Digitale nieuwsbrief
Ampt Epe is bezig met het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief, die via e-mail verspreid gaat worden. Door inschrijving voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw e-mailadres te gebruiken. Aanmelden kan te zijner tijd via de website van Ampt Epe of via het invullen van een inschrijfformulier op bijvoorbeeld de Pleinmarkt, bij de excursie naar de Oosterhof op 15 oktober 2022 of bij andere evenementen.

Film jubileum 60-jarig bestaan Ampt Epe
Van de jubileumviering is een film gemaakt. Het bestuur wil deze film graag een keer aan de leden laten zien; dit zal gebeuren (zie Evenementenagenda) op de filmmiddag van 10 november a.s.

Uitwisseling met bestuur Heimatverein Epe Gronau
Het programma om het bestuur van de Heimatverein uit te nodigen was al in 2020 klaar. Toen kwam de coronacrisis en dat betekende dat al het werk voor niets was geweest. In september 2022 wagen we een nieuwe poging en hopen we dat het nu wel door kan gaan. Onder meer staat een bezoek aan de Grote Kerk in Epe en aan de Cannenburch in Vaassen op het programma.

Beleefweekend VVV Epe
Tijdens de Archeologiedagen op 18 en 19 juni 2022 heeft ons bestuurslid Wim van ’t Einde een prachtige archeologische wandeling langs grafheuvels en raatakkers (Celtic fields) verzorgd voor Ampt Epe. De VVV heeft Ampt Epe nu gevraagd deze wandelexcursie opnieuw te verzorgen tijdens het IVN Beleefweekend op 24 of 25 september 2022 en Wim is daartoe bereid.
Hebt u interesse, houd dan de berichten hierover goed in de gaten.

Tijdlijn van Epe
In 2009 is Jan Paasman begonnen plaatselijke informatie te verzamelen en chronologisch vast te leggen in een document, met het doel de geschiedenis van het dorp Epe toegankelijker te maken. Ondertussen is deze Tijdlijn uitgegroeid tot een zeer bruikbaar naslagwerk van ruim 100 pagina’s.
De tijdlijn is te vinden op de website van Ampt Epe: https://ampt-epe.nl/html/tijdlijn.pdf

Wat wordt hierin zoal vermeld?

1025    Eerste vermelding van Tongeren als nederzetting.
± 1125  Het oudste gedeelte van de toren van de Grote Kerk staat al op de huidige plek aan de Beekstraat.
1176    Vroegst bekende vermelding van het dorp Epe.
1350    Ongeveer de helft van de inwoners sterft aan de pest.
1765    Bouw van de Veldhoeve aan de weg naar Heerde; thans rijksmonument, in gebruik als restaurant.
1852    Gemeente Epe telt 6382 inwoners.

Om de tijdlijn nog completer te maken vraagt de maker aan particulieren, ver­eni­­gingen, winkels, bedrijven, instellingen e.d. om aanvullende informatie. Bij­voor­beeld oprichtingsdatum, eerste be­stuur of directie, bouw of grote verbouwingen, verhuizing, opheffing, etc.

De geschiedenis van het elastiekje
Even iets anders: Iedereen gebruikt weleens een elastiekje, toch? Maar hoe is het elastiekje ontstaan? Charles Goodyear deed in 1839 een belangrijke ontdekking die ervoor zorgde dat rubber (afkomstig uit de rubberboom) voor steeds meer zaken gebruikt kon worden. Een groot probleem was lange tijd dat rubber in koudere streken hard en brokkelig werd en tijdens een hittegolf juist zacht en kleverig. Door rubber te verhitten in combinatie met zwavel (vulkaniseren) werd dit probleem verholpen. Voortaan kon rubber in allerlei verschillende diktes en soepelheden worden gemaakt. Enkele jaren na deze ontdekking maakte Stephen Perry het eerste gevulkaniseerde elastiekje ter wereld en vroeg hij er in 1845 patent op aan. (https://historiek.net/stephen-perry-uitvinder-elastiekje)