Bekijk nummer 184

In dit decembernummer van 2011 (nr. 184) stonden onder andere de volgende artikelen:

Belangrijke mededelingen vanuit de vereniging, zoals de evenementenagenda voor 2012, nieuwe medewerkers voor onze vereniging m.b.t. bestuur, redactie en website, een andere opzet van contributiebetaling en nog een aantal belangrijke wetenswaardigheden.

Een imposant vervolgartikel over Aalt van Vemde en de oprichting van De Remboe. Zo schreef Aalt voor zijn bezoekers onder meer de volgende tekst: 'Vanaf haar oprichting heeft ons bedrijf, dat overigens geheel zakelijk is opgezet, steeds geprobeerd een werkelijk thuis te bieden aan diegenen, die in hun vakan­tie volop van deze natuur willen genieten, ongeacht hun rang of stand en ook ongeacht hun geloof of levensovertuiging.' Het eerste artikel over hem ver­scheen in nummer 181 van Ampt Epe.

Hannie Tijman legde ons mederedactielid Dianne Hamer een aantal interessan­te vragen voor naar aanleiding van haar boek Sophie, koningin der Nederlanden, met name vanwege haar nominatie (als enige vrouw) op de long­list voor de Libris Geschiedenisprijs.

Jan Paasman ondernam een zoektocht naar de eerste boekhandelaar in Epe en schreef een boeiend artikel. Een fragment uit zijn inleiding: 'Wanneer je rond­waart in het verre verleden van het dorp Epe, dan kom je langs de Dorpsstraat en de zandweggetjes naar Zuuk, Oene en Tongeren bakkers en slagers tegen, boeren, grutters, schoenmakers, horlogemakers, schilders, logementhouders... Maar het duurt tot ongeveer 1860, voordat we in Epe een boekhandelaar tegen­komen.

'Te veel gevraagd?' en 'Kerstviering op de Cannenburch' zijn twee verhalen die goed passen in deze tijd van het jaar. Ze worden respectievelijk verteld door Lijda van den Bremen-Jonker en Frans Schumacher.

In 'Hempskneupies', geschreven door Aaltje van den Bremen-van Vemde ofte­wel Alve, gaat het opnieuw over'et lèven op de boerderie'e, en wel een Veluwse boerderij aan het eind van de negentiende, begin van de twintigste eeuw.

Een verrassende ontwikkeling in het verhaal over de laatste rustplaats van de baron en de barones van de Cannenburch. Willy Smit-Buit komt in haar artikel 'Gescheiden na de dood' met een bijzondere onthulling.

Verschillende terugblikken op de viering van het 50-jarig bestaan van onze ver­eniging, met daarbij een nadere kennismaking met de makers van de prachtige dvd 'Over Bekers, Beken en Bewoners'.