Geen algemene ledenvergadering in 2021
De algemene ledenvergadering wordt in 2021 niet gehouden. Hoewel er wel een grote ruimte te vinden is, bijvoorbeeld een kerk, en het belangrijk wordt gevonden dat men elkaar weer kan ontmoeten bij een lezing, heeft het bestuur besloten dit jaar deze vergadering niet te houden. Het risico dat het coronavirus in de herfst weer actiever wordt, wordt (te) groot geacht om de vergadering door te laten gaan. We zullen aan onze gezondheid moeten denken.

Om u toch kennis te kunnen laten nemen van belangrijke documenten – zoals het financieel jaarverslag 2020, de begroting 2021 en het jaarverslag van de secretaris – worden deze documenten op onze website www.ampt-epe.nl geplaatst. U kunt ze vinden onder Vereniging – ANBI – en vervolgens door te klikken op Activiteitenverslag en balans, staat van baten en lasten. Wilt u een papieren exemplaar ontvangen van deze documenten, dan sturen wij u die graag toe. Eventuele vragen kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook de bestuursverkiezing kan niet doorgaan. Aftredend zouden inmiddels zijn de leden Barry Bosch, Aline van Dam, Gert van den Esschert, Fer Jantzen, Johnny Gerard, Aart Schurink en Jan van de Velde. Zij hebben allen aangegeven herkiesbaar te zijn. De herbenoeming kan hopelijk volgend jaar in de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
De penningmeester heeft het aftredende kascontrolecommissielid gevraagd nog een jaar aan te blijven. Het bestuur hoopt volgend jaar wel weer de ALV te kunnen houden en zoals gebruikelijk weer met een mooie lezing.

Korte video’s werkgroep ACE
De werkgroep heeft al behoorlijk uitgewerkte plannen voor het maken van korte filmpjes over archeologische onderwerpen. Deze filmpjes van een paar minuten, met gesproken uitleg, zullen t.z.t. te zien zijn op de website van Ampt Epe. Een echte aanrader!

60-jarig jubileum Ampt Epe / Tekenwedstrijd
Op 13 oktober 2021 bestaat de historische vereniging Ampt Epe zestig jaar. De viering van dit jubileum zal, gezien de coronasituatie, doorgeschoven worden naar het voorjaar van 2022. Meer daarover op pagina 3.Wellicht goed om even te vermelden dat de inzending voor de tekenwedstrijd (voor kinderen van 5 tot 12 jaar) verlengd is tot 15 september a.s.

Werkgroep Emst
De werkgroep over de plattelandsgeschiedenis van Emst is druk met de ontwikkeling en vulling van een website. Op deze website zal, naast de geschiedenis van het dorp en zijn omgeving, ook de geschiedenis per boerderij en andere woonlocaties te vinden zijn. Daarnaast worden verhalen van inwoners van Emst opgenomen over hun leven in het dorp en zullen er relevante foto's te vinden zijn. Indien mogelijk zal er in het najaar een presentatie plaatsvinden.

Aanvulling op ‘uit de vereniging’
In het vorige nummer vroeg ik hoe u corona hebt beleefd en of u uw gevoelens daarover op schrift wilde zetten.
Inmiddels is er een reactie ontvangen van Eve­lien Stoevenbeld. Zij heeft een foto van het beeld Lockdown gestuurd. Een beeld dat haar heel erg aangreep en haar gevoel daarover weergeeft. Het beeld is gemaakt door beeldend kunstenares Anneke Mensink en maakte in 2020 onderdeel uit van een serie van vijftien beelden op meerpalen langs de IJsseldijk in Welsum met de naam Het vrije vogelpad.
We willen graag meer verhalen, foto’s e.d. ontvangen over hoe u de coronatijd beleeft/hebt beleefd.

Wie het onderste uit de kan wil hebben, die valt het lid op de neus
Wie echt alles wil hebben en daardoor de rest van de wereld uit het oog verliest, zal daar vaak een prijs voor moeten betalen. Dat is de onderliggende betekenis van het spreekwoord, maar waar komt het vandaan?
Drinkkannen of -pullen met deksel waren in vroeger tijden gemeengoed. Zo’n deksel voorkwam dat vliegen en andere insecten in een bierpul of -kroes kropen. Wilde je echt alles uit de kan hebben, dan kon het gebeuren dat de deksel door de beweging dichtklapte en op je neus terechtkwam.