Sinds enige tijd is het mogelijk aan artikelen op deze website "tags" of labels te hangen. Daarmee is het mogelijk artikelen te groeperen naar bepaalde inhoud of onderwerp. Dit is een aanvulling op de reeds aanwezige zoekmogelijkheden, zoals met het zoekvenster (rechtsboven op de meeste pagina's) of met de zoekmogelijkheden in nummers van Ampt Epe (in het menu onder Publicaties). Zoekt u een artikel over een dorp of buurtschap zoals Norel of Dijkhuizen, ga dan eens in het menu onder Historie naar Tags.