Bekijk nummer 186

In nummer 186 van april 2012 staat o.m. het volgende:

In het artikel 'Uit de vereniging', verzorgd door Aart Schurink, treft de lezer weer interessante zaken aan. Zo wordt hij/zij bijvoorbeeld attent gemaakt op een 17e-eeuws dagboek van een schoolmeester dat op de website van het Gelders Archief is gezet. Daarnaast onder meer aandacht voor de reizende tentoonstelling 'Appels en peren langs de IJssel' en de komende tentoonstelling over de Baronnenlijn in het Museum Vaassen Historie.

Als de Staatsdomeinen in 1843 grote delen van hun onmetelijke heidebezit op de Veluwe 'in de uitverkoop' doen, koopt de gemeente Epe binnen haar grenzen 3536 hectare heideterrein. Tjada Amsterdam vertelt in deel 2 van 'Op de schop' over het verdere verloop van de ontginning van de grote stille heide.

Evert de Jonge komt in het tweede deel van 'De marke van Emst' met een document uit 1722, waarin namen worden genoemd als Decker, Grave, Havercamp, Montizaan en Vis. Wellicht aanvullende informatie voor genealogen.

De afgelopen winterlezing was een daverend succes. De auteurs van Groen door Oranje namen de toehoorders aan de hand van dit boek mee op een historische zwerftocht naar en door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo en het Kroondomein.

'Al heel jong werd ook ik ingeschakeld om de koeien met een stöksien an te drieven. Aangezien daarbij ook nog een fiets aan de hand meegenomen moest worden, was het zaak niet al te dicht achter een koeienkont te lopen, want je had zo een trap te pakken of een spetterende flätse over je klompen of kleren.' Onze vaste lezers zullen deze zinnen ongetwijfeld toeschrijven aan Lijda van den Bremen-Jonker, en zij hebben gelijk.

Redactielid Dianne Hamer vertelt in haar tweede bijdrage over Ten Kate dat hij, naast zijn liefde voor de kunst, oog had voor de gemeenschap in Epe. Ten Kate was actief betrokken bij de landbouwmechanisatie, sprak een woordje mee op sociaal en politiek terrein en liet zich ook op muzikaal gebied horen.

Els van Vemde schrijft in deel 3 over vader Aalt als voordrachtskunstenaar. Na de oorlog gaat Aalt meteen aan de slag met het samenstellen van een voordrachtprogramma, waarmee hij zichzelf kan presenteren. Dit programma breidt hij in de loop der jaren steeds verder uit.

In 'Boekennieuws' recenseert Evert de Jonge Van hout delen naar aandelen, geschreven door Martijn Horst. Met zijn masterscriptie heeft Martijn niet alleen een aandeel geleverd aan de studie naar een van de 25 maalschappen op de Veluwe, maar tevens de stand van zaken in de historiografie geactualiseerd.