Plannen voor 2021

Corona mag dan Ampt Epe flink beperken, stilstaan doen we zeker niet. Met de volgende zaken zijn we de afgelopen periode bezig geweest en/of gaan we in 2021 mee verder:

- Het wandelboekje Te voet door oud-Epe is een zodanig groot succes gebleken dat de boekjes al snel uitverkocht waren. Een herdruk was nodig. Een boekje Te voet door oud-Vaassen is in voorbereiding.

- In februari 2021 (of wat later in verband met corona) komt er een fotostickerverzamelboek uit van Jumbo/Van Andel in Epe, met mooie (vaak nog onbekende) historische afbeeldingen uit Epe. Onze dank gaat uit naar de bestuursleden Gert van den Esschert en Johnny Gerard voor het vele werk dat zij hiervoor hebben verzet.

- Een Jumbo-plaatjesalbum voor Vaassen, gemaakt door Museum Vaassen Historie en de Stichting Vaassen Reünie (onder andere met medewerking van ons redactielid Frans Schumacher), staat ook op de rol.

- Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Ampt Epe (oktober 2021) komt er een fotowedstrijd met als onderwerp ‘De geschiedenis van Epe’. In dit nummer leest u er veel meer over.

- Het is een leuk idee om uw (klein)kinderen mee te nemen naar de mooie monumentale gebouwen die onze gemeente rijk is. Om samen te praten over de tijd waarin die monumenten zijn gebouwd. Laat ze een tekening ervan maken en stuur die op naar Ampt Epe, want we zijn van plan in het voorjaar van 2021 een tekenwedstrijd te organiseren. Meer daarover in het aprilnummer.

- De algemene ledenvergadering is gepland op 15 april 2021. Hopelijk kan deze vergadering doorgang vinden.

Een bijzondere boom in een omgeving met een rijke historie

Op meerdere plekken in onze gemeente zijn bomen geplant ter gedachtenis van een bijzondere gebeurtenis in ons koningshuis. Soms zijn de bomen voorzien van een hekwerk met een tekst. Soms staan ze in een park, soms in hun natuurlijke omgeving.

Een bijzondere Wilhelminaboom staat net over de grens met Nunspeet, nabij de verdwenen herberg in het toenmalige gehucht Oud Soerel. Deze lindeboom van 122 jaar oud is geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Mr. Leonard E. van Petersom Ramring, destijds eigenaar van het landgoed Oud Soerel, heeft de boom geplant op de plek waar belangrijke hessenwegen elkaar kruisten. De locatie rondom de boom wordt nu zodanig opgeknapt dat de linde weer wat meer in het zicht komt te staan.

Over het gebied met boerderijen, woningen, een schaapskooi met jaarlijkse schapenmarkten en natuurlijk de in 1969 afgebroken herberg heeft Peter Kwant voor de Heemkundige Vereniging Nuwenspete een geweldig leuk boekje geschreven. Een aanrader voor de liefhebber. Hebt u interesse? Meld het mij! (De website natuurcultuur.nl werkt namelijk niet meer.)

IJsclub ’t Blak

Heeft er bij de Horsterbrug in Epe een ijsbaan gelegen? Jazeker! De heer Jos Mölder uit Epe heeft er definitief bewijs voor gevonden. Uit een aankoopakte van 1909 met betrekking tot een perceel grond nabij het huis op Oenerweg 121 is een recht van gebruik opgenomen voor de ijsclub te Epe. Het toont volgens Mölder aan dat er rond 1906 vlak voor de Horsterbrug een ijsbaan van deze ijsclub heeft gelegen.

Toevoeging van de redactie

Erg leuk deze vondst, want al in Ampt Epe 175 (februari 2010) vroeg de heer Mölder zich af of er inderdaad een ijsclub ’t Blak heeft bestaan. In nummer 176 reageerde Jan Kreffer uitgebreid hierop, waarbij hij (evenals Bert Kwakkel in nummer 177) verwees naar pagina 101 van Epe in prenten en verhalen van Jan Gerard.