Bekijk nummer 182

In nummer 182 van juni 2011 is het volgende opgenomen:

Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Aalt van Vemde op 7 juli 1911 wordt er door zijn kinderen een bijeenkomst georganiseerd in het Kulturhus. Hebt u Aalt gekend en wilt u ook graag komen? Wel even aanmelden (zie blz. 47)!!

Willy Smit-Buit schrijft over de laatste rustplaats van de barones van de Cannenburch: is die te vinden op de Algemene Begraafplaats of ligt ze toch op het rooms-katholieke kerkhof? Aan de hand van het archief in het parochiehuis, het bidprentje enz. ontrafelt Willy het raadsel.

Al weer wat jaren geleden plaatste de redactie een aantal artikelen ('Hempskneupies') van Alve, Aaltje van den Bremen-van Vemde, een zus van Aalt van Vemde. Ze lezen misschien wat moeilijker door het dialect, maar het is de moeite van het proberen waard!

Dianne Hamer volgt op haar wandeltocht ditmaal de sporen van Jacobus Craandijk (1834-1912), een dominee die van wandelen en geschiedenis hield. In totaal maakte hij in de periode van 1874 en 1883 zestig wandelingen van meerdere dagen; van elke wandeling maakte hij een uitvoerig verslag dat hij verluchtigde met eigen illustraties.

In 1984 bij het 150-jarig bestaan van de Dorpsschool in Vaassen schreef David Schermers (1927-2003) een brief vanuit het verre Rhodesië (later Zimbabwe), waar hij al jaren woonde. De brief, die ons welwillend door een lid van de toenmalige reüniecommissie ter hand werd gesteld, geeft een tijdsbeeld weer van Vaassen in de jaren dertig. Frans Schumacher voegde er uit eigen collectie enkele foto's aan toe.

Jan Kiesbrink kreeg van een oude mevrouw uit Oene een heel archief ter beschikking; haar man was jarenlang penningmeester geweest van de Lijkwagenvereniging 'Oene'. Jan haalde uit dit penningmeesterarchief diverse interessante cijfertjes - en schreef een artikel.

Ook in dit nummer vindt u weer een boekbespreking, ditmaal van het boek, door onze streekarchivaris geschreven: Geschiedenis van de mölle van Bats te Veesen, 1779-2010.Eef Brummel laat ons meegenieten van de voorjaarsexcursie rond de Grote Kerk in Epe.Tot slot geeft Wim van 't Einde in een derde artikel zijn visie op 400 jaar Reformatie in Vaassen.