Algemene Ledenvergadering
Of de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Ampt Epe door kan gaan op de geplande datum van 15 april 2021 in café-restaurant Dorpszicht, Dorpstraat 10 in Oene is, op het moment van schrijven, nog hoogst onzeker. Mogelijk wordt het juni of zelfs september 2021. Het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag, de begroting en andere documenten zullen in ieder geval al wel te raadplegen zijn op de website van Ampt Epe: www.ampt-epe.nl

Oral history-project en boek Henri Slijkhuis
Het project Oral history, over de landbouwgeschiedenis van 1700 tot heden, is afgerond. Een deel van de verhalen is al eerder opgenomen in ons blad, andere verhalen zijn verwerkt in een boek, geschreven door Henri Slijkhuis, met de titel Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe. Landbouwgeschiedenis van 1700 tot heden.
Wist u dat de boeren op de Noordoost-Veluwe in de eerste helft van de zestiende eeuw veel meer vee hadden dan aan het begin van de achttiende eeuw? Vooral het aantal paarden en schapen liep in honderdvijftig jaar flink terug.
Rogge was het belangrijkste gewas van de akkerbouw. De uitbreiding met de boekweitteelt op de hogere zandgronden was voor veel boeren een uitkomst. Boekweit heeft geen rechtstreekse bemesting nodig en kan daarom na één of twee rogge-oogsten zonder bemesting geteeld worden. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat het mesttekort het grootste probleem van de zandgronden was in de achttiende eeuw. We le­ven nu in een tijd van enorme mestoverschotten, met al­le negatieve effecten die daarbij horen.
Het prachtige boek zal in het voorjaar van 2021 verschijnen.

Historisch Epe, ontdek de geschiedenis in 216 plaatjes
Bent u ook al aan de slag geweest met het plakken van de historische plaatjes in het mooie Jumbo-album? Bestuursleden Gert van den Esschert en Johnny Gerard hebben een enorme klus geklaard. Uit de duizenden foto’s in hun persoonlijke archieven hebben ze 216 afbeeldingen geselecteerd, voorzien van een beschrijving. Daarna hebben ze alles geschikt gemaakt voor het album. Het album is uitgegeven door Jumbo Van Andel in Epe, die onze vereniging ook heeft verblijd met een mooi sponsorbedrag voor de komende vijf jaar.

Tekenwedstrijd voor basisschoolleerlingen
De tekenwedstrijd is bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Zij kunnen een tekening maken van een historisch gebouw of object. Dus kinderen, neem je vader of opa, moeder of oma mee en laat je vertellen over de mooie monumenten die ons land rijk is en maak er dan een tekening van. (Zie ook pagina 3.)

Van dik hout zaagt men planken
Dit gezegde heeft meerdere betekenissen. Natuurlijk, men kan alleen van dikke boomstammen flinke planken zagen. Dat wil zeggen: er wordt hard gewerkt, maar dat kan ten koste van de zorgvuldigheid gaan. In figuurlijke zin: achteloos geld uitgeven; sommige rijke mensen geven heel gemakkelijk geld uit, blijkbaar om te laten zien dat ze geld in overvloed hebben. Het gezegde kreeg ook de strekking van ‘flink tekeer gaan, zonder na te denken over de gevolgen voor een ander’. Dan is het gezegde soms toepasselijk in coronatijd.