak van bestuursvoorzitter op zich gaat nemen. Op de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is Ing. J. (Jan) van de Velde in het bestuur van Ampt Epe gekozen. Jan was o.a. initiatiefnemer van de restauratie van de Cannenburger molen en het herstel van de De Slingers in Vaassen. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de “Bekenstichting” waar hij de laatste jaren bestuursvoorzitter is. In het februarinummer van ons blad Ampt Epe verschijnt een interview met hem.

De taken van de andere bestuursleden blijven gelijk; Fer Jantzen zal als vice-voorzitter optreden.