Uit het bestuur

Algemene ledenveradering
Op 23 maart 2023 houdt onze vereniging weer haar algemene ledenvergadering. U bent van harte welkom die bij te wonen. Op www.ampt-epe.nl zijn binnenkort de agenda en andere stukken te vinden. Op deze vergadering introduceren we bij u twee beoogde nieuwe bestuursleden van onze vereniging: Jan Aalbers is de beoogde nieuwe voorzitter en Tom Demaret is de beoogde nieuwe secretaris. Uiteraard kunnen de leden andere kandidaten voordragen. We hopen na 23 maart met een vernieuwd bestuur verder te gaan.

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Epe
Begin vorige eeuw werd in Epe de Eper Bouwmaatschappij (EBM) opgericht op initiatief van burgemeester J.L.J.B. baron Sweerts de Landas: hij wilde wat doen aan de armoede in zijn gemeente. Dit leidde tot de aanleg van nieuwe lanen en de bouw van villa’s tussen het station en de Hoofdstraat, ongeveer de omgeving van de huidige Sint Antonieweg en Prinses Julianalaan: de villawijk het Weertspark. In juni 1934 heft de EBM zich op.
In januari 1918 wordt de oprichting besproken voor een toekomstig bouwpark. Er worden concrete plannen gemaakt en na een aantal vergaderingen wordt op 26 februari 1918 de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Epe opgericht.
Al vele maanden is Jan Paasman bezig om de geschiedenis van deze N.V. vast te leggen met behulp van foto's van de villa’s in het dorp die door haar inspanningen tot stand zijn gekomen: het villapark Sweerts de Landas. Het resultaat van zijn naspeuringen zal dit voorjaar in boekvorm verschijnen.
Nadere informatie vindt u op bladzijde 5 en 6.

’t Loar
'
Plemp van de hoarnikkel’: wilt ú dat in de koffie? Het is een uitdrukking die nog wel wordt gebezigd in een speciaal gedeelte van ons ampt Epe. Het artikel verderop in dit nummer gaat specifiek in op zeven hutten die door de Cannenburch werden geschonken aan dit gebied, en waar ze ongeveer gestaan hebben.

Betrokkenheid van jongeren
Een inspirerend voorbeeld van de inzet van jonge mensen voor een vereniging of stichting op het gebied van erfgoed is te vinden bij Daams Molen. Daar zijn enige tijd geleden twee jonge molenaars, na een intensieve studie van enkele jaren, afgestudeerd en ze zijn nu actief op dat erfgoed in Vaassen. Het molenteam heeft met deze twee jonge mannen een geweldige uitbreiding gekregen.
Wij wensen hun veel plezier op de molen en hopen dat nog meer jongeren zich gaan inzetten voor het behoud van nijverheidshistorie binnen de gemeente Epe.