Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Ampt Epe zou dit jaar worden gehouden op 16 april 2020 in café-restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10 in Oene. Door de Coronacrisis is deze uitgesteld. De agenda, het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag, de begroting en andere documenten zijn, net als andere jaren, te raadplegen op de website van Ampt Epe: www.ampt-epe.nl.

Oral history project
Het project over de landbouwgeschiedenis in de periode 1920-2012 is zo goed als afgerond. Alle interviews zijn gehouden. Het zijn mooie verhalen van mensen uit de agrarische sector die deze tijd bewust hebben meegemaakt; de verhalen zijn heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van hun leven en werk. De vertelverhalen zijn door Henri Slijkhuis omgezet in leesverhalen. In ons tijdschrift Ampt Epe worden er ook enkele opgenomen. Verder gaat Henri ze verwerken in een boek over de landbouwgeschiedenis dat voor volgend jaar op de rol staat.

Evenementencommissie
De evenementencommissie is opnieuw uitgebreid. Rudi Labberton uit Vaassen heeft aangegeven te willen helpen met het organiseren van de evenementen van Ampt Epe. De commissie is erg blij met deze versterking.

Grafheuvelmuseum
De gemeente Epe is rijk aan grafheuvels en raatakkers. Raatakkers (Celtic fields) zijn aaneengesloten rechthoekige en vierkante akkertjes, tussen de 20 en 45 meter lang en breed. Ooit zijn ze van elkaar gescheiden door aarden walletjes.
Grafheuvels zijn duidelijker te zien in het landschap. Het gebruik om het graf van een dode te markeren met een heuvel heeft gedurende een periode van ongeveer drieduizend jaar plaatsgevonden. Grafheuvels zijn nog tot ongeveer 200 na Chr. aangelegd.
In de gemeente Epe ligt een serie grafheuvels precies op één rij, een rij van 6 km lang, wat heel bijzonder is. Naar het waarom van de rechte lijn is het gissen. Is het een afspiegeling van een historisch wegennet, de richting van de herkomst van de boer of de uiterste stand van de zon of maan op een bepaald moment?
Veluwse regio-archeologen onderzoeken de mogelijkheid van een grafheuvelmuseum, als educatief centrum voor scholen en als toeristische trekpleister. Wat Ampt Epe betreft, komt dat in de gemeente Epe.

Onze leden
Eind december 2019 had onze vereniging 776 leden, inclusief vier ereleden en drie leden in het buitenland. Van onze leden zijn er 450 minder dan tien jaar lid van onze vereniging. Dat betekent ook dat die leden de wat oudere artikelen en lezingen niet kennen. Misschien is het een idee om oudere onderwerpen te revitaliseren op bijeenkomsten en in artikelen.

Tentoonstelling Veluws Museum Hagedoorns Plaatse: ‘Waarvan zijn we eigenlijk bevrijd?’
In 2020 staat het museum in het teken van ‘75 jaar bevrijding’ met drie tentoonstellingen. Vanaf 1 april brengen deze op indringende manier in beeld wat onderdrukking, vrijheidsberoving en angst teweeg hebben gebracht bij mensen.
De drie tentoonstellingsthema’s zijn: 1. Onderduiken op de boerderij. 2. Aquarellen van ooggetuige Augustinus Gerardus van der Linde. 3. Schaarste in stoffen en kleding: mode in de oorlog.
Ter ondersteuning van deze presentaties worden twee boekjes uitgegeven. Het ene boekje bevat tien verhalen over personen die betrokken waren bij de onderwerpen; het andere boekje is afgestemd op de jeugd.
Kijk voor meer informatie op de website van het museum: www.hagedoornsplaatse.nl/agenda.

Een historisch stripverhaal
Uitgeverij Syndikaat wil een stripverhaal uitbrengen. Dat is op zich niet bijzonder voor deze uitgeverij. Wat het echter wel bijzonder maakt, is dat het verhaal zich afspeelt in het Deventer van 1370. Het gaat over de Bergenvaarders in de tijd van het Hanzeverbond.