logo

Ampt Epe 174

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Open nummer 174

In nummer 174 van december 2009:

Een kerstverhaal, verteld door Lijda van den Bremen-Jonker tijdens een van de 'Play-In dagen van 2008, met onder andere herinneringen aan kerstvieringen van weleer in de Grote Kerk en thuis.

Het tweede deel van het Officieel Verslag van de nieuwjaarsrede, uitgesproken door burgemeester Diepenhorst in 1946, waarin hij - heel actueel - het ook heeft over normen en waarden.

Een verslag van Eef Brummel over de bijzonder geslaagde, boeiende en leerzame najaarsexcursie in Oene, verluchtigd met mooie foto's van Henk Kloezeman.

Het slot van de artikelenserie over de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Epe door Dianne Hamer; hierin komt onder andere aan bod de nieuwbouw van de kerk.

Het slot van de vierdelige serie over het avontuurlijke, turbulente leven van Dirk van Piekeren. Van de laatste 24 jaar van zijn leven bracht hij ongeveer 3,5 jaar door in de gevangenis en bijna 6,5 jaar in de Rijks Werkinrichting Ommerschans.

Willy Mulder-Vijge vertelt jeugdherinneringen over het 'nieuwjoarschieten' in Zuuk.

Van de hand van Frans Schumacher een artikel over het, bijna 100 jaar geleden opgerichte, Groene Kruis in Vaassen. Met zelfs een paar pagina's van de ledenlijst uit een Jaarverslag van 1913. Wie weet staat uw (Vaassense) voorvader er ook bij!

Last but not least, een nieuwe aflevering van het historisch grondgebruik in onze gemeente. Peter Stork is nog lang niet uitgepraat! Ditmaal gaat het met name om beken en watermolens, en komen dus de wasserijen en de papierfabricage aan de orde.