Hoe hebt u corona beleefd?
Op het moment van schrijven is het midden april. We zitten nog volop in de derde golf van de coronapandemie. De meeste mensen boven de 80 jaar zijn inmiddels gevaccineerd. Duitsland heeft Nederland tot hoogrisicogebied verklaard. Een negatieve test is vereist om over de grens te komen.

We kunnen diverse cijfers noemen van hoeveel mensen er inmiddels gevaccineerd zijn, hoeveel zieken er op dit moment in het ziekenhuis c.q. op de IC liggen. Maar tegen de tijd dat u dit blad leest, zijn de cijfers allang achterhaald. Wat wel ‘zeker’ is, is dat het aantal besmettingen nog steeds te hoog is. Toch zien we met smart uit naar meer versoepelingen.
Ook zien we uit naar de zomer. Vakantie naar het buitenland zit er even nog niet in, maar in Nederland is ook nog veel te ontdekken!
Hoe is het met u? Hoe bent u de afgelopen periode doorgekomen? Wat zou het mooi zijn als u uw gevoelens daarover op schrift wilt zetten. Het zal zeker over een aantal jaren geschiedkundige waarde hebben. We houden ons van harte aanbevolen.

Werkgroep Plattelandsgeschiedenis Emst
De subsidieaanvraag van de werkgroep is goedgekeurd. De ontwikkeling van een website voor de geschiedenis van Emst kan nu beginnen. Houd de website van Ampt Epe dus in de gaten.
Naast de geschiedenis van het dorp en zijn omgeving zal ook de geschiedenis per boerderij en andere woonlocaties te vinden zijn. Daarnaast worden verhalen opgenomen over het leven in het dorp en zullen er relevante foto's en kaarten te vinden zijn. U zult er beslist meer van horen en zien.

Lintjesregen in Apeldoorn
Eind april is René Taselaar ridder geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Ampt Epe heeft in de loop der jaren heel wat artikelen van hem over de Tweede Wereldoorlog mogen plaatsen. Hij begon hiermee na zijn pensionering als tandarts in Vaassen en publiceerde in diverse magazines onbekende of vergeten verhalen - in totaal meer dan 150 artikelen.
Frits Bouwmeester werd lid in de Orde van Oranje-Nassau; hij heeft veel energie gestoken in onderzoek naar de geschiedenis van Beemte Broekland en omgeving. Van zijn hand verscheen een interessant boek: In de voetsporen van een Bouwmeester. Voor snelle beslissers is er nog een exemplaar van het boek beschikbaar!

Over boeken gesproken
Misschien herinnert u zich nog dat er vorig jaar juni een artikel werd geplaatst van Kirsten Zimmerman over ‘De 46 mannen van het Rademakersbroek’. Voor ons blad specifiek toegespitst op politieagent Gerhard Lovink. Onlangs ontvingen wij een persbericht met een voorproef van haar boek De 46 van het Rademakersbroek’.
Kirsten doet sinds 2018 onderzoek naar de persoonlijke geschiedenis en achtergrond van de 46 mannen en de dag zelf, een en ander in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Het is de bedoeling dat dit boekwerk (circa 500 pagina’s) nog dit jaar zal verschijnen.

Spreekwoorden en gezegden in het dialect
Onlangs kwam ik een aantal humoristische spreekwoorden en gezegden tegen met als uitgangspunt ‘Olde Boerenwiesheid’. Ik wil er graag een paar met u delen:

  • Vriejen ku’j in ’t duuster, maer ’n peerd kopen niet.
  • n Bettien waeter in de wien veurkump öllie op ’t vuur.
  • Hee kan nog gien moes melken (= hij is onhandig).
  • Nieje bessems keert goed, maor zie vat de heukies neet.
  • Een schuld steet soms langer as ’n rikkepost.
  • Berouw is verstand dat te laete kump.

Kent u er ook nog één? Ik hoor het graag!