Bekijk nummer 181

Bij nummer 181 van april 2011 schreef de redactie:

Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Aalt van Vemde op 7 juli 1911 heeft zijn dochter Els van Vemde een artikel geschreven, waarvan het eerste deel - over zijn jeugd en de oorlogstijd - in dit nummer is opgenomen. Naast Bertus en Aaltje van den Bremen-van Vemde, zijn zwager en zus, komt ook Aalt zelf herhaaldelijk aan het woord, via opgeschreven herinneringen, zoals wat hij opteĀ­kende bij de bevrijding in 1945: Geen pen kan dat gevoel van opluchting, dat gevoel van dankbaarheid en dat gevoel van vrij - werkelijk vrij zijn - beschrijven. Wie zal kunĀ­nen beschrijven: het gevoel van de grijsaard, 'wiens levenszon ter kimme neigt', de gedachten van het kleine kind, dat geen vreemde 'mof meer ziet, maar wel zijn vader, die zo lang weg was en nu uit de hooizolder kruipt (...) de vreugdekreet van de gefolterde en de stamelende woorden van de verhongerende op deze mooiste dag van alle eeuwen, de dag van de bevrijding...

Jannie Jacobs-Berkhoff verhaalt over een kinderrijk gezin in Achterdorp, waar armoe troef was: Een enkele keer was er vis. Dan werd er aan de lamp boven de tafel een bokking opgehangen, waar ieder zijn brood langs kon strijken zodat het naar vis smaakte.

Met Heinrich Gottfried Haasloop Werner wandelt Dianne Hamer verder op de negentiende-eeuwse paden in onze gemeente; Haasloop Werner doet dit keer met name Tongeren aan en de begraafplaats aldaar: Daar rust eene, vroeger met roem bekende, thans welligt vergetene - schrijfster Elizabeth Maria Post, echtgenoot van den Noordwijkschen Predikant Overdorp. Ook gaat hij verder in op de schutgilden en de buurt- of markengronden.

Peter Stork vervolgt de 'Herinneringen van Gerrit van Laar'; de aanleg van de Oranjeweg en de schaapskooien in Gortel komen specifiek aan bod. Verderop in het blad vindt u, eveneens van zijn hand, het laatste deel van de serie Beken en watermolens.

Henk Kloezeman gaat dieper in op de drie straatnamen van de nieuwe Emster woonwijk, het 'Gelders kwartier'.

In 'Uit de historie van Oene' besluit Jan de Graaf deze artikelenserie met de Houtweg en de Oosteroenerweg, waarbij de klompenmakerij natuurlijk niet onvermeld blijft. Begin 1900 telde Oene ruim 70 klompenmakers, maar door de komst van machines waren er rond 1927 nog maar zo'n 30 bedrijven over.

Zoekt u trouwens nog wat leesvoer voor de vakantie? Kijk dan eens in ons 'Boekennieuws' met diverse regionale publicaties.