Hannie Tijman erelidOp 23 maart 2023, tijdens de Algemene Ledenvergadering, is Hannie Tijman benoemd tot erelid van Ampt Epe.

De inmiddels oud-voorzitter Jan van de Velde hield de volgende toespraak:

"Toen de periodiek Ampt Epe twintig jaar geleden een afzonderlijke redactie kreeg moesten een aantal zaken worden geregeld. Daarvoor werd het blad in de bestuursvergaderingen samengesteld.

Allereerst moesten er redactieleden komen en Hannie was een van de eersten die zich daarvoor aanmeldde. Toen drukkerij Gelre bovendien stopte met het drukken van het blad moesten we gebruik maken van een andere drukkerij en moesten we het blad zelf opmaken.
Hannie had voldoende redactionele ervaring om dit te doen en met wat hulp was ze al snel in staat om het blad op een professionele manier vorm te geven. Een taak die veel tijd vraagt en veel accuratesse. Want zelfs met kleine wijzigen in de tekst kon zomaar ergens een regel wegvallen of ergens een bladzijde toegevoegd moeten worden. Dat laatste was dan meteen een probleem, want een gevouwen blad moet altijd een veelvoud van vier pagina’s tellen en een extra pagina inhoud betekent dan direct drie nieuwe lege pagina’s. Maar Hannie beheerste de techniek om deze problemen op een snelle en efficiënte manier op te lossen.
Door Hannies perfectionisme werd er altijd nog een laatste controle op het document uitgevoerd voor het blad naar de drukker ging. Er mochten geen fouten in zitten, dat zag ze als een persoonlijke fout. Alhoewel Hannie waarschijnlijk voorbeelden kan noemen van wat wellicht toch beter had gekund zal het veel lezers niet zijn opgevallen. Er is in het algemeen veel lof over het blad en dat is mede aan Hannie te danken.
Daar waar veel mensen de AOW-leeftijd of een verhuizing maar al te graag aangrijpen om te stoppen met een dergelijke veeleisende taak, deed Hannie dit niet. Om die reden kunnen we dankbaar zijn dat zij de opmaak van het blad al ongeveer honderd keer op deze professionele manier verzorgd heeft. Dank daarvoor!"

Hannie erelidNa de toespraak kreeg Hannie een prachtig boeket en op donderdag 20 april kreeg Hannie tijdens een feestelijke lunch de oorkonde uitgereikt die hoort bij het Erelidmaatschap van onze vereniging.