Dina van Eekplein
Toen was het ineens zo ver. Het idee van Gert van den Esschert en het bestuur van Ampt Epe kon worden verwezenlijkt, en nog wel 62 jaar na haar sterfdag. Een en ander dankzij de medewerking van de gemeente Epe. Op donderdag 19 april 2018 werd de parkeerplaats aan de Gildenweg en de Korte Kuipersweg omgedoopt tot het Dina van Eekplein. De onthulling van het naambord werd, onder grote belangstelling, verricht door de burgemeester van Epe, de heer Ir. Hans van der Hoeve MPA, samen met mevrouw Liesbeth Jansen-van Eek, een achterachternicht van Dina van Eek.

Dina van Eek kwam veelal met de kruiwagen naar het dorp. Elk jaar trok ze de belangstelling van vele zomergasten wanneer ze op de woensdagmarkt, met een pijp in de mond en een alpinopet op haar hoofd, haar eigen ansichtkaarten stond te verkopen. Ze handelde ook in bijenkorven en verkocht haar eigen honing. Zo voorzag ze in haar levensonderhoud.

Historische grafbedekkingen
De gemeente Epe heeft een inventarisatie laten verrichten door Bureau Funeraire Adviezen, op in totaal elf begraafplaatsen in de gemeente Epe, naar grafmonumenten die op basis van selectiecriteria het waard zijn bewaard te worden. Soms zijn het grafmonumenten die verwijzen naar een historische persoon of familie of omdat het monument door zijn bijzonder materiaalgebruik en vormgeving van cultuurhistorische betekenis is. Gebleken is dat op de verschillende begraafplaatsen in de gemeente een schat aan bijzondere grafmonumenten aanwezig is. Er zijn er zelfs monumenten die in aanmerking zouden kunnen komen om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. Belangrijk is ook dat deze grafmonumenten goed beheerd en onderhouden worden.

Zijn er onder de leden van Ampt Epe personen die, individueel of gezamenlijk, belangrijke monumenten willen adopteren, beheren en onderhouden, dan wil Ampt Epe in overleg met de gemeente Epe zich inzetten om dit te faciliteren door mensen bij elkaar te brengen. Iets voor u? Neem dan contact op met de secretaris van Ampt Epe of schrijf een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Archeologisch Cultuurhistorisch Erfgoed (ACE) ingesteld
Onder de vlag van Ampt Epe is in de laatste bestuursvergadering bovengenoemde werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat op dit moment uit vier personen, maar uitbreiding is van harte welkom. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met dat deel van het cultuurhistorisch erfgoed dat archeologische waarden en historisch waardevolle landschapselementen omvat. De werkgroep ACE tracht haar doel te bereiken door het achterhalen van historische feiten, het interpreteren, vastleggen, publiceren en tentoonstellen daarvan en het maken van excursies. De archeologiewacht maakt onderdeel uit van de werkgroep. Het eerste project zal zijn het realiseren van een presentatie tijdens het ijzerwinningsproject dat de geologiegroep van KNNV Epe-Heerde gaat uitvoeren bij Hagedoorns Plaatse in het weekend van 14 oktober 2018. Contactpersonen zijn mevrouw W. de Winter en de heer A. Smulders.

Contouren middeleeuwse hooiberg vastgelegd in het straatwerk
Het straatwerk van het hofje bij de Glazenmaker in het nieuwe plan De Klaarbeek in Epe is klaar. In het straatwerk is door middel van ronde ‘tegels’ en een ring de plattegrond van de hooiberg van 7 meter en de kringgreppel aangegeven. Bij eerder archeologisch onderzoek in februari 2015 zijn sporen gevonden van een boerderij met hooiberg en een spieker.

De officiële openingshandeling is verricht door wethouder Aalbers. Dat deed hij in aanwezigheid van enkele bewoners van het hofje en andere genodigden, waaronder Explorius en Ampt Epe.

Bevolkingsatlas van Nederland
Hebt u interesse in zaken als bevolkingsomvang, huwelijken en echtscheidingen, migratie - kortom: demografische ontwikkelingen van Nederland? Bekijk dan eens de bevolkingsatlas van Nederland tussen 1850 tot 2000, die te vinden is op de website van het NIDI. De eerste ‘echte’ volkstelling was in 1795 en men kwam toen uit op 2,08 miljoen inwoners; daarvoor was er natuurlijk de kerkelijke registratie van dopen, begraven en huwelijken, en andere tellingen - zoals van haardsteden, militaire tellingen van weerbare mannen enz. - die inzicht gaven in demografische ontwikkelingen. Ook leuk om te zien is, hoe in die periode het aantal gemeenten is gewijzigd. Het document is te downloaden als pdf via onderstaande link:
https://www.nidi.nl/shared/content/output/2003/nidi-2003-bevolkingsatlas.pdf

Verkiezingen
De gemeentelijke verkiezingen zijn weer achter de rug, en het tellen verliep niet altijd even vlekkeloos. Bij de oude Grieken deden ze het anders. Daar lag de soevereiniteit bij de volksvergadering en was het een directe democratie. Men kon direct stemmen door de hand op te steken. Het was echter alleen toegankelijk voor autochtone volwassen mannen. Vond men in de stadstaat Athene iemand een gevaar voor de democratie, dan kon men hem in ballingschap sturen door zijn naam op een potscherf te krassen.

Weer een leuk verhaal op de website van Isgeschiedenis.nl.