logo

Ampt Epe 173

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Open nummer 173

In nummer 173 van september 2009:

Belangrijke mededelingen vanuit de vereniging, zoals het 50-jarig bestaan in 2011. Welke plannen heeft de jubileumcommissie al bedacht hoe deze gebeurtenis te vieren?

Inhoudelijk nieuws over het nieuwe boek van Cor van Baarle, dat eind september in de boekhandel verschijnt en als titel meekreeg: Handel en wandel op de Veluwe, tussen prehistorie en historie.

De eerste nieuwjaarsrede van burgemeester Diepenhorst na de Tweede Wereldoorlog. De rede werd uitgesproken tijdens een vergadering van 'den tijdelijken gemeenteraad' op donderdag 24 januari 1946.

Het slotartikel over 'Belastinginning in de republiek' met als onderwerp het pachtersoproer van 1748 en de patriottentijd.

In de Lezersrubriek wordt een beroep gedaan op een ieder die antwoord kan geven op twee interessante vragen. De eerste vraag gaat over een militair vliegveld, gelegen aan de Stenenkomweg, richting 't Harde.

De tweede vraag over een boerderij met een fraai toegangshek aan de Donselaarsweg 6 in Oene. Voor de persoon die de juiste (of meest waarschijnlijke) oplossing aandraagt, is een boekenbon beschikbaar gesteld.

Notulen van de oprichtingsvergadering van de Neutrale Begrafenis Vereniging Gemeente Epe. De vergadering vond plaats op 17 juli 1933 in de lunchroom van de heer L. Beumer aan de Beekstraat in Epe.

Er zijn van die dagen die op de een of andere manier in het geheugen gegrift gebleven zijn. Ieder mens kan voorbeelden noemen. In dit nummer een gewoon verhaal van twee jongetjes, een geit en een sterke vrouw.

Aantekeningen uit oktober 1896, gemaakt door H.L. Labberton, over het dorp Vaassen en het slot Cannenburgh.

Vervolgartikelen over Dirk van Piekeren (3), de rooms-katholieke kerk in Epe (2) en Historisch grondgebruik (6).