Bekijk nummer 183

In september 2011 verscheen ons jubileumnummer (183) - een uitgave waarin we tot vijftig jaar teruggaan in de tijd. We blikken terug naar artikelen van schrijvers die in die afgelopen jaren (en dan met name de eerste dertig jaar) veelvuldig in ons blad publiceerden. Een soort hommage aan hen dus. We zien artikelen van de hand van mevrouw P.E. Berkhout en de heren L. van den Bremen, G.S. van Lohuizen, R. Paasman, W. Terwel en F. Zandstra.

Daarnaast heeft de redactie enkele leden geïnterviewd die al heel lang lid zijn van onze vereniging (een willekeurige selectie uit personen die al meer dan 25 jaar lid zijn). Interes-sant om te lezen hoe zij kijken naar de vereniging en haar blad.

Erelid Dorry te Riele kijkt met veel plezier terug naar de tijd dat zij onder andere als redacteur en secretaris 27 jaar actief was bij Ampt Epe. Uit haar terugblik blijkt duidelijk de liefde voor de vereniging en de regionale geschiedenis.

We zijn blij dat onze streekarchivaris, Gerrit Kouwenhoven, bereid was ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan ook een bijdrage te leveren aan dit nummer.

Verder zien we hoe Aart Schurink met ons terugblikt op '50 jaar Ampt Epe'. Wat waren destijds onze doelstellingen en hoe staat het ermee: zijn ze aangepast aan de moderne tijd of streven we nog steeds hetzelfde na?

Frans Schumacher maakte een overzicht van 1961, het oprichtingsjaar van onze vereniging - wat gebeurde er in dat jaar in onze gemeente?

Heel bewust hebben wij ook een artikel van W. Terwel opnieuw geplaatst dat hij schreef bij het 25-jarig bestaan van onze vereniging: 'Een blik op de toekomst'. Met name zijn 'oproep' om meer schrijvers is nog steeds actueel! "Toch zou ik graag zien dat meerde-re leden dit kleine ‘schrijverscorps’ zouden gaan versterken. Op deze wijze kan er ook nog meer variatie in de artikelen worden gebracht." Net zoals toen is ook nu het bestuur en/of onze streekarchivaris altijd bereid u een helpende hand te bieden!