Beginnerbijeenkomst

Op 23 juni kwamen de circa zeven ‘beginners’ van de nieuwe werkgroep bijeen. Het doel was begrippen in de genealogie onder de knie te krijgen en ervaringen uit te wisselen. Daarna werd door Wim van ’t Einde een aantal bruikbare computerprogramma’s getoond.

 

Coördinator

Wim van ’t Einde heeft zich bereid verklaard het coördinatorschap van de werkgroep genealogie over te nemen van de voorzitter. Voor vragen over deelname aan de werkgroep en andere zaken met betrekking tot genealogie kunt u bij hem terecht.

 

Genealogische dag

Het duurt nog even maar op zaterdag 24 april 2004 organiseren wij samen met de Vereniging Veluwse Geslachten (VG) een genealogische dag. VG zal aanwezig zijn met een kraam vol boeken en genealogische bestanden. De dag is vooral bedoeld om (genealogische) gegevens met elkaar uit te wisselen en contacten te leggen. ’s Middags wordt er een lezing gehouden over ‘Lokaal bestuur en genealogisch onderzoek’. Plaats en tijd: Eper gemeentewoning, Stationsstraat 25, aanvang 10.00 uur. Leden van Ampt Epe en Veluwse geslachten kunnen kosteloos aan de dag deelnemen, anderen dienen een bijdrage van € 2,50 te betalen.

 

Cursus

Onder de mededelingen voor in het blad wordt een cursus stamboomonderzoek/genealogie gemeld. Voor de geïnteresseerden een aanrader!