De Nationale Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober worden in Apeldoorn en Epe gehouden met een gezamenlijk thema: de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe. Nieuwe ontwikkelingen en experimenten met pas gevonden klapperstenen brengen diverse organisaties uit de twee gemeenten samen in een programma over ijzer en ijzerwinning.

Oktober lijkt ver weg, maar de voorbereidingen vinden al plaats vanaf 25 augustus en eenieder kan het proces van ijzerwinning zoals dat in de middeleeuwen plaatsvond, volgen: van klappersteen tot wolf en slak.

Maak het mee en bekijk op drie zaterdagen de ijzerwinners aan het werk bij Veluws museum Hagedoorns Plaatse in Epe: op zaterdag 25 augustus tijdens de eerste bouw van de leemoven en het voorbewerken van de klappersteen, op zaterdag 22 september tijdens de afbouw van de oven en het smeden van een brok ruw ijzer (wolf) en op zaterdag 13 oktober tijdens het stoken van de oven; telkens van 11 tot 17 uur.
>> Lees meer op www.ivn-apeldoorn.nl