Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe, door Henri Slijkhuis
In het boek wordt de geschiedenis beschreven van de boeren op de Noordoost-Veluwe vanaf de achttiende eeuw tot de dag van vandaag. Kort zal ingegaan worden op de zestiende en zeventiende eeuw. De gemeenten Epe en Heerde staan centraal in dit boek. (Zie voor meer informatie bladzijde 25.)
Het boek is mede mogelijk gemaakt door Ampt Epe en zal waarschijnlijk in april 2021 verschijnen.

Geen algemene ledenvergadering in 2020
In de vorige ‘Uit de vereniging’ was al aangekondigd dat de algemene ledenvergadering niet zou worden gehouden. In deze extreme situatie geeft het Burgerlijk Wetboek daartoe de ruimte. Er is toen de mogelijkheid gegeven om belangrijke documenten op te vragen; daarvan is één keer gebruikgemaakt. Vragen en opmerkingen konden tot 7 oktober 2020 bij het secretariaat worden ingediend. Die mogelijkheid heeft één lid benut. Het betrof een vraag over de legitimiteit van deze ALV. Het bestuur heeft vervolgens in zijn reguliere vergadering van 8 oktober 2020 besloten dat thans de jaarstukken over 2019 en de begroting voor 2020 zijn vastgesteld.

Werkgroep Geschiedenis van Emst
Een aantal mensen uit Emst en omgeving is bezig de (landbouw) geschiedenis van Emst in kaart te brengen. Natuurlijk een geweldig leuke ontwikkeling. De groep zoekt samenwerking met Ampt Epe. Het vormen van een werkgroep, vergelijkbaar met de werkgroep Archeologisch-Cultuurhistorisch Erfgoed (ACE), is misschien een optie.

Door de mand vallen
Wanneer iemands leugen doorzien wordt of als hij ontmaskerd wordt als een bedrieger, dan kun je dit uitdrukken door te stellen dat diegene ‘door de mand is gevallen’. Waar komt dat gezegde vandaan? Het gezegde zou zijn ontstaan door een gebruik waarmee meisjes in de zestiende eeuw de avances van ongewenste aanbidders afwezen. Hierbij nodigde het meisje in kwestie de opdringerige gast uit in haar kamer door hem een mand met een touw eraan uit het raam toe te werpen. De mand had echter een zeer slechte bodem waardoor de vrijer al snel ‘door de mand viel’. Er zijn op internet ook andere verklaringen te vinden voor deze uitdrukking. Zie bijvoorbeeld: www.onzetaal.nl/taaladvies/