logo

Ampt Epe 175

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Open nummer 175

In nummer 175 van februari 2010:

Meer nieuws van de jubileumcommissie met betrekking tot het 50-jarig bestaan van onze vereniging: de aanbieding van een bijzonder cadeau aan de leden in oktober 2011.

Sfeervolle beschrijving van gebeurtenissen in een echt bruin café aan de Markt in Epe. De schrijver is Joop van der Spek en het was zijn inzending voor een verhalenwedstrijd, georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheken in de gemeente Epe.

Een boeiend levensverhaal over Paul Akkerman, een veelzijdig iemand. Met medewerking van Ada Akkerman-Hullegie is schrijver R.E. Taselaar erin geslaagd in dit artikel de mens en kunstenaar Paul Akkerman neer te zetten. Tweeëntwintig jaar na zijn overlijden krijgt de schepper van het beeld van Willem van Tongeren opnieuw de aandacht die hij als kunstenaar zeker verdient.

Sportliefhebbers komen in dit nummer van Ampt Epe ook aan hun trekken. Geen saaie wedstrijdverslagen, maar een interessante terugblik op honderd jaar voetbal in Epe. Hieruit blijkt onder andere dat begin 1900 voor het eerst in clubverband, onder de naam VV Gelre, tegen een bal werd geschopt.

In juli 1847 komt dokter Adolf Fredrik Henri de Lespinasse naar Vaassen. Deze genees- en heelmeester komt uit Voorst en heeft de verplichting binnen drie jaren in de chirurgie te promoveren. Maar in 1852 is hij deze verplichting nog niet nagekomen. Wellicht ging zijn aandacht meer uit naar het experimenteren met chloroform. Wim van 't Einde heeft diens bijdrage in een vooraanstaand medisch tijdschrift 'vertaald' in voor leken meer begrijpelijke taal.

Lezers van ons blad Ampt Epe zijn zeer in hun nopjes met de 'Lezersrubriek'. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Niet zelden kunnen vragen worden beantwoord dankzij de kennis van (andere) lezers.