De bezitters van de Cannenburch hadden niet alleen het kasteel en het omliggende park, maar ook diverse landerijen, boerderijen en watermolens in bezit. Vanaf de stichting van het kasteel was dit bezit gestaag uitgebreid. In het bewaard gebleven archief bevinden zich dan ook talloze akten over dat bezit. Deze archivalia vormen een bron van historische informatie voor niet alleen Vaassen, maar alle dorpen in de gemeente Epe.

Al enkele jaren biedt Het Gelders Archief (HGA) de mogelijkheid om archivalia te laten scannen, zodat raadpleging op afstand mogelijk is. Zo zijn ook een aantal inventarisnummers uit het archief van Huis De Cannenburg gescand, zoals invnr. 524: het pachtboek 1808-1868 en invnr. 525: pachtboek 1835-1870. Dat komt in eerste instantie vreemd voor; waarom twee pachtboeken die elkaar overlappen? De verklaring kan zijn dat het tweede pachtboek in 1844 werd aangelegd wegens deling van het bezit tussen Frederik Carel Theodoor baron van Isendoorn à Blois en zijn jongere broer Reinder Albert Lodewijk baron van Isendoorn à Blois.

Het archiefinventaris geeft dat weliswaar niet aan, maar in het tweede boek wordt enkele keren aangegeven dat er ‘met mijn broer ‘ verrekening plaats dient te vinden. N.B.: In het kadaster van 1832 staat vrijwel alles nog op naam van de oudste broer. De boeken bevatten voorin een eigentijdse index op de namen van de pachters, waardoor snel is vast te stellen welke persoon land of een boerderij pachtte van de broers Van Isendoorn à Blois.

Bent u geinteresseerd? Lees dan verder onder Historie: 1808-1870 Index op twee pachtboeken De Cannenburg