Na een verblijf van veertien dagen in Apeldoorn koos het museumschip ‘’Klein Artis’’ de Cannenburgherbrug in Vaassen als ligplaats. Op dinsdag 2 en woensdag 3 september 1947 kon men dit drijvend museum met voorwerpen en ruim tweeduizend dieren, zowel dood als levend, bezoeken. Met medewerking van een tiental verenigingen was deze expositie tot stand gekomen. Het publiek was van ’s morgens 10 tot ’s avonds 9 uur welkom en de toegangsprijs bedroeg slechts 25 cent. Voor kinderen tot tien jaar moest 10 cent betaald worden, voor kinderen van elf tot veertien jaar 15 cent. Als bijzondere attractie waren levende apen, slangen, Mexicaanse waterhonden, sprekende papegaaien en lichtgevende vissen te zien.

Ga kijken, iedereen zegt: ‘’Het is de moeite waard’’, aldus een advertentie in de Veluwsche Courant. Helaas was deze tentoonstelling voor mijn tijd anders had ik er misschien graag een kijkje genomen om deze bonte verzameling met eigen ogen te aanschouwen. Ook heb ik (tot op heden) geen mensen gesproken die mij over deze drijvende tentoonstelling hebben verteld. Dus moet ik het doen met het verslag van de journalist:

Men kan in vervoering geraken over de tropische vissen, waaronder de lichtgevende Neonvisjes. Een ander ogenblik waant men zich in het stenen tijdperk en begrijpt bijna niet, hoe men in die dagen zich heeft kunnen behelpen met zulke primitieve voorwerpen. Bij de verschillende walvisdelen is een wervel van 48 kilo. De Molukse tuin geeft een idee van het dierenleven op de bodem der Indische zeeën. Prachtig zijn de diverse koralen en pareloesters met parels erin. Ook de kleinste vogeltjes ter wereld, de Kolibri’s zijn er, alsmede klipzwaluwen met hun eetbare nesten. Het spreekt vanzelf, dat de apen belangstelling genieten evenals Reintje de Vos. In terraria krioelt het van reptielen. Langs de wanden en op tafels staat verder nog van alles opgesteld, teveel om te vermelden.

Het museumschip was op donderdag 4 september in Emst, bij de Schobbertsbrug, te bezichtigen. Verder op vrijdag 5 september bij de Zuukbrug en van zaterdag 6 t/m maandag 8 september bij de Horsterbrug te Epe-Oene.

Anno 2003 zou deze drijvende tentoonstelling zijn aantrekkingskracht hebben verloren, maar ruim 55 jaar geleden was dat wellicht anders. Misschien kreeg ‘’Klein Artis’’ toen wel de aandacht die het (misschien) verdiende. Ik zou het graag nog eens willen horen.

 

Frans Schumacher

 

Bron:
Veluwsche Courant van woensdag 3 september 1947