Wie wil meewerken aan het project “het boerenleven op de Noordoost Veluwe tijdens de jaren 1930-1970?

De besturen van de stichtingen Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse en Ampt Epe hebben in een bijeenkomst op 24 mei j.l. besloten om te verkennen of gezamenlijk een project “oral history” (mondelinge geschiedenis) is op te starten. Het project heeft als thema “het boerenleven op de Noordoost-Veluwe tijdens de jaren 1930-1970”.

Aanleiding van de samenwerking

Om te voorkomen dat informatie over het vroegere boerenleven verloren gaat en een podium krijgt, gaat Ampt Epe samenwerken met Veluws Museum Hagedoorns Plaatse (VSM). VSM wil de verzamelde verhalen inzetten in de te verbouwen museumboerderij. Het museum wil met de verzamelde informatie jong en oud laten beleven, dat het leven rondom de boerderij vroeger niet makkelijk was.

Wat is oral history?

Oral history is het vastleggen wat mensen vertellen, in mondelinge vorm dus, over hun ervaringen en belevingen. Het gaat in dit project om het vastleggen en ontsluiten van de persoonlijke getuigenis van mensen in hun omgang met het boerenbedrijf en hun omgeving op de Noordoost-Veluwe. Het is levende geschiedenis en vaak een levensverhaal. Oral history is wat iemand vertelt uit eigen ervaring. Het legt nieuwe of aanvullende inzichten vast. Nieuwe inzichten als het gaat om levende geschiedenis, die alleen in de hoofden van mensen zit. Het kan ook aanvullende inzichten opleveren op het onderzoeksmateriaal verzameld uit literatuur en archieven, waarbij die bronnen worden verrijkt of genuanceerd door de ervaringen van de mensen zelf. De gegevens die een oral history onderzoek oplevert zijn per definitie kwalitatief van aard. De verzamelde uitspraken in het interview zijn anekdotisch en subjectief, zelfs fenomenologisch als de beleving centraal staat.

Soms is aanvullend bronnenonderzoek nodig om te toetsen wat wordt gezegd in de interviews. Het subjectieve karakter vinden sommigen een probleem, maar het levert ook fascinerend materiaal op. Zeker als oral history en schriftelijke bronnen elkaar goed aanvullen in een onderzoek.

De beleving en de dagelijkse omgang van mensen met het boerenbedrijf vormt een goede basis voor ontroerende of pakkende verhalen. Met deze verhalen kan de betekenis van het boerenbedrijf laagdrempelig worden uitgelegd en beleefd worden door mensen die geen ervaring met dit bedrijf hebben of die hiermee hun eigen ervaringen kunnen verrijken. Hierdoor kan het begrip voor de geschiedenis van de Noordoost Veluwe en het draagvlak voor de instandhouding van oude boerenerven als de Hagedoorns Plaatse toenemen.

Werkwijze met vrijwilligers

Het is de bedoeling om een oral history werkgroep op te richten met minimaal 10 mensen. Dit moet een gevarieerd gezelschap worden van interviewers, fotograaf en een coördinator. Deze vrijwilligers zullen worden getraind in een afnemen van interviews, want het afnemen van een goed interview is een vak. Subsidies zullen hiervoor verworven gaan worden.

De vrijwilligers uit de werkgroep gaan na het volgen van een korte cursus van enkele middagen interviewkandidaten bezoeken, interviews afnemen en zoeken beeldmateriaal.Na het interview maakt de fotograaf foto’s. Het interview wordt van de geluidsband door de interviewer omgezet in een verhaal.

Er wordt uitgegaan van het afnemen van 15 interviews (1 of 2 interviews per vrijwilliger).

Publicatie van de verhalen en foto's

De verhalen kunnen worden gepubliceerd op de website van de Hagedoorns Plaatse en Ampt Epe. Ook kunnen ze opgenomen worden in het blad van Ampt Epe. Museumboerderij Hagedoorns Plaatse zal de verhalen ook inzetten bij tentoonstellingen en de museumboerderij.

Privacy-waarborging

Om de privacy van de geïnterviewden te beschermen zal het volgende worden vastgelegd op het interviewregistratieformulier:

  • Toestemming van de geïnterviewde dat het interview in de collectie van het archief van Ampt Epe en Hagedoorns Plaatse wordt opgenomen voor raadpleging. Deze toestemming wordt voorafgaand aan het interview gevraagd door de vrijwilliger. Als hiervoor geen toestemming wordt gegeven, zal ook geen interview wordt afgenomen.
  • Toestemming voor opnemen van verhalen of delen hiervan op de website/tijdschrift van Ampt Epe en Hagedoorns Plaatse  en het gebruik in het museum.
  • De geïnterviewde wordt medegedeeld wat er met zijn/haar persoonlijke gegevens wordt gedaan, hoe en waar deze zijn opgeslagen conform de nieuwe wetgeving.

Wie wil meewerken?

Wie mee wil werken aan het project kan zich opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0578-621129. Uiteraard zijn namen van mensen, die voor een interview in aanmerking komen ook van harte welkom.