Dit keer staat "Nieuws van het bestuur" in het teken van bestuurswisseling. Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart j.l. werden Jan Aalbers en Tom Demaret in het bestuur gekozen. In dit artikel stelt Jan Aalbers zich voor als de nieuwe voorzitter van onze historische vereniging. Tom Demaret presenteert zich als de secretaris. Ze staan in de startblokken om deze functies over te nemen van Jan van de Velde en Aart Schurink.

Jan AalbersJan Aalbers

Herkenning is de basis om sámen geschiedenis te maken

Het is eervol terugkijken naar het jubileumfeest van Ampt Epe. Ik kon daar in mijn openingswoord aangeven waar voor mij de liefde voor cultuurhistorie en streekgeschiedenis vandaan komt: ‘Ik wil onderstrepen dat de liefde voor je dorp, voor je streek de basis heeft in de herkenning, in de combinatie met goede herinneringen en samenkomt in het goede gevoel: hier hoor ik, hier voel ik me thuis.’
Ik voel me thuis in Epe en dat geldt ook voor mijn vrouw Henny; we zijn ons al snel Epenaren gaan voelen.
De gemeente Epe is echt onze plek geworden, ik werk er sinds 1982 en woon hier sinds 1987. Al 36 jaar Epe dus en daar komen hopelijk nog heel wat jaren bij.

Veel mensen kennen mijn achtergrond in het onderwijs: bij de RSG N.O.-Veluwe als leraar biologie en in de aansturing van de school. Of van de Bekenstichting: een voor mij logisch vervolg van mijn passie voor de levende natuur. Wellicht ook als bestuurslid van het waterschap, wat ook de opmaat was voor mijn inzet voor de gemeentepolitiek als raadslid en wethouder.
Na het afscheid van de gemeentepolitiek krijg je suggesties genoeg om je te gaan inzetten in bijvoorbeeld bestuursfuncties. Ook krijg je de goede raad om daar voorzichtig op te reageren.

Het verzoek om Ampt Epe te komen versterken voelt heel eervol en past heel goed bij mijn interesse voor erfgoed.
Het is prachtig om te zien hoeveel mensen zich actief bezighouden met de geschiedenis van onze streek en daarover publiceren. De verhalen die zij vertellen, krijgen veel waardering. Het Ampt Epe komt bij ruim 800 leden in de bus en heeft dus een veelvoud daarvan als lezers. De lezingen en excursies trekken veel bezoekers.
Het is voor Ampt Epe een eervolle opgave om eraan mee te werken dat mensen zich thuis voelen in deze omgeving waar ze zijn opgegroeid of waar ze zich later hebben gevestigd. We blijven werken aan die herkenning, we maken sámen geschiedenis. Samenwerken binnen Ampt Epe, samenwerken met de andere organisaties die liefde tonen voor onze streek en gebruiken, samenwerken om geschiedenis te maken! Ik ga me er met plezier voor inzetten als nieuwe voorzitter van Ampt Epe.

 

Tom DemaretTom Demaret

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Tom Demaret.
In het voorjaar van 2022 maakte ik kennis met Ampt Epe. Door mijn fitness-maatje Wim van de Schepop was ik uitgenodigd voor de viering van het 60-jarig jubileum van Ampt Epe in de Hezebrink. Vooral door het enthousiasme van deelnemers en bestuur ben ik nog diezelfde dag lid geworden.
In het najaar werd ik door Wim benaderd of het secretariaat niet wat voor mij was. Helaas gedwongen door de ziekte van Aart Schurink was men naarstig op zoek naar een opvolger. Na ampele overwegingen heb ik me bereid verklaard voor invulling van deze functie.

Mijn achtergrond (heel kort): geboren 1 maart 1954 in het historische plaatsje Castricum. In 1967 komen te wonen in Epe. Getrouwd in 1982. En tot op de dag van vandaag (met een onderbreking van zestien jaar) nog steeds heel prettig wonend in Epe.
Mijn werkzame leven altijd in en met computers gewerkt.
Bestuurlijke ervaring heb ik als secretaris opgedaan bij BC Epe (21 jaar) en Modelbouw Vereniging Jules Verne in Doornspijk.