Bekijk nummer 192

Het tweede nummer van 2013 draait om het thema 'oorlog'.

In 'Het schoutambt Epe in de frontlinie: de Oost-Veluwe na het Bestand (1621-1637)' gaat Evert de Jonge in op het feit dat de Nederlander in het algemeen niet zo geïnteresseerd is in militaire geschiedschrijving. Deze kan populairder gemaakt worden door te putten uit zogenaamde egodocumenten, die van onschatbare waarde kunnen zijn voor een goed inzicht in allerlei aspecten van een bepaalde oorlog. Evert richt zich met name op de zestien jaren direct na het bestand in de Tachtigjarige Oorlog. Wat vooral opvalt, is hoeveel overlast de gewone man op de Veluwe had van al die doortrekkende troepen.

Naast enkele persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog gaat Jan Kiesbrink dieper in op de 'jongens' uit Oene die als dienstplichtigen naar Nederlands-Indië werden gestuurd om daar de rust te herstellen en de inwoners te beschermen. En hij heeft het over wat de Oener bevolking, onder aanvoering van ds. Doornenbal, voor 'haar' jongens deed. En wat kregen de dienstplichtigen als dank van de Nederlandse regering na hun behouden thuiskomst? Tja... een herinneringstegeltje van amper 13 x 16 cm...

In het artikel 'Bas van Pelt en andere verzetsmensen uit de gemeente Epe' geeft René Taselaar, bekend om zijn goedgedocumenteerd onderzoek inzake de Tweede Wereldoorlog, een overzicht van mensen uit het Eper verzet die naar concentratiekampen in Duitsland overgebracht werden. Slechts een enkeling overleefde de deportatie.

Toen in 1985 het project 'Adopteer een monument' van start ging, in samenwerking met de Stichting Februari 1941, kwam Frans Schumacher in contact met Harm Ebink. Harm was op 16 mei 1940 getuige van de indrukwekkende binnenkomst van de Duitsers in Amsterdam. Nog geen vijf jaar later, in april 1945, zag hij in Vaassen de trieste aanblik van hun roemloze aftocht: soldaten te voet, in colonne voorbijtrekkend - een stoet van verslagen mensen, moedeloos, met fietsen zonder banden aan de hand, wagentjes geladen met bezittingen meeslepend... Dat was 's morgens vroeg, maar 's middags zag hij, volslagen beduusd, een fietsende burgemeester Diepenhorst, al zwaaiend, uit de richting Apeldoorn komen.

Wij wensen u veel leesplezier!