Geen algemene ledenvergadering in 2020
De algemene ledenvergadering wordt in 2020 niet gehouden. Hoewel er wel een grote ruimte te vinden is (bijvoorbeeld in een kerk) en het belangrijk wordt gevonden dat men elkaar weer kan ontmoeten bij een lezing, heeft het bestuur besloten dit jaar af te zien van de algemene ledenvergadering. In eerste instantie werd gedacht aan een vergadering in september of oktober. De kans op een tweede coronagolf in het najaar is echter te groot.

Om u toch kennis te laten nemen van belangrijke documenten, zoals het financieel jaarverslag 2019, de begroting 2020 en het jaarverslag van de secretaris, worden deze documenten op onze website www.ampt-epe.nl geplaatst. U kunt ze vinden onder de tab Vereniging/ANBI/ en vervolgens door te klikken op Activiteitenverslag en Balans, Staat van baten en lasten. Wilt u een papieren exemplaar ontvangen van deze documenten, dan sturen wij u dat graag toe. Eventuele vragen kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook de bestuursverkiezing kan niet doorgaan. Aftredend zijn de leden Aline van Dam, Johnny Gerard en Aart Schurink. Zij hebben allen aangegeven herkiesbaar te zijn. De herbenoeming kan volgend jaar plaatsvinden. Wanda de Winter heeft aangegeven haar bestuurslidmaatschap niet te willen continueren. De penningmeester zal het aftredende kascontrolecommissielid vragen nog een jaar aan te blijven.

Het bestuur hoopt volgend jaar wel weer de algemene ledenvergadering te kunnen houden en, zoals gebruikelijk, weer met een mooie lezing.

Wandelexcursie door centrum van Epe
Op verzoek van Ampt Epe heeft Jan Paasman, in samenwerking met een redactieteam (Aline van Dam, Gert van den Esschert en Hannie Tijman), een boekje Te voet door oud-Epe gemaakt waarmee men een route kan lopen, wandelend langs plekken van historisch belang. Het boekje is voorzien van vele fraaie foto’s met uitleg over historische gebouwen - vele verdwenen, sommige nog bestaand. Op de door Niels Heij gemaakte routekaart staan referentiepunten ingetekend, waar men de beschrijving van interessante panden of situaties kan lezen. Een knappe fotomontage laat zien waar ooit de Quickborn in het Sweerts de Landaspark stond.

Oude foto’s op Facebook
Hebt u de foto’s van oud-Epe al eens bekeken op de Facebookpagina van Ampt Epe? Regelmatig worden er weer ‘nieuwe’ foto’s geplaatst. Gert van den Esschert, Johnny Gerard en Jaminta Tellegen-Rorije zijn de drijvende krachten achter deze fotogalerie. Een mooi initiatief dat erg gewaardeerd wordt. Inmiddels verschijnen zo nu en dan ook oude foto’s uit de andere dorpen van de gemeente Epe.

Restanten van een veldoven gevonden in het bos bij Niersen
Cor van Baarle heeft bij een oude leemkuil een interessante archeologische vondst gedaan. In de wortelkluit van een omgewaaide boom vond hij elf kloostermoppen (middeleeuwse stenen) en wat kleinere moppen. Hij denkt een fragment van een veldoven te hebben gevonden. Het formaat van de stenen was gangbaar rond het jaar 1500 en werd gebruikt voor de oude toren van kasteel Cannenburch. Hopelijk meer hierover in het decembernummer.

60-jarig bestaan van Ampt Epe in 2021
Op 13 oktober 2021 bestaat de historische vereniging voor Emst, Epe, Oene en Vaassen 60 jaar. De evenementencommissie heeft al een aantal ideeën om dit jubileum te vieren. In een volgend nummer van Ampt Epe zal nader worden ingegaan op de invulling van het jubileumjaar. Goed idee dus om onze komende nummers in de gaten te houden!

Wim van ’t Einde uit Vaassen komt Ampt Epe versterken
Wim is geen onbekende bij Ampt Epe. Al in nummer 144 van oktober 2003 staat zijn naam genoemd onder de redactie, de werkgroep genealogie en als webmaster van de toekomstige website. Wim deed in 2004 een oproep voor uitbreiding van de redactie. En al vrij snel meldden zich drie dames: Dianne Hamer, Lijda van den Bremen en Hannie Tijman. Hannie is nog steeds onze steun en toeverlaat.
Wim gaat zich als coördinator onder andere bezighouden met de werkgroep Archeologisch Cultureel Erfgoed (ACE). Het bestuur is verheugd dat Wim zich ook beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie.

Ons agrarisch en industrieel verleden nu te koop bij bol.com?
Een oplettende lezer zag het boek daar te koop voor € 35,—. Mocht u het boek willen kopen, dan kunt u dat beter doen bij Ampt Epe, want daar betaalt u maar 20 euro. Bent u lid of wilt u dat worden, dan betaalt u maar 16 euro! Interesse? Kijk dan hier.