Het jubileumfeest was een groot succes
Het feest ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum op 9 april 2022 in de Hezebrink in Emst was in één woord geweldig. Er zijn veel uren aan de voorbereiding gespendeerd, maar dat heeft zeker een goed resultaat opgeleverd. De jubileumcommissie (Aline van Dam, Gert van den Esschert en Wim van de Schepop) heeft weer eens laten zien hoe goed ze zijn in het organiseren van zo’n groots evenement. Dit verdient een groot compliment.

Ook is een dankwoord op zijn plaats voor de medewerking van alle deelnemers en de Hezebrink.
De sporthal van de Hezebrink was gevuld met 21 verschillende organisaties en personen. De sfeer was goed, zeker ook door de ‘oude liedjes’ van Tinus van Huffelen. Niet alleen in de sporthal was het leuk. Wat te denken van de familiegeschiedenis (genealogie), uitgezocht door Fer Jantzen en streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven. Voor de fototentoonstelling hadden Johnny Gerard, Frans Schumacher en Henk Kloezeman prachtige foto’s ingebracht; er waren oude films te zien; in de Loobrinkzaal stond de Peter Visserwerkgroep met mooie schilderijen. Zelfs de gemeente Epe stond er met een kraam. En wat te denken van de fantastische medewerking van het Sint Maartensgilde.
Wethouder Aalbers van de gemeente Epe en onze voorzitter Jan van de Velde verzorgden de opening. De wethouder legde het begrip cultuurhistorie uit als het belangrijkste element dat mensen voelen als de liefde en gebondenheid aan de omgeving waar ze zijn opgegroeid. En juist daar doet Ampt Epe flink aan mee. Aalbers denkt eraan om alle cultuurhistorische inzet samen te brengen in een herstart van het Erfgoedplatform Epe - iets wat ook onze eigen voorzitter hoog in het vaandel heeft staan. Jan van de Velde maakte in zijn speech gebruik van een gedeelte van het prachtige artikel van Bert Paasman (in nummer 234) over de eerste levensjaren van Ampt Epe.

Een bijzondere uitnodiging
Onlangs ontvingen we een bijzondere uitnodiging, en wel van de ambassade van Israël, waarin ons werd verzocht de uitreiking van de Yad Vashem-onder­scheiding ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’ bij te wonen. Deze onderscheiding werd postuum uitgereikt aan ds. Willem F.H. ter Braak en zijn vrouw Martha ter Braak-Derksen. Verderop in dit nummer vertelt Gert van den Esschert meer over deze bijzondere gebeurtenis.
Ds. Ter Braak heeft als voorzitter van de kerkenraad minister-president Colijn in november 1938 al gewezen op de situatie van de Joden in Duitsland en erop aangedrongen dat de regering ‘al het mogelijk zal doen om (…) het getroffen Joodsche volk in Nederland een toevlucht te verschaffen’. Er werd vervolgens in diezelfde maand in hotel Het Wapen van Epe een grote openbare samenkomst georganiseerd over het ‘Joodsche Vluchtelingenvraagstuk’. (Zie in dit verband het artikel ‘Rondom de Kristall­nacht’ van Willy Smit-Buit in Ampt Epe 222, april 2019.)

Verdwenen beroepen
Wie kent ze nog: de porder, de klompenmaker, de melkboer en de scharensliep?
Toen de industrialisatie begon, moesten mensen tijdig op hun werk verschijnen. Op de oude vertrouwde haan konden ze niet meer rekenen. In zijn plaats werd (vooral in de steden) de porder ingeschakeld. Met een stok tikte hij op de afgesproken tijd op de deur of het raam. Zijn verdienste was 25 tot 30 cent per week. De uitvinding van de wekker maakte een einde aan zijn beroep.
Ook het beroep van klompenmaker is (bijna) geheel uitgestorven. Af en toe zie je zo iemand nog op een braderie. Tegen de schoenen kon hij niet op.
De melkboer verdween door de opkomst van de supermarkten.
De scharensliep is als beroep verdwenen door onderhoudsvrije en roestvrijstalen messen en scharen.

(Bron: isgeschiedenis.nl)