Lang was het onzeker of Jan en Gerrit Sanders van Lohuijsen kinderen van de zelfde ouders waren. Alleen van Jan kennen we een doopinschrijving in 1696 in Epe. In de rubriek familiegeschiedenis hebben ze ieder een eigen overzicht met nakomelingen (Van Lohuizen II en Van Lohuizen III). Het verlossende antwoord kwam uit een wel heel onverwachte hoek. Namelijk uit Amsterdam!

gerrit SandersIn december 1744 wordt notarieel vastgelegd dat kinderen van Steventje Jans in het jaar ervoor elk ƒ 200,- hebben gekregen uit een legaat van hun overleden oom Robert, broer van hun vader. Voor Gerrit Sanders wordt een aparte akte opgesteld (zie inzet). Uit de aktes kwam nog meer niet bekende informatie naar voren, die nu is verwekt. De gepubliceerde genealogiën met aanvullingen en correcties zijn op 28 april 2020 samengevoegd.