OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Mevrouw Groenheiden uit Epe is de gelukkige winnaar van de historische quiz. Omdat er zoveel goede antwoorden binnenkwamen, moest uiteindelijk geloot worden.
Linda Brouwer overhandigde namens Koppel Swoe de bloemen en Aart Schurink namens Ampt Epe een prijzenpakket van drie cultuurhistorische boeken. De foto is gemaakt door Aline van Dam eveneens van Ampt Epe.